encyklopedie Star Treku
Advertisement
Kvadrant Alfa
Kvadrant Alfa
Kvadrant Alfa je čtvrtinou Galaxie

Kvadrant Alfa je jeden z čtyř kvadrantů, který společně s kvadranty Beta, Gama a Delta tvoří naši Galaxii.

Teritoriální dělení kvadrantu Alfa[]

Planety (domovské světy)[]

V kvadrantu Alfa se nachází Země, Cardassia I (Cardassiané), Ferenginar (Ferengové), Bajor (Bajorané), Alpha Centauri, Betazed, Mars, Rigel VII a většina planet Federace.

Mocnosti[]

Největší území kvadrantu Alfa spadá pod Spojenou federaci planet. Dalšími mocnostmi kvadrantu Alfa jsou Cardassijská unie, Ferengská aliance, Breenská konfederace, Talarijská republika, Tzenkethie, Tholijský sněm a Xindové. Regionálně uplatňují nároky také Klingonská říše a Romulanské hvězdné impérium.

Zatím bylo dostatečně prozkoumáno pouze 25% území kvadrantu Alfa. Proto jsou vědci stále šokováni krásou vesmírných objevů, jakými jsou například Pavoučí mlhovina, hvězdokupa Argolis, nebo cardassijský Badlands. (ENT: "Fusion", TNG: "I, Borg", DS9: "The Maquis, Part I")

Bajorská červí díra spojuje Bajorský sektor v kvadrantu Alfa se soustavou Idran ve vzdáleném kvadrantu Gama, blízko území Dominionu. Tato červí díra byla využívána skupinami z kvadrantu Alfa k průzkumu nebo kvůli novým obchodním příležitostem. To přerušila až válka s Dominionem. (Star Trek: Deep Space Nine)

V roce 2366 byla v Barzanské soustavě objevena další červí díra, která vedla do kvadrantu Delta. Nakonec se však ukázalo, že tato červí díra je nestabilní, a nedá se využívat. (TNG: "The Price", VOY: "False Profits")

Prohlédněte si také[]

Advertisement