Kvadrant Delta
Kvadrant Delta
Kvadrant Delta je čtvrtinou galaxie

Delta kvadrant je čtvrtinou galaxie Mléčná dráha. Tvoří jí spolu s kvadranty Alfa, Beta a Gama.

Delta kvadrant byl poprvé navštíven Lidmi hvězdného data 32629.4, když loď USS Raven následovala borgskou krychli do trans-warpového tunelu. (VOY: "Dark Frontier") První mise Hvězdné flotily do kvadrantu Delta byla uskutečněna v roce 2366 prostřednictvím barzanské červí díry. (TNG: "The Price")

Kvůli velké vzdálenosti mezi Alfa kvadrantem a kvadrantem Delta, toho věděla Hvězdná flotila v roce 2371 o této části vesmíru jen velmi málo. Toho roku byla do kvadrantu Delta zavlečena loď Federace USS Voyager entitou známou jako Ochránce. Když se Flotile podařilo s Voyagerem navázat v roce 2374 kontakt, její posádka už o tomto kvadrantu nasbírala stovky kiloquadů informací. Tyto informace značně rozšířili vědomosti o kvadrantu Delta.

Když Voyager navštívil Q, aby odvedl svého druha (později pojmenován jako Quinn), předpokládal, že je zodpovědný za přítomnost Voyageru v Delta kvadrantu. Q poznamenal, že předpokládali, že se Lidé nedostanou do tohoto kvadrantu ještě dalších 100 let. (VOY: "Death Wish")

Když se v roce 2378 vrátil Voyager k Zemi prostřednictvím borgské transwarpové sítě, přivezli sebou také velké množství dalších informací. (VOY: "Endgame")

Teritoriální dělení kvadrantu Delta ve 24. století

Největší mocností kvadrantu Delta bylo do roku 2378 Borgské společenství. To rozšiřovalo své území pomocí transwarpové sítě. Většina světů podél těto sítě byla asimilována. Válka s druhem 8472, povstání vedené Axumem a zničení transwarpové sítě je ale značně oslabilo. (VOY: "Scorpions", "Unimatrix Zero", "Endgame")

V Borgy sporadicky nebo vůbec nenavštěvovaných částech kvadrantu Delta existují další relativně velké mocnosti. Patří mezi ně mimo jiné Vidiané, Devorové, Kazoni, Vothové, Hirogeni, Hierarchie nebo Maloni. Na nějaký čas pronikl do kvadrantu Delta také druh 8472, ale později se vrátil do svého tekutého prostoru. (Star Trek: Voyager)

Politická síla Krenimské říše byla závislá na časové zbrani, která vytvářela změny v historii tak, aby Krenimové byli co nejsilnější. (VOY: "Year of Hell")

Historie

Miliony let před tím, než se zrodila lidská kultura, opustil Zemi sauří druh Vothů, kteří generace cestovali do kvadrantu Delta aby zde vytvořili silnou, ale izolovanou civilizaci. (VOY: "Distant Origin")

Kolem 3. století se virus zvaný Phage rozšířil mezi Vidianské bratrstvo, zničil slavnou civilizaci a odsoudil Vidiány k životu, kdy museli napadat cizí lodě, zabíjet jejich posádky a jejich orgány používat jako náhradní díly pro svá vlastní těla. (VOY: "Phage", "Faces")

V 15. století kontrolovali mnoho planet Vaadwaurové, kteří svůj vliv rozšiřovali po celém kvadrantu pomocí série podprostorových koridorů. V roce 1484 aliance vedená Tureiy zničila Vaadwaurskou říši. Několik jedinců však přežilo do 24. století v kriogenických komorách pod povrchem jejich planety. (VOY: "Dragon's Teeth")

Jal Sankur v roce 2346 sjednotil kazonské sekty, které později porazili jejich otrokáře, druh Trabeů. Všechno území patřící Trabeům spadlo pod kontrolu rozdílných kazonských sekt, které o tato území později začala bojovat mezi sebou. (VOY: "Maneuvers", "Alliances")

Před rokem 2371 entita známá jaké Ochránce značně ovlivňovala socio-politické klima na kazonském území i přesto, že si žádné území nenárokovala.(VOY: "Caretaker")

Prostorové body kvadrantu Delta

Prohlédněte si také

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.