FANDOM


Některé stránky ve Memory Alpha nemají vlastní obsah, ale pouze přesměrovávají čtenáře na jinou stránku; slouží jako další název této stránky. Pokud se čtenář pokusí přečíst stránku, která je pouhým přesměrováním, dostane automaticky obsah odkazované stránky, u jejíhož titulku bude uvedena informace „(Přesměrováno z Xyz)“.

Jak vytvořit přesměrování Editovat

Pokud má název stránky X přesměrovávat na stránku Y, stačí vytvořit stránku X s následujícím textem:

#REDIRECT [[Jméno_stránky_Y]]

Pokud má např. stránka TAS přesměrovávat na stránku Star Trek: The Animated Series, musí stránka 'TAS' obsahovat

#REDIRECT [[ Star Trek: The Animated Series]]

Tento příkaz musí být úplně prvním textem na stránce a musí být uveden naprosto přesně tímto způsobem (jinak přesměrování nefunguje). Může být však napsán malými písmeny. V příkazu #REDIRECT ani před ním např. nesmí být mezera, prázdný řádek apod. Po něm může následovat další text, např. poznámka o důvodech přesměrování, ale tento text většina čtenářů nikdy neuvidí.

Pokud necítíte potřebu vytvoření přesměrování zdůvodňovat, nevyplňjte shrnutí editace, systém to za vás udělá automaticky.

Přesměrování na část článku Editovat

Je možno také přesměrovat na sekci článku, k tomu stačí ji běžným způsobem uvést do odkazu, např.

#REDIRECT [[Seznam postav z knihy XY#Jméno postavy]].

Při používání této funkce však vždy zvažte, zda uživatele nezmate, když ho takové přesměrování zavede rovnou doprostřed nějakého článku bez příslušného úvodu apod. Tato funkce ale může být užitečná např. u sloučení několika krátkých článků o postavách nějakého uměleckého díla do jediného článku.

K čemu se používá přesměrování Editovat

Upřednostňujte přímé odkazy Editovat

Přesměrování slouží jako první pomoc při provazování článků odkazy, ale nemělo by být považováno za konečný stav. Technické řešení přesměrování ve Wikipedii je totiž příčinou vzniku nové adresy, na které je také nabízen obsah stránky, na kterou se přesměrovává. Vzniká tak tzv. duplicitní obsah, který vadí internetovým vyhledávačům a uživatelům může znepřehledňovat výsledky vyhledávání. Upřednostňujte proto v článcích přímé odkazy.

Dvojité přesměrování Editovat

Pokud přesměrování vede na stránku s dalším přesměrováním, na té stránce skončí, jinými slovy, přesměrování proběhne pouze jednou. Tato vlastnost zabraňuje případnému nekonečnému cyklu, kdy by přesměrování vedlo do kruhu a nikdy neskončilo. Proto je zvláště v případě, pokud přesunujete stránku, důležité zajistit, aby všechny přesměrovače vedoucí na původní název byly opraveny, jinak by vznikly nefunkční dvojitá přesměrování. K tomu může sloužit nástroj Odkazuje sem, který zobrazí všechny stránky (včetně přesměrování), které na danou stránku odkazují.

Zdroj: [1]

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.