FANDOM


Software MediaWiki, na kterém Memory Alpha běží, umožňuje členit články do kategorií. Kategorie umožňují čtenářům hledat články podle tématu, do jisté míry také nahrazují různé ručně udržované seznamy.

I jednotlivé kategorie se zařazují do kategorií, čímž vytvářejí stromovou strukturu. Ovšem jeden článek či kategorie může být členem několika kategorií (např. Kategorie:Lodě Federace je podkategorií jak Kategorie:Hvězdná flotila, tak Kategorie:Lodě).

Pro prohlížení stromu kategorií je asi nejlépe začít na Kategorie:Základní kategorie nebo Kategorie:Hlavní strana. Existuje také speciální stránka Speciální:Categories, která obsahuje abecední seznam všech existujících (neprázdných) kategorií.

Diskuse, které kategorie by měly existovat, se nachází na stránce Memory Alpha:Kategorizace.

Používání kategorií

Jmenný prostor Kategorie se skládá ze stránek, z nichž každá reprezentuje tzv. kategorii. Stránku můžete umístit do kategorie přidáním [[Kategorie:něco]] do textu stránky (kde něco je název kategorie).

Například abyste zařadili článek James Kirk do kategorie „Osobnosti“, je třeba do něj vložit [[Kategorie:Osobnosti]]. Pro software není podstatné umístění odkazu, ale ve Wikipedii je pravidlem vložit ho na konec textu, před odkazy na jiné jazykové verze.

Stránka kategorie obsahuje text, který lze editovat stejně jako u jiných stránek. Ale při zobrazení stránky s názvem „Kategorie:něco“ je ve druhé části stránky automaticky generován abecední seznam všech článků, které do kategorie patří.

Podkategorie

Samotná kategorie může také být součástí jiné kategorie. Při zobrazení stránky s kategorií, jejíž obsahem je jiná kategorie, se také vytvoří abecední seznam podkategorií.

Například můžete editovat Kategorie:Důstojníci a přidat odkaz [[Kategorie:Kapitáni]]. Kategorie Kapitáni se stává podkategorií kategorie Důstojníci.

Kategorie, do kterých stránka patří

Stránky včetně kategorií mohou patřit do více různých kategorií. Kategorie, do kterých stránka patří, jsou zobrazovány na jednom místě v závislosti na stylu (dole ve stylu Monobook, nahoře ve stylu Standard), bez ohledu na to, kde se vyskytují v textu.

Kategorie a stránky kategorií

Všechny kategorie, které jsou ve Wikipedii použity, můžete vidět na Speciální:Categories. Obsahuje abecední seznam všech (neprázdných) kategorií bez ohledu na to, zda kromě podkategorií nebo zařazených článků obsahují vlastní text.

Stránky ve jmenném prostoru Kategorie ale kromě seznamu článků a podkategorií mohou obsahovat vlastní text. Tento text je obvykle velmi krátký, nebo velmi často úplně chybí. V textu stránky kategorie by však měly být odkazy pro zařazení kategorie do nadřazené kategorie a odkazy na tuto kategorii v jiných jazycích.

Pokud nějaká kategorie nemá vlastní stránku s textem, zobrazují se odkazy na ní červeně (stejně jako odkazy na běžné neexistující stránky). Pokud zařadíte článek do kategorie, která se zobrazuje červeně, může to znamenat :

  1. špatně jste zapsali název kategorie:
    • překlep (např. [[Kategorie:Kspitáni]]),
    • neodpovídající název (např. neexistující [[Kategorie:Alfa kvadrant]] místo existující Kategorie:Kvadrant Alfa),
  2. nebo příslušná kategorie dosud neexistuje.

Pokud to nebyl pouhý překlep, měli byste se podívat, jestli neexistuje nějaká jinak pojmenovaná kategorie, do které by článek patřil (např. pohledem do Kategorie:Důstojníci). Pokud ne, kliknutím na červený odkaz se otevře editace stránky kategorie. Do ní vložte zařazení do nadřazené kategorie, odkazy na cizojazyčné verze této kategorie a případně i stručný text o kategorii a stránku uložte.

Nastavení klíčů pro řazení

Pokud chcete řadit článek v seznamu kategorie jinak než abecedně podle jeho názvu (nejčastěji tedy u biografických hesel, která se řadí až podle příjmení), přidejte nad kategorie text ve formátu {{DEFAULTSORT:klíč řazení}} Například pokud je článek pojmenovaný James Kirk již zařazen v kategorii „Osobnosti“, pak zápisem {{DEFAULTSORT:Kirk, James}}, se docílí toho, že se bude řadit pod písmeno K, nikoliv pod písmeno J.

Stejně bude fungovat, pokud použijete následující formát přiřazení kategorie: [[Kategorie:něco|klíč řazení]] (kde něco je jméno kategorie a klíč řazení je hodnota pro řazení.).

U klíče pro řazení se rozlišují malá a velká písmena, takže [[Kategorie:The Foobar|Foobar]] je zařazeno před [[Kategorie:The Bar|bar]].

Odkazy na kategorii

Pokud potřebujete odkázat na kategorii, aniž by do ní byl tím článek zařazen, použijte následující formát odkazu: [[:Kategorie:něco]] (kde něco je jméno kategorie), tedy s přidanou dvojtečkou před slovem Kategorie.

Podobnost s „Odkazuje sem“

Kategorie je trochu podobná stránce Odkazuje sem, ovšem bere v úvahu pouze speciální odkazy na kategorie. Ale Odkazuje sem je spíše vedlejším produktem odkazů, které mají primární smysl samy o sobě, zatímco odkazy na kategorie jsou vkládány specificky za účelem vytváření stránek kategorií.

Vkládat zařazení do kategorie na testovací, diskusní stránky ap. je nežádoucí, jelikož zanáší do kategorie stránky, které do ní nepatří, zatímco normální odkazy z takových stránek objevující na stránce Odkazuje sem jsou považovány za neškodné.


Externí odkazy

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.