FANDOM


Insignie nadporučíka
2230s lt cmdr
Hvězdná flotila, 2230-2239
Officer stripe, 2254-2265
Hvězdná flotila, 2250 - 2265
Tos lcdr
Hvězdná flotila, 2266 - 2279
Mov ltcmdr
Hvězdná flotila, 2280 až do začátku 24. století
Tng ltcmdr
Hvězdná flotila, 2350 – do současnosti
Vgr ltcmdr
Hvězdná flotila 24. století dočasně
Mirror ltcmdr
Terranská Hvězdná flotila, zrcadlový vesmír
Nadporučík (ang. lietenant commander) je vojenská hodnost, jejíž ekvivalent používaly bezpečnostní složky mnoha civilizací. Jedná se o tradiční námořní hodnost, která byla aplikovaná v historickém námořnictvu Země, jako například ve Námořnictvu USA a Královském námořnictvu Velké Británie. V těchto složkách se nadporučík řadil mezi poručíky a velící důstojníky. U pozemních vojenských a námořních složek se tato hodnost shodovala s hodností majora.InsignieEditovat

V polovině šedesátých let 22. století využívala Hvězdná flotila hodnosti nadporučíka. (ENT: "In a Mirror", "Darkly, Part II")

Na počátku šedesátých let 23. století je ve Hvězdné flotile Spojené federace planet známé využití této hodnosti. Avšak insignie se v tomto období shodovali s insigniemi poručíka. Až v roce 2266 byla jejich podoba změněna.

V průběhu 23. století zastávali někteří nadporučíci vysoké velitelské lodní posty, spojené s funkcí prvních důstojníků. To by je opravňovalo nosit insignie komandéra. Přesto si ponechali hodnost nadporučíka. (TOS: "Court Martial", "The Menagerie, Part I")

Ve 24. století byla ve Hvězdné flotile hodnost nadporučíka, stejně jako obdobné hodnostní ekvivalenty mimoaliančních armád, počínaje Cardassijskou unií a Romulanským hvězdným impériem, široce rozšířená. V Cardassii se tato hodnost nazývala glinn a u Romulanů centurio. Nadporučíci zde obvykle sloužili jako odborní důstojníci, na menších plavidlech byli velícími důstojníky a někdy dokonce komandéry hvězdných lodí. Nadporučící Tom Markel, Jadzia Dax a Piersall působili jako velící důstojníci.

Hodnost nadporučíka byla známá v paralelních vesmírech. Terranská Hvězdná flotila ze zrcadlového vesmíru tuto hodnost používala v roce 2155 (například T'Pol) a též v roce 2266. (TOS: "Mirror, Mirror", ENT: "In a Mirror, Darkly")Seznam známých nadporučíkůEditovat

Hvězdná flotilaEditovatOdkazyEditovat

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.