FANDOM


Občas dochází k situaci, že je nějaké stránce nutno změnit název. To se může stát z různých důvodů:

  • V názvu je překlep či pravopisná chyba.
  • Název neodpovídá pravidlům a zvyklostem.
  • Obsah článku byl rozšířen či zúžen, popř. jinak zásadně změněn.

Tato stránka obsahuje návod, jak takové přesunutí či přejmenování stránky provést.

Jak přejmenovat stránku Editovat

Pro přejmenování stránky musíte být přihlášeni. Poté si zobrazte stránku, kterou chcete přejmenovat. Na ní klikněte na odkaz Přesunout. (Poznámky: odkaz se nachází na panelu nástrojů, který tedy musí být povolen; ve vzhledu Nostalgie tento odkaz není zobrazen vůbec.) Odkaz vás dovede na stránku, na které budete vyzváni k zadání nového názvu. Také zde můžete zvolit, jestli chcete přesunout i připojenou diskusní stránku. (Pokud si nejste jisti tím, co děláte, ponechte tento čtvereček zaškrtnutý.) Poté klikněte na Přesunout stránku, stránka bude přejmenována na nový název a pod původním názvem bude vytvořeno přesměrování vedoucí na nový název, takže odkazy na původní název budou stále funkční (kromě případů, kdy na původní název vede další přesměrování, ty bude nutno ručně opravit – viz dále).

Historie stránek Editovat

Přejmenování stránky zachovává její historii jak z doby před, tak i po přesunu. Celá se nachází na stránce historie stránky s novým názvem, na které je také uveden záznam o přejmenování. Zachování historie je základním důvodem, proč se stránky musí přesouvat tímto způsobem (a nikoliv např. pomocí copy&paste).

Pokud je třeba nějaký text přesunout pomocí copy&paste (např. při rozdělení jedné stránky na více podrobnějších), uvádějte laskavě informaci o původní stránce ve shrnutí editace a na diskusní stránce nového článku.

Přesunutí s výměnou přesměrování Editovat

Pokud stránka s novým názvem již existuje, ale je pouhým přesměrováním na starý název, bude možno přesunutí provést – v takovém případě si stránka s obsahem a přesměrovač vymění názvy. Nejčastější příčinou takové operace je vrácení předchozího přejmenování, tzn. přejmenování na název, který stránka už dříve měla. Tuto operaci nelze provést, pokud stránka s přesměrováním obsahuje nějakou další historii, v takovém případě je potřeba požádat o spolupráci nějakého správce, který může v případě nutnosti překážející stránku smazat (viz níže).

Takové přesměrování se na stránce posledních změn zobrazí jako „Stránka X přesunuta na Y s výměnou přesměrování“.

Přesměrovače na starý název Editovat

Pokud na předchozí název vedlo nějaké přesměrování, nebude po přesunu fungovat! Je proto nezbytně nutné takové přesměrovače najít (pomocí funkce Odkazuje sem) a ručně je opravit tak, aby vedly na nový název.

Oprava copy&paste přesunů (pouze správci) Editovat

Někteří uživatelé o funkci pro přejmenování stránky nevědí a přesunou obsah stránky ručně. To vede k tomu, že historie stránky je rozdělená mezi dvě (či více) různých stran. Za určitých okolností jsou správci schopni opravy tím, že sloučí historie stránek.

Upozornění: tuto operaci může vrátit zpět pouze vývojář, kterého to stojí ohromnou spoustu času: je třeba k tomu ručně projít každou jednotlivou verzi a přiřadit ji na příslušnou původní stránku. Neprovádějte následující kroky, pokud si nejste jisti tím, co děláte.

Ke sloučení historií je třeba provést následující:

  1. Předpokládejme, že cílem je sloučit historii editací z Česko/Dějiny (původní název) do historie Dějiny Česka (nový název):
  2. Smažte Dějiny Česka, jako shrnutí editace vyplňte „dočasné smazání pro sloučení historie“.
  3. Přejmenujte Česko/Dějiny na Dějiny Česka pomocí nástroje pro přejmenování.
  4. Obnovte smazanou stránku Dějiny Česka (pomocí Speciální:Undelete).
  5. Editujte Dějiny Česka pro obnovení nejnovější verze.

Zdroj: [1]

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.