Geordiho oční implantát

Oční implantát navržený Doktorem

Oční implantát je lékařské zařízení, navržené jako náhrada za poškozený, či chybějící oční orgán. Počátkem šedesátých let 24. století provedla Dr. Katherine Pulaski několik složitých zákroků s očními implantáty a v roce 2365 nabídla Geordimu La Forgi zákrok, při kterém by mu byl vyměněn VISOR za oční implantáty. La Forge nabídku odmítl s tím, že tato technologie ještě není dostatečně pokročilá, aby mu poskytla adekvátní náhradu za jeho VISOR.(TNG:"Loud As A Whisper")

Roku 2373 La Forge podstoupil operaci a dostal pár očních implantátů. Tyto implantáty mu umožňují teleskopické vidění, dále infračervené vidění a další výhody, které měl VISOR. Implantáty však měly také své nevýhody, podobně jako u VISORU se majiteli implantátů dostavovaly občasné bolesti hlavy.(Star Trek: First Contact, Star Trek: Insurection)

Roku 2373, Dr. Julian Bashir doporučil generálu Martokovi oční implantát, když přišel v bitvě s Jem’Hadarem o oko. Klingon však prohlašoval, že umělé oko nepotřebuje! (DS9:"Soldiers of the Empire")

V roce 2374 navrhl Doktor z USS Voyager vlastní oční implantát, aby nahradil Borgskou oční sondu Sedmé z devíti. Doktor byl na sebe hrdý, když se implantát perfektně shodoval s jejím pravým okem, včetně barvy duhovky. Některé Borgské implantáty, které nebyly odstraněny, zlepšovaly zrak Sedmé z devíti. Její oční implantát byl schopný odhalit časoprostorové anomálie lépe než senzory z 29. století. (VOY:"The Gift", "Imperfection", "Relativity")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.