FANDOM


PlanetaZakladatelu

Planeta Zakladatelů v mlhovině Omarion.

Mlhovina Omarion je mrak mezihvězdného plynu nacházející se hluboko v prostoru ovládaném Dominionem v kvadrantu Gama. Zakladatelé se zde před deseti tisíci léty ukryli na planetě uvnitř mlhoviny, aby unikli pronásledování pevných. Přestože pozice jejich domovské planety v mlhovině byla držena v tajnosti před ostatními druhy, všichni měňavci vyslaní Zakladateli, aby prozkoumali Galaxii, mají silný pud, jenž je nutí k návratu. To byl také důvod Odova jednání, když v roce 2371 mlhovinu vyhledal a kontaktoval příslušníky svého druhu. (DS9: The Search, 2. část)

Ještě téhož roku vnikla do mlhoviny Omarion spojená cardassijsko-romulanská flotila a pokusila se planetu zničit. Ve skutečnosti však šlo o past nalíčenou Dominionem, flotila byla napadena Jem'Hadary a kompletně zničena. Tato událost je známa jako bitva v mlhovině Omarion. (DS9: The Die Is Cast)

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.