encyklopedie Star Treku
Advertisement
Omega Molecule

Molekuly Omega se na chvíli stabilizovaly.

Molekula Omega je nejsilnější známá substance. Jedna jediná molekula Omega má v sobě tolik energie jako celé warp jádro. Teoreticky by malý řetězec molekul zabezpečil celou civilizaci. Tato molekula byla poprvé Federací syntetizována ve 23. století fyzikem Ketteractem, který se pokoušel pravděpodobně vytvořit nevyčerpatelný zdroj energie. Ketteractovi se podařilo syntetizovat jednu částici Omega, ta však existovala pouhý zlomek sekundy, než se sama destabilizovala. Při této nehodě zemřel Ketteract a s ním 126 předních vědců Federace. Tajné výzkumné středisko v Lantarském sektoru bylo zničeno. Záchranné týmy, které se tam snažily dostat, zjistily velice nečekaný sekundární účinek, objevily se trhliny v hyperprostoru táhnoucí se několik světelných let. Následkem toho nelze v této oblasti vytvořit stabilní hyperpole a létat zde lze jen podsvětelnou rychlostí. Úmyslně, z důvodu utajení, Federace tvrdila, že se jedná o přírodní úkaz, a všechny ostatní informace utajila. Pouze kapitáni hvězdných lodí věděli, co se stalo. Byla vytvořena Směrnice Omega a kapitáni byli provinni ohlásit výskyt molekul Omega. Tato směrnice má přednost i před Základní směrnicí.

Senzory USS Voyageru objevily molekuly Omega v kvadrantu Delta. Kdyby se tak stalo v kvadrantu Alfa, flotila by poslala specializovaný tým, ale takto musela posádka Voyageru sama podniknou nebezpečnou misi a zničit molekuly Omega (VOY: The Omega Directive).

Omega Molecules Destroyed

Poslední molekuly Omega byly zničeny torpédy.

Existenci molekuly si byli vědomi i Borgové, kteří se o nich dozvěděli asi o 129 let dříve než Federace. Asimilovali 13 různých druhů, od kterých získali kusé informace. Druh 262 byl primitivní, ale jeho dějiny se zmiňovaly o silné substanci, která byla schopná spálit oblohu. To Borgy zaujalo a dovedlo je to k druhu 263. Tento druh považoval úkaz za kapku krve stvořitele. Borgům trvalo mnoho let, než asimilovali druh s užitečnými vědeckými poznatky o molekule Omega, což jim umožnilo vytvořit vlastní molekulu Omega, kterou udrželi stabilní po dobu 1 biliontiny nanosekundy, než se rozpadla, ale informace, které získali, v mnohém vylepšili jejich znalosti. Vytvořili harmonickou rezonanční komoru, která slouží k udržení a stabilizaci molekul Omega. Sedmá z devíti ji upravila tak, že vysílala inverzní frekvenci, což vedlo k rozrušení atomových vazeb Omegy. Sedmá však naléhala na kapitána Janewayovou, aby molekuly neničili. Nakonec však byla spokojená, že na chvíli viděla stabilní molekuly Omega.

Kosmologové Federace měli teorii, že molekula existovala kdysi přirozeně krátkou dobu při vzniku vesmíru. Někteří tvrdili, že Omega byla primárním zdrojem pro výbuch, kterým vznikl vesmír. To však byla ničím nepodložená teorie. Borgové zase věří, že Omega je naprosto dokonalá, a jejich označení pro tuto molekulu je částice 010.

Advertisement