FANDOM


Navigátor nebo podle vojenské terminologie navigační důstojník zastával na hvězdných lodích Hvězdné flotily zodpovědné služební postavení. Patřil mezi vyšší důstojníky a jeho pracoviště se na všech můstcích nacházelo v popředí kapitánského křesla. Úkolem navigátora bylo stanovování kurzu a polohy lodi, dále směru a rychlosti pohybu k jinému objetu. Navigátor mohl využívat lodních navigačních senzorů k určování rychlosti a trajektorie jiných objektů. Všechny potřebné sledované údaje měl vyvedeny na navigační konzoli., která byla součástí jeho pracoviště.
Od začátku padesátých let 23. století do roku 2266 navigátor navíc odpovídal za koordinaci posádky při cvičném i skutečném boji s phaserovými zbraněmi a za řízení palby. (TOS: "The Corbomite Maneuver", "Obsession") Od konce roku 2266 tato povinnost přešla na kormidelníka. (TOS: "Balance of Terror")¨. Od roku 2273 výzbroj obsluhoval samostatný člen můstkového personálu.

Ve 22. století v pozemské Hvězdné flotile na hvězdných lodích třídy NX navigace spadala pod kormidelníka. ("Star Trek Enterpise")

Ve 23. století na federačních plavidlech Hvězdné flotily patřil navigátor k základním členům můstkových důstojníků. V tomto období kormidlo ovládali jiní můstkoví důstojníci. ("Star Trek: The Original Series")

Ve 24. století, když navigační úlohy byly opět zavedeny do kormidelní konzole, byla tato činnost převedena na kormidelníka. Je však nutné upozornit, že na hvězdné lodi USS Enterprise-D v nouzových situacích mohl do navigace zasahovat i operační důstojník. ("Star Trek: The Next Generation")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.