Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25
Icon01.png
Průvodce
Memory Alpha
Důležité informace...

Úvod
Přihlášení
Jak editovat
Uložení článku
Shrnutí editace
Vnitřní odkazy
Kategorie
Šablony
Diskuse

Další odkazy...

Nápověda
Pískoviště

Memory Alpha je otevřená internetová encyklopedie, do které může přispívat kdokoli, ale každý musí dodržovat pravidla. Účelem tohoto článku je vás seznámit s pravidly a naučit vás základy editace na Memory Alpha.

Chcete-li plnohodnotně přispívat (se všemi uživatelskými možnostmi) doporučuji vám se zaregistrovat. ZDE

Jak začít s editací

S výjimkou několika málo zamčených stran má každá wiki stránka v horní části odkaz označený "Editovat" (popř. "Editovat stránku"). To znamená, že kliknutím na tento odkaz se zobrazí editační stránka.

Vyzkoušejte si to a otevřete si nejprve pískoviště pomocí zmíněného odkazu Editovat.

Ukázat náhled

Funkce ukázat náhled vám umožní prohlédnout si, jak bude stránka vypadat po vaší editaci, aniž byste stránku uložili, což je důležité. Prosím zbytečně nezatěžujte historii editací!

Shrnutí editace.png

Všichni jsme omylní a děláme chyby, náhled vám umožní je okamžitě opravit. Náhled také umožní vyzkoušet si různé způsoby formátování, aniž byste článek uložili, a teprve ve chvíli, kdy jste se vzhledem článku spokojeni, uložíte ho. Různé "meziuložení" jsou proto zbytečné. Používání náhledu je obzvláště důležité v případě, že se chystáte v editaci stránky hned pokračovat.

Uložení článku

Jste-li se vzhledem článku spokojeni můžete ho uložit, ale nejprve se ujistěte posledním náhledem (kliknutím na nabídku ukázat náhled). Přesvědčte se, že se ve článku nevyskytují hrubky apod. Zamezíte tak zbytečným dodatečným opravám. Pokud jste přihlášeni jako registrovaný uživatel, můžete svoji libovolnou editaci označit jako malou editaci tím, že před uložením zaškrtnete příslušné políčko.

Malá editace

Neexistují přesná pravidla, kde končí malá editace a začíná velká. Přesto lze za malou editaci označit takovou, která výrazně nezasahuje do znění obsahu a vzhledu článku. Ostatně název sám napovídá.

Shrnutí editace

Před tím, než editaci uložíte, byste měli vyplnit stručný popis změn, které jste provedli, do políčka “Shrnutí editace“. Tím ulehčíte orientaci ostatním uživatelům, kteří tak snadněji a rychleji zjistí, jakou změnu jste učinil.

Pod políčkem shrnutí editace se v závorce objeví text, který jste vyplnili, použijete-li funkci ukázat náhled.

Podívejte se také na článek Shrnutí editace.

Tučné písmo a kurzíva

Nejpoužívanější formátovací značky jsou značky pro tučné písmo a kurzívu. Pro ztučnění či zkurzivnění textu ho ohraničte apostrofy ('):

 • ''kurzíva'' se zobrazí jako kurzíva. (2 apostrofy na každé straně),
 • '''tučné''' se zobrazí jako tučné. (3 apostrofy na každé straně),
 • '''''tučná kurzíva''''' se zobrazí jako tučná kurzíva. (2 + 3 = 5 apostrofů na každé straně)

Nadpisy a podnadpisy

Pro zpřehlednění delších článků je vhodné je rozdělit prostřednictvím nadpisů a podnadpisů na jednotlivé části:

 • == Nadpis nejvyšší úrovně == (2 rovnítka)
 • === Podnadpis === (3 rovnítka)
 • ==== Podpodnadpis ==== (4 rovnítka)
 • ===== Podpodpodnadpis ===== (5 rovnítek)

Pokud nějaký článek obsahuje nejméně tři nadpisy, automaticky se v něm zobrazí tabulka s obsahem.

Odsazování

Odsazování se používané hlavně v diskusích. Docílíme ho pomocí "dvojtečky" takto:

:odsazený test

Vnitřní odkazy

Vnitřními odkazy na sebe odkazují jednotlivé články Memory Alpha navzájem.

Jejich tvorba je velice jednoduchá: pokud chcete např. ve větě: Země je planeta Federace.

vyrobit odkaz ze slova „Země“, stačí je uzavřít do dvou hranatých závorek:

[[Země]] je planeta Federace.

Výsledek je: Země je planeta Federace

Je-li třeba slovo skloňovat jako např. ve větě:Děj se odehrává na Zemi.

Děj se odehrává na [[Země|Zemi]].

Výsledek je: Děj se odehrává na Zemi.

Pro shrnutí: úplný odkaz tedy začíná dvěma levými hranatými závorkami, za nimi následuje jméno cílového článku, svislítko, text odkazu a dvě pravé hranaté závorky. Pokud jméno cílového odkazu a svislítko vynecháte, povede odkaz na článek se stejným názvem.

Pozor: pokud jde jen o připojení koncovky (např. klingon- klingoni), stačí připsat koncovku za odkaz, takto:

[[klingon]]i

Stejně postupujeme i u klingonský, klingonské atd. V textu se pak objeví skloňovaný tvar klingoni, ale odkaz povede na správné heslo v základním tvaru a prvním pádě.


Další možnost je odkázat na nadpis v jiném článku, namísto toho aby se článek načetl na jeho začátku, načte se tam, kde začíná vámi zadaný nadpis:

[[Název článku#název nadpisu|popisek]]
Příklad odkazu na článek Sedmá z devíti a nadpis Další setkání s Borgy, popisek Sedmá a Borgové
[[Sedmá z devíti#Další setkání s Borgy|Sedmá a Borgové]]
Výsledek

Sedmá a borgové

Kategorie a odkaz na jiný jazyk

Pomocí dvojích hranatých závorek lze článek zařadit také do kategorií a odkazovat na stejný článek v jinojazyčné Memory Alpha. Odkazy na jinojazyčné stránky nebo na kategorie píšeme až za text daného článku.

Kategorie

Chcete-li článek zařadit do kategorie například herci, uděláte to tím, že do tohoto článku přidáte [[Kategorie:Název kategorie]], v tomto případě se kategorie bude jmenovat herci:

[[Kategorie:herci]]

Samozřejmě pokud uděláte překlep v názvu kategorie nebo pozměníte název kategorie odkaz povede na existující kategorii (např. [[Kategorie:Herxi]] ).

Odkazy na jinojazyčné stránky MA

Odkazy na encyklopedická hesla jiných jazykových mutací Memory Alpha se provádí tak, že do hranatých závorek vložíme zkratu jazykové mutace, dvojtečku a název článku v daném jazyce.

[[jazykový kód:Titul]]
Například takto odkážeme na jinojazyčné stránky o Star treku

[[de:Star Trek]]

[[en:Star Trek]] [[fr:Star Trek]] [[nl:Star Trek]] [[pl:Star Trek]] [[pt-br:Star Trek]]

Pozor název se může v různých jazyčných verzích lišit

[[de:Akira-Klasse]] [[en:Akira class]] [[fr:Classe Akira]] [[es:Clase Akira]]

Externí odkazy

Jsou odkazy, které směřují mimo stránky Memory Alpha.
[http://www.google.cz Titulek odkazu]
Příkladem je tedy Google a tak titulek odkazu pojmenujeme třeba Google.cz
[http://www.google.cz Google.cz]
Výsledek je: Google.cz
Odkaz musíme zkopírovat vždy celý

[http://www.startrek.cz/index.php?co=star-trek-voy-5 Star Trek: Voyager, 5. řada]

Výsledek je:Star Trek: Voyager, 5. řada

Tabulky

{| class="wiki-sidebar"
| colspan="2" style="color: #FFCC00; background-color: #000033; border: 1px outset
#000033; text-align: center; font-weight: bold;" | '''Nadpis tabulky''' |- | colspan="2" align="center" | [[Image:obrázek.jpg|200px]] |- | class="odd" | Popis: | class="even" | podrobnosti |}

Legenda:
style="color = písmo
background-color = pozadí
outset = rameček
Za tyto pojmy se doplní barva a u rámečku lze měnit jeho šířku, stejně tak jako lze měnit velikost písma a podobně.

Podívejte se také na článek: Tabulkové značky

Vkládání obrázků do článků

Pro vložení obrázku na stránku použijete následující syntaxi:

[[Image:Obrázek.jpg|volby|titulek]]

Speciální slova pro definici vlastností obrázku

Volby obsahují speciální klíčová slova, která ovlivňují vzhled vkládaného obrázku (velikost, zarovnání):

thumb nebo také thumbnail
Vytvoří automaticky zmenšený náhled, s rámečkem a titulkem pod náhledem.

right
Obrázek bude zobrazen napravo a text článku obtéká vedle obrázku vlevo.

left
Obrázek bude zobrazen nalevo a text článku obtéká vedle obrázku vpravo.

none
Obrázek bude zobrazen v řádce. To znamenáza, že je začleněn do textu bez obtékání.

frame nebo framed
Obrázek bude mít rámeček a titulek, a to i když není použita volba thumb.

velikost px
Zkratka px znamená šířka v pixelech. Výška je dopočítána tak, aby byl dodržen poměr stran.


Například takto vypadá příkaz s volbou zarovnat nalevo, velikost 200px:

[[Image:Obrázek.jpg|200px|left|popisek]]

Podívejte se také na článek: Obrázkové značky

Pokud chcete na obrázek pouze odkázat, ale přitom ho do stránky nevkládat, přidejte na začátek další dvojtečku, např. Image:Excelsior.jpg se získá pomocí

[[:Image:Excelsior.jpg]]

Obrázkové galerie

Tvoříme tímto způsobem
<gallery>
Image:Obráze1.jpg|Popisek
Image::Obráze2.jpg|Popisek
Image:Obráze3.jpg|Popisek
</gallery>

Obrázková galerie bude pak vypadat nějak takto:


Parametry pro tvorbu galerií: Pomocí těchto parametrů lze upravit vlastnosti a vzhled obrázku.

 • caption – nadpis galerie
 • perrow – počet sloupců v galerii
 • widths – šířka náhledů
 • heights – výška náhledů


Příklad s využitím parametrů
<gallery caption="Nadpis" perrow="3" heights="50"> 
Image:obrázek1.png|popis
Image:obrázek2.png|popis
Image:obrázek3.png|popis
Image:obrázek4.png|popis
Image:obrázek5.png|popis
Image:obrázek6.png|popis
Image:obrázek7.png|popis
Image:obrázek8.png|popis
Image:obrázek9.png|popis
</gallery>
Výsledek

Podívejte se také na článek: Obrázková galerie

Šablony

Šablony jsou kusy standardizovaného textu, které lze vkládat do textu stránky jednoduchým příkazem.

Nejjednodušší způsob jak vložit šablonu do článku je přidat do něj toto:

{{Název šablony}}

Druhá možnost tzv. "transkluze":

{{subst:Název šablony}}

Podívejte se také na článek: článek o šablonách

Přesměrování

Pokud má název stránky X přesměrovávat na stránku Y, stačí vytvořit stránku X s následujícím textem:

#REDIRECT [[Jméno_stránky_Y]]

Přesměrování na část článku

Je možno také přesměrovat na oddíl článku, k tomu stačí ji běžným způsobem uvést do odkazu, např.

#REDIRECT [[Seznam postav seriálu#Jméno postavy]].

Dvojité přesměrování

Pokud přesměrování vede na stránku s dalším přesměrováním, na té stránce skončí, jinými slovy, přesměrování proběhne pouze jednou. To z toho důvodu, aby tento proces skončil a nedocházelo k nekonečnému cyklu přesměrování.


Podívejte se také na článek: Nápověda:Přejmenovat stránku

Diskuse

Diskuse jsou jednou z nejdůležitějších vlastností Memory Alpha, umožňují debatovat o článcích a jiných záležitostech s ostatními uživateli. Memory Alpha není projekt pár vybraných jedinců! Přispívat může každý, ale některé věci je nutné probrat s ostatními.


Důležité: pokud hodláte psát na diskuzní stránky, anebo vyjadřovat své názory i jinde, nezapomínejte je podepisovat čtveřicí vlnovek (~~~~), které nahrazují vaše uživatelské jméno a datum/čas příspěvku.

Uživatelské diskusní stránky

Každý uživatel má svou uživatelskou diskusní stránku, na které mu ostatní uživatelé mohou zanechat vzkaz. Pokud vám někdo takto napíše zprávu, na každé stránce Memory Alpha se vám bude v horní části zobrazovat výrazné upozornění „Máte nové zprávy“ s odkazem na vaši diskusní stránku.

Odpovědět na takový vzkaz můžete v zásadě dvěma způsoby: buď na své diskusní stránce k původnímu vzkazu připíšete odpověď, nebo svou odpověď napíšete na diskusní stránku uživatele, který vám vzkaz posílal.

Na MA mají názory všech archivářů stejnou váhu, prosím, nevyvyšujte se zbytečným formátováním písma. Vodorovné čáry se používají na diskuzích jen výjimečně.

Odsazování - při diskuzi

Při diskuzi se často pro přehlednost užívá odsazení, o kterém jsme již psaly v tomto článku.

Příklad:

: Tohle je o trochu odsazeno.
:: Tohle je odsazeno více.
::: Tohle je odsazeno ještě více.
::: Tohle je odsazeno ještě vice než více...

Shrnutí - tabulka častých příkazů

Jak to bude vypadat Co napíšete do editačního "okna"

kurzíva

tučné

tučná kurzíva

''kurzíva''

'''tučné'''

'''''tučná kurzíva'''''

Ukončit řádek lze i takto:
aniž byste začali nový odstavec.

Ukončit řádek lze i takto:<br /> aniž byste začali nový odstavec.
 • Seznamy můžete dokonce kombinovat
  1. nejprve...
   • jako tento...
* Seznamy můžete dokonce kombinovat
*# nejprve...
*#* jako tento...
Definition list
jednoduchý seznam definic
název položky
popis položky
; Definition list : jednoduchý seznam definic
; název položky : popis položky
Vycentrovaný text.
<center>Vycentrovaný text.</center>
horní index

dolní index

<sup>horní index</sup> <sub>dolní index</sub>
Velké písmo
<big>Velké písmo</big>
malé písmo
<small>malé písmo</small>
technické písmo
<tt>technické písmo</tt>
přeškrtnout text
<del>přeškrtnout text</del>
podtrhnout text
<ins>podtrhnoutý text</ins>
Nad vodorovnou čárou

Pod vodorovnou čárou

Nad vodorovnou čárou

----
Pod vodorovnou čárou

Přehlásky, akcenty, technické znaky apod.

podívejte se na: Nápověda:Zvláštní znaky

Matematické vzorce

podívejte se na: Nápověda:Matematické značky

Kód Výsledný efekt
{{CURRENTMONTHNAME}} červen
{{CURRENTMONTH}} 06
{{CURRENTDAY}} 26
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} června
{{CURRENTYEAR}} 2022
{{NUMBEROFARTICLES}} 1 766
{{CURRENTDAYNAME}} neděle
{{CURRENTTIME}} 05:35


Jestli si stále nejste jistí vyzkoušejte pískoviště, další nápovědu, nebo zkuste jestli vám nepomůže nikdo v diskuzi.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.