encyklopedie Star Treku
Advertisement

Poničené Velitelství Hvězdné flotily po breenském útoku.

Nálet na San Francisco byl překvapivý útok provedený Breenskou konfederací v roce 2375. Jeho cílem byla Země, přesněji San Francisco.

Přestože většina útočících breenských lodí byla zničena Hvězdnou flotilou, způsobil útok i tak velké škody nejen na Velitelství, ale v celém městě. Poničen byl i Golden Gate Bridge.

I když Breeni při náletu ztratili mnoho lodí, dokázali silně otřást morálkou občanů Federace. Zároveň tato událost znamenala zapojení Breenské konfederace do války s Dominionem na straně Dominionu, za což jí měla být odměnou nově dobytá teritoria. Generál Martok při rozhovoru s kapitánem Siskem poznamenal, že Breeni jsou rasou válečníků, když se opovážili podniknout takovou akci, přičemž zmínil, že ani Klingoni se nikdy neodvážili napadnout přímo Zemi. (DS9: "The Changing Face of Evil")

Tento útok byl pravděpodobně jediným úspěšným takového rozsahu během posledním přibližně 200 let. Dialogy z epizod "Homefront" a "Paradise Lost" nasvědčují tomu, že k podobnému předcházejícímu napadení Země došlo v průběhu války mezi Zemí a Romulany.

O několik dní později šéfinženýr Miles O'Brian mluvil o náletu jako o příčině nepříjemného chování komandéra Hilliarda vůči doktoru Bashirovi. (DS9: "When It Rains...")

Škody způsobené útokem byly opraveny do roku 2376. (VOY: "Pathfinder")

Vzhledem k tomu, jakou palebnou sílu prokázali lodě romulansko-cardassijské flotily v bitvě v mlhovině Omarion, a také vzhledem ke škodám, které byly schopny způsobit lodě třídy Constitution již ve 23. století, zdá se jasné, že nejsilnější breenské lodě byly zastaveny Hvězdnou flotilou ještě před dosažením Země. Pokud by tomu tak nebylo, způsobil by nálet daleko větší škody. Navíc se také dá předpokládat, že Země, jsouc pro Federaci životně důležitou, měla silný planetární obranný systém.
Advertisement