encyklopedie Star Treku
Advertisement

Diskusní stránka je speciální stránka Memory Alpha, obsahující diskusi o obsahu příslušného článku. Pro prohlédnutí diskusní stránky k článku klikněte na odkaz diskuse poblíž okraje obrazovky. Pokud jste na stránce diskuse, kliknutím na článek se vrátíte zpět k hlavnímu článku.

Nevyhnutelně nastávají situace, ve kterých mohou spolupracující autoři vydělat na tom, že o článku budou diskutovat – právě proto byl vytvořen jmenný prostor pro diskuse.

K čemu se diskuse používá?[]

Na Memory Alpha se diskusní stránky používají pro vylepšení obsahu článku z encyklopedického hlediska. Mohou se na ně umisťovat otázky, výzvy, text odstraněný z hlavního článku (např. pro svou zmatečnost či zaujatost), argumentace ohledně změn v textu, nebo poznámky k textu. Diskusní stránka slouží k nalezení NPOV, k nalezení shody o přesnosti a relevantnosti fakt apod.


Obecně však diskusní stránky neslouží pouze k obecným debatám o daném tématu. Memory Alpha není chat, je to encyklopedie. Jinými slovy, diskutujte o článku, ne o jeho tématu.

Je ovšem jasné, že archiváři jsou jenom lidé, takže se čas od času v diskusi objeví nějaká ostřejší debata – a občas dokonce vede k vylepšení článku! Takže samozřejmě existuje jistá míra tolerance.

K čemu diskusní stránka neslouží[]

Diskusní stránky (ani další stránky např. ve jmenném prostoru Memory Alpha) nejsou prostor ke stranickým diskusím, tj. zveřejňování subjektivních názorů na dané téma. Memory Alpha není diskusní fórum ani propagandistická platforma, nýbrž encyklopedie. Jinými slovy, mluvte o článku a jeho zpracování, nikoli o jeho předmětu. Že pokládáte toho či onoho politika za zavrženíhodného nebo máte v oblibě nějakého umělce či dílo, nikoho nezajímá. Viz také: Memory Alpha:Etiketa.

Diskusní stránka není odkladiště podrobností, které se do článku „nevejdou“. Pokud jsou nějaké informace pravdivé a relevantní, patří do článku, pokud nejsou, není důvod je umisťovat do diskuse. Ovšem je možné nějakou spornou (v dané podobě nepřijatelnou, např. pro extrémní POV) část textu dočasně odstranit z článku a umístit ji do diskuse, aby mohla proběhnout debata o jejím vylepšení a zapracování příslušných informací do článku v přijatelné podobě.

Diskusní stránky uživatelů[]

I vaše uživatelská stránka má diskusní stránku, která má navíc některé speciální schopnosti. Zaprvé, v hlavičce stránky máte vedle vašeho jména přímý odkaz na vaši diskusní stránku. Pokud někdo vaši diskusní stránku upraví, na začátku každé stránky, kterou si budete prohlížet, bude zobrazen text Máte nové zprávy.

Tyto diskusní stránky mohou být občas využívány k osobní komunikaci mezi archiváři, ale je třeba si uvědomit, že tyto stránky jsou veřejné. Pokud chcete komunikovat soukromě, použijte e-mail (viz Nápověda:E-maily uživatelům).

Pokud chcete něco napsat do diskusní stránky nějakého uživatele, klikněte na odkaz diskuse při prohlížení osobní stránky uživatele (na kterou se dostanete kliknutím na uživatelovo jméno). Na stránce posledních změn a v seznamu vašich sledovaných stránek se můžete dostat na diskusní stránku uživatele pouhým kliknutím na odkaz (Diskuse) za uživatelovým jménem či IP adresou.

Standardy a konvence v diskusích[]

Na diskusních stránkách platí několik konvencí. Nejedná se o striktní „pravidla“, ale jsou užitečná pro vyšší čitelnost a použitelnost diskusí.

Podepisujte svoje příspěvky: Podepíšete se tak, že do textu vložíte tři vlnovky (~~~), které budou po uložení nahrazeny vaším uživatelským jménem, případně IP adresou u nepřihlášených. Pokud vložíte čtyři vlnovky (~~~~), budou nahrazeny vaším uživatelským jménem a časem vaší editace. (Ve většině prohlížečů můžete podpis vložit i kliknutím na ikonku podpisu nad editačním okénkem.) Nezapomeňte, že toto platí pouze pro diskusní stránky; encyklopedické články se nepodepisují!

Odsazujte pro vyjasnění průběhu diskuse: První diskutující začne na levém okraji, další začne svůj příspěvek jednou dvojtečkou (:), další dvěma dvojtečkami. Pokud první diskutující odpoví, opět začne na levém okraji a druhý a třetí opět použijí jednu, resp. dvě dvojtečky. Tím je zřejmé, který diskutující co řekl. Nezapomeňte, že na Memory Alpha nelze odsazovat pomocí mezer, k odsazování slouží dvojtečky!

U složitějších diskusí nelze pravidlo „co účastník, to vlastní úroveň odsazení“ striktně dodržovat anebo by vedlo k odsazování příliš velkým počtem dvojteček poté, co nižší úrovně vypotřebovali lidé, kteří přispěli třeba jen jednou; ale pokud se účastníte delší debaty s jednou nebo dvěma osobami, rozhodně nezvyšujte s každou replikou úroveň odsazení oproti tomu, které jste použili poprvé – vytváří to diagonální nudle textu tísnící se u pravého okraje obrazovky.

Jednotlivé příspěvky vždy oddělujte volným řádkem; jinak se na sebe nepřehledně lepí (ve zdrojovém kódu vždy, ve výsledném zobrazení někdy, v případě vícenásobných odsazení).

Oddělujte témata diskuse: Každé nové téma oddělte do samostatné sekce samostatným titulkem (== Téma ==). Tak bude možné přidávat příspěvky jen editováním příslušné části diskuse. Pokud použijete tlačítko + a zadáte název tématu, vloží se stejný titulek automaticky. Můžete také používat oddělovací čáru (----), ale někteří uživatelé to nemají rádi.

Postupujte shora dolů: Čím je příspěvek níže, tím je novější (a naopak).

Odkazujte dle potřeby: Pokud je řeč o nějakém konkrétním článku nebo stránce, odkazy na ně ušetří dalším diskutujícím nutnost vyhledávat je samostatně; a odkazy na neexistující články je mohou dostat na seznam požadovaných článků.

Neměňte, co řekli jiní: Opravy překlepů a gramatických chyb jsou v pořádku, ale nevkládejte někomu do úst něco, co neřekl. Jestli budete opravovat či mazat svoje vlastní příspěvky, je na vás; vyhněte se ale zpětným změnám, které by znemožňovaly pochopit nebo zkreslovaly reakce ostatních.

Držte se tématu: Diskusní stránky mohou být podstatně neformálnější, subjektivnější i humornější než články, ale slouží k rozřešení nějakého problému s článkem; osobní útoky k ničemu nevedou.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nápověda:Diskusní_stránka

Advertisement