encyklopedie Star Treku
Advertisement

Horní pohled na Mléčnou dráhu

Boční pohled na Mléčnou dráhu

Základní údaje[]

Kvadrant Morgana je část vesmírného prostoru.


Při letu do kvadrantu Morgana se setkala hvězdná loď USS Enterprise-D pod vedením kapitána Jean-Luc Picarda s neznámou formou života, která se sama nazývala Nagilum. Let byl konán v roce 2365 a byl to let do části Galaxie, kterou loď Spojené federace planet s lidskou posádkou doposud nenavštívila (TNG: The Child a Where Silence Has Lease).Zajímavosti[]

  • Tento název byl používán před zavedením současného rozdělení celé Galaxie – Mléčné dráhy do čtyř kvadrantů – Alfa, Beta, Gama a Delta (TNG: The Price). Předtím se Mléčná dráha dělila do menších sektorů, z nichž některé byly také nazývány kvadranty.
  • Kvadrant je pojmenován podle mocné a zlé čarodějnici Morgana le Fay (též nazývaná Morgaine, Morgain, Morgan, Morgana) vystupujících v legendách o králi Artušovi.
Advertisement