FANDOM


Pahýl (doslovný překlad anglického stub; pokusy o jiné označení se neujaly) je takový článek, který vyžaduje ještě další pozornost editorů, protože neobsahuje dostatek informací. K tomu aby se tento základ stal plnohodnotným článkem, je potřeba doplnit další údaje.

Memory Alpha je co nejmenší počet pahýlů, přesto platí, že mnoho dobrých hesel na M-A může začít právě jako pahýl. Někdy i takový pahýl obsahuje vše, co potřebujete vědět a i tak se jej můžete pokusit rozšířit.

Pahýl je obvykle článek, který je příliš krátký. Krátký ale neznamená, že informací je tak málo, že jsou nepoužitelné. Obvykle musí být alespoň tak dlouhý, aby dobře definoval titulek článku. Stačí k tomu obvykle 3 až 10 krátkých vět. Všimněte si, že i delší článek, pokud se věnuje nějaké komplikovanější záležitosti, může být pahýl. Na druhou stranu úzce zaměřený článek i při tomto rozsahu nemusí být pahýl.

Pokud vy sami napíšete nebo naleznete pahýl, pak přidejte na jeho konec šablonu {{stub}}. V článku se pak bude zobrazovat následující text, který by měl podnítit ostatní archiváře k jeho rozšíření:

Tento článek je pahýl. Můžete Memory Alpha pomoct tím, že ho rozšíříte.

Jako pahýl může být označen článek, který obsahuje tak málo informací, že i editor, který toho ví o daném tématu málo nebo nic, dokáže po krátkém hledání na internetu nebo po krátkém hledání ve své knihovně článek vylepšit. Jako pahýl by rozhodně neměly být označovány články, které dokáže rozšířit pouze odborník v dané oblasti.

Krátké články, které obsahují velmi málo informací, je vhodné navrhnout na vymazání nebo sloučení s jiným článkem, který se věnuje danému tématu.

Memory Alpha není slovník. Pokud je článek příliš krátký je lepší tento článek rozšířit a přidat další informace.

Jakmile je článek rozšířen a přestává být pahýlem, můžete označení pahýl odstranit. Nejsou k tomu potřeba žádné formální postupy a schvalování.

Ostatní články, které potřebují další úpravu a přitom nejsou pahýly, přidejte prosím na seznam článků k úpravě

vložením šablony
Tento článek vyžaduje vaši pozornost Tato stránka nebo sekce byla vyhodnocena jako stránka, která vyžaduje úpravy. Podívejte se, prosím, na diskuzní stránku tohoto článku, abyste zjistili, co je třeba opravit, a nebojte se ji editovat, a tak nám s tímto problémem pomoct.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.