FANDOM


Vložení obrázku do článku Editovat

Pro vložení obrázku na stránku použijete následující syntaxi:

[[Soubor:Obrázek.jpg|volby|titulek]]

Tím se na dané místo vloží obrázek s názvem Obrázek.jpg. Dávejte ovšem pozor, protože název je case sensitive (záleží na velikosti písmen). Pokud daný obrázek neexistuje, zobrazí se místo obrázku chybové hlášení. Kliknutím na toto chybové hlášení (červený odkaz) můžete obrázek přímo nahrát na server, pokud z nějakého důvodu nechcete použít volbu "načíst soubor" z menu po levé straně. Volby obsahují speciální klíčová slova, která ovlivňují chování a vzhled vkládaného obrázku (viz níže). Titulek se použije jako nadpis obrázku u orámovaných obrázků, popř. jako alternativní text, který se používá v situaci, kdy se obrázek nenahraje, v textových prohlížečích, při čtení článku hlasovou čtečkou apod. V titulku lze používat běžné wiki značky jako např. odkazy.

Pokud chcete na obrázek pouze odkázat, ale přitom ho do stránky nevkládat, přidejte na začátek další dvojtečku, např. Soubor:Excelsior.jpg se získá pomocí

[[:Soubor:Excelsior.jpg]]

Tento odkaz vede na stejnou stránku, na kterou se čtenáři dostanou kliknutím na zobrazený obrázek v případě, že použijete syntaxi bez první dvojtečky.

Volby Editovat

Jako volby se používají následující klíčová slova:

thumbnail nebo thumb
Vygeneruje automaticky zmenšený náhled, s rámečkem a titulkem pod náhledem. Je rovněž přidána ikona pro kliknutí na obrázek v původní velikosti. Pokud není uvedeno jinak, obrázek bude plavat vpravo (viz right).
right
Obrázek bude zobrazen napravo, přičemž text článku obtéká vedle obrázku vlevo.
left
Obrázek bude zobrazen nalevo, přičemž text článku obtéká vedle obrázku vpravo.
none
Obrázek bude zobrazen v řádce (začleněn do textu bez obtékání), i když je nastavena volba thumb. Užitečné pro tabulky.
frame nebo framed
Obrázek bude mít rámeček a titulek, i když není použita volba thumb.
velikostpx
Stanoví velikost náhledu na šířku, velikost v pixelech. Výška je dopočítána tak, aby byl dodržen poměr stran. Používání tohoto parametru spolu s thumb je ve většině případů velmi nevhodné, protože uživatelům znemožňuje nastavit svojí vlastní velikost náhledů. Pokud si přejete, aby náhledy měly jiné velikosti, nastavte si to, prosím, ve svém nastavení.

Některé volby lze navzájem kombinovat, oddělují se svislou čárou, např.

[[Soubor:Excelsior.jpg|right|50px|Titulek]]

Pokud chcete ukončit obtékání obrázku (přeskočit až pod obrázek), můžete použít příkaz

<br style="clear: both;" />

Příklady Editovat

  • [[Soubor:Excelsior.jpg|nadpis]]
  • [[Soubor:Excelsior.jpg|thumb|nadpis]]
  • [[Soubor:Excelsior.jpg|right|nadpis]]
  • [[Soubor:Excelsior.jpg|left|150px|nadpis]]

Další informace viz Nápověda:Obrázková galerie.

Zdroj: [1]

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.