Nadion je uměle vytvořená částice, která vzniká jako vedlejší produkt střelby z phaserových zbraní.

Roku 2367 měřili Dat a Geordi La Forge z USS Enterprise NCC-1701-D rychlost nadionového pulsu romulanské phaserové zbraně typu III. (TNG: "The Mind's Eye")

V roce 2371 využila kapitán Janewayová zpětné vazby nadionových částic při výstřelu z phaseru, aby tak uzavřela trhliny v čase. (VOY: "Time and Again")

Posádka USS Voyageru využila nadionového výbuchu ve snaze osvobodit se od neznámé životní formy z planety třídy Démon. (VOY: "Demon")

Doktor Bashir navrhoval zpomalení postupu Odovy nemoci použitím pulzů nadionů. (DS9: "Extreme Measures")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.