FANDOM


Mintaka III
Mintaka III
Umístění: Mintakanská soustava
Kvadrant: Alfa
Druh: Mintakané

Mintaka III je planeta v soustavě Mintaka. Je domovem proto-vulkánského humanoidního druhu Mintakanů.

Do roku 2366 měla Federace na této planetě maskovanou stanici, jejíž personál tvořili antropologové, zkoumající Mintakany. V roce 2366 došlo k poruše reaktoru stanice. Výsledkem bylo několik zranění, a dva mrtví. Bohužel byla také technologie Federace odkryta primitivním Mintakanům. Později se posádka USS Enterprise-D snažila minimalizovat kulturní kontaminaci, a dohodla se s několika Mintakany, se kterými se setkali, že o tom co viděli, pomlčí. (TNG: "Who Watches The Watcher")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.