FANDOM


Memory Alpha umožňuje uživatelům vytvářet své vlastní uživatelské stránky jako prostředek komunikace s ostatními Archiváři. Pokud vaše uživatelské jméno je Příklad, pak:

Informace o sobě byste nikdy neměli psát do hlavního jmenného prostoru, který je určen výhradně pro encyklopedický obsah.

Co mohu mít na své uživatelské stránce? Editovat

Stručně řečeno, cokoliv chcete - v rozumných mezích. Přesto existuje několik základních doporučení.

Dobrým začátkem je uvést na své uživatelské stránce několik informací o sobě. Třeba kontakt na vás (e-mail, ICQ apod.), fotografii, vaše skutečné jméno, kde bydlíte nebo žijete, informace o oborech, ve kterých můžete ostatním uživatelům pomoci, jazykových znalostech, vašich zájmech, co máte a nemáte rádi, odkaz na vaše webové stránky nebo stránky, které vás zajímají, jiné aktivity na internetu atd. atd. Konkrétní obsah závisí na tom, kolik toho chcete o sobě ostatním prozradit.

Můžete svou uživatelskou stránku používat ke zefektivnění své práce na Memory Alpha: Můžete si zde poznamenat své budoucí plány, seznam článků, které chcete vytvořit nebo vylepšit, můžete si sem umístit užitečné odkazy na články na MA (návody, zajímavé zdroje) nebo odkazy na jiné zdroje (slovníky, specializované stránky, vyhledávače…)

Můžete ostatním prozradit, čím se na MA zabýváte, vaše názory na MA, budoucí plány, seznam článků, na kterých právě pracujete, návrhy na vylepšení pravidel atd. Pokud budete delší dobu offline nebo nebudete MA sledovat, je vhodné to na stránce uvést, zejména jste-li jinak na hodně zúčastněni zdejšího dění.

Obecně platí: vyhněte se významnější editaci cizích uživatelských stránek bez svolení jejich vlastníka. Můžete ale opravovat zjevné chyby, zejména špatné odkazy (např. pokud se některá stránka přesouvá a ruší nebo inovují redirecty). Některým uživatelům editace jejich stránek ostatními nevadí a mohou to výslovně povolit. Jiní jsou na obsah svých stránek citliví a jejich cizí úpravy nemají rádi. V takovém případě respektujte jejich přání, upozorněte je na chyby na diskusní stránce a nechte je, aby případné změny udělali sami. Předejdete tím zbytečným konfliktům.

Vyhněte se na svých osobních stránkách obsahu, který bezprostředně nesouvisí s Memory Alpha. MA není freehostingová služba, a proto vaše uživatelská stránka není vaše osobní internetová stránka. Je to stránka, která vás prezentuje jako člena komunity Memory Alpha.

Uživatelské stránky jsou často navštěvovány přes váš podpis na diskusních stránkách.

Co mohu mít na své diskusní stránce? Editovat

Hlavní článek Nápověda:Diskusní stránka

Vaše diskusní stránky slouží ostatním uživatelům, aby vás mohli kontaktovat ve věcech, týkajících se vytváření Memory Alpha. Pokud velikost diskusní stránky dosáhne 32 KB, měli byste podle svého uvážení mazat, archivovat a sumarizovat staré diskuse. Vyhněte se tomu, abyste pouze mechanicky odstranili některé diskusní příspěvky. Může se pak stát, že budete znovu s jinými uživateli řešit záležitosti, které už byly jednou vyřešeny, budete kritizováni za věci, které už vám byli jednou vytýkány apod. K tomu budete ještě vytvářet dojem, že ostatním nenasloucháte, že jejich názory a výtky ignorujete.

Diskusní stránky obsahují víceméně vaše reakce na příspěvky ostatních. Nezatěžujte diskusní stránky něčím, co můžete lépe umístit na svoji uživatelskou stránku.

A co uživatelské podstránky? Editovat

Pokud potřebujete více stránek, můžete si vytvořit podstránky. Pro jejich obsah víceméně platí totéž, co pro uživatelskou nebo diskusní stránku.

Příklady:

 • rozepsané články, dokud nejsou vhodné pro zveřejnění v hlavním jmenném prostoru
 • archivy diskusní stránky
 • testy; např. pro pokusy se šablonami

Čemu se raději vyhnout? Editovat

Měli byste se vyhnout jakémukoliv obsahu, který nemá přímý vztah k Memory Alpha. Například

 • weblog vztahující se k vašim aktivitám mimo MA
 • Rozsáhlé diskuse na téma nesouvisející s MA
 • Rozsáhlé personální informace (více než několik stránek)
 • Názory, které nemají vztah k MA nebo jinému encyklopedickému materiálu
 • Hry a jiné záležitosti, která spadají do kategorie „zábava“ a ne „tvorba encyklopedie“, zvlášť pokud jsou určeny pro jiné publikum, než jsou aktivní archiváři
 • Komunikace s lidmi, kteří se neúčastní práce na MA

Doporučení, co dávat nebo nedávat na své uživatelské stránky, jsou poměrně volná. Obvykle platí, že při posuzování vhodnosti nebo nevhodnosti obsahu titulní stránky jsou na tom lépe ti uživatelé, kteří mají velký počet editací. Jednoduše řečeno, pokud nováček přijde a dá na svou uživatelskou stránku něco, co bezprostředně nesouvisí s Memory Alpha, bude obsah pravděpodobně odstraněn, aktivní členové komunity mohou na svých stránkách občas mít i nějaký úlet.

Přesměrování uživatelské stránky na jinou stránku (jinou než je vaše diskusní stránka nebo podstránka vaší uživatelské stránky) se nemusí ostatním uživatelům líbit. Pokud to uděláte, ztěžujete ostatním uživatelům přístup na vaši uživatelskou stránku a společně s tím také přístup k diskusní stránce nebo seznamu vašich editací. Výjimkou je, pokud přesměrujete uživatelskou stránku svého staršího uživatelského účtu, který už nepoužíváte, na stránku vašeho nového účtu.

Vlastnictví a editace stránek v uživatelském jmenném prostoru Editovat

Podle zvyklostí jsou i vaše uživatelské stránky vlastnictvím Memory Alpha:

 • Příspěvky jsou tedy licencovány stejně jako všechny ostatní příspěvky pod Creative Commmons "Attribution-NonCommercial" licencí.
 • Ostatní uživatelé mohou vaše stránky editovat, i když platí zvyk, že vaši uživatelskou stránku obvykle ostatní needitují
 • V některých případech může být obsah, který neslouží k dosažení cíle projektu, vymazán.

Pokud máte obsah, který nechcete dovolit editovat ostatním nebo který není z různých důvodů vhodný pro Memory Alpha, měli byste jej raději umístit na svůj osobní web.


Uzamykání uživatelských stránek Editovat

Stejně jako u ostatních článků se může uživatelská stránka stát cílem vandalismu, někdy i editačních válek. Pokud k tomu dochází opakovaně, může být uživatelská stránka ochráněna uzamčením.


Odstranění a mazání obsahu Editovat

Jestliže vás komunita požádá, abyste ze svých uživatelských stránek některou část odstranili, měli byste to udělat, alespoň prozatím - jakýkoliv obsah vaší uživatelské stránky smí být prezentován pouze se souhlasem komunity. Až budete na Memory Alphazhruba rok a budete za sebou mít hodně přínosné práce, ostatní mohou být tolerantnější; jiné řešení je přesunout obsah na jiný web a na uživatelské stránce uvést pouze odkaz na něj.

Pokud nebudete spolupracovat, nebo odmítnete odstranit odmítaný obsah ze svých stránek, odstraníme jej jednoduše sami.

Šablona:Clear Diskusní stránky uživatelů se nemažou. Odstraňují se pouze právní výhrůžky a jiná závažná porušení pravidel.

Zdroj: Wikipedie

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.