Mobilní emitor

Mobilní emitor je zařízení užívané Doktorem na palubě USS Voyageru, mající původ v 29. století.

Posádka Voyageru získala tento emitor, když byla vržena zpět časem do roku 1996, kde musela získat loď z 29. století. Povedlo se však získat i navíc mobilní emitor z budoucnosti. (VOY: Future's End, Part I)

Což umožnilo hlavně doktorovi pohyb po celé lodi i mimo ni a přestal tak být závislí na pevně umístěných holo-emitorech, které se na Voyageru nacházeli jen na holopalubách a na ošetřovně. Převádění jeho programu z počítačového jádra lodi do mobilního emitoru a znovu zpět je jednoduchá procedura. Zahájit tento přesun lze jen hlasovým příkazem.

Emitor byl několikráte ukraden. V roce 2374 je Voygaer napaden a útočníkům se podařilo uloupit technologii včetně mobilního emitoru, počítačového jádra a programu Leonarda da Vinci. Kapitánce Janewayové se však podaří ukradenou technologii získat zpět. (VOY: "Concerning Flight")

Mobilní emitor asimiluje okolní technologii

V roce 2375 se při nehodě transportéru z nanosond Sedmé z devíti, Doktorova mobilního emitoru a DNA jednoho člena posádky vytvoří borgský voják 29. století, protože i emitor je z budoucnosti. Mobil emitor se nacházel v mozku vojáka a nemohl být odstraněný bez zabití tohoto Borga, který si určil jméno První. První později zemřel, protože nedovolil Doktorovi, aby ho vyléčil. Obával se, že by jeho pokrokovou technologii Borgové chtěli získat tak dlouho, dokud by nezničili Voyager. Emitor byl tak vrácený Doktorovi. (VOY : " Drone")

V alternativní časové linii byl mobilní emitor užit i jako zdroj energie. Harry Kim využil Doktorova emitoru k tomu, aby poháněl časový vysílač. (VOY: Timeless)

Doktor a jeho emitor byl také ukraden dralianským obchodníkem, který ho prodal na nemocniční loď. Posádka Voyageru ho však získala opět zpátky. (VOY: Critical Care)

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.