FANDOM


Můstkový důstojník byl důstojník, jehož pracoviště nebo hlavní pracovní povinnosti na hvězdné lodi spadaly na můstek. Aby, většinou vyšší důstojník, mohl působit na pozici můstkového důstojníka, musel složit můstkový důstojnický test. (TNG: "Thine Own Self")


Mezi můstkové důstojníky většinou patřili:

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.