encyklopedie Star Treku
Advertisement

Seznam kapitánových záznamů z lodi USS Yamato

Záhadný přístroj iconijského původu

Osobní deník Donalda Varleye existoval z doby jeho pobytu na hvězdné lodi USS Yamato. Uvedené výpisy z osobního deníku jsou z roku 2365, kdy je vyhodnocoval kapitán Jean-Luc Picard, aby zjistil, proč byla zničena USS Yamato. Pro studium stanovil palubnímu počítači vyhledat záznamy, které obsahují hesla „Romulan“ a „Iconia“. (TNG: Contagion)Výpisy[]

Hvězdné datum 42592.72 - 17:16:02-17:16:37:

  • "Osobní deník: Od Dr. Ramseyho bylo laskavé, že jsem si mohl odnést část archeologických vykopávek z Denia III. Moji technici to prozkoumali, ale byli zcela zmateni jeho technologií. K čemu to bylo? Jsem jako jeskynní muž, který našel trikordér. Jsem si jist, že přístroj je iconijského původu, ale jak velkou vzdálenost urazil, než se ocitl na tomto cizím světě? "


Hvězdné datum 42605.57 - 13:40:22-17:40:42:

  • "Galaktická rosettská deska. Hvězdná mapa na tomto artefaktu nám nic neříkala, pokud jsem nevzal do úvahy 200 tisíc let pohybu hvězd. Pak už bylo snadné polohu Iconie určit. "


Hvězdné datum 42607.33 - 07:55:20/Hvězdné datum 42607.95 - 22:48:30-22:48:39:

  • "Můj první důstojník pochybuje o mém rozkazu vstoupit do Neutrální zóny. Avšak jsem přesvědčen, že jsem se vydal jediným možným směrem. Kdyby tato technologie padla do rukou Romulanů, můžeme klidně naše lodě odepsat a bránit se klacky. "


Hvězdné datum 42607.33 - 07:55:50-07:55:59:

  • "Osobní deník. Všiml si nás romulanský křižník. Potom, jak jsme si hráli na schovávanou v několika planetárních soustavách, myslím, že se nám je povedlo setřást. "


Hvězdné datum 42607.95 - 22:48:28-22:48:33:

  • "Průzkumná sonda z Iconie. Byl to pokus o komunikaci? Kdybych jen věděl, čemu čelíme. "


Hvězdné datum 42609.01 - 00:14:09/Hvězdné datum 42608.29 - 06:58:01-06:58:09:

  • "Osobní deník. Nemohu poslat výsadek na povrch Iconie, ani zjistit její zdroj energie, protože dochází k těm šíleným systémovým poruchám. Dohání mě k zuřivosti, když mě na prahu mého snu zastavila vlastní loď. Opouštíme orbitu, abychom se setkali s Picardem. Pokud nám nepomůže opravit Yamato, musím ho přesvědčit, aby v tomto výzkumu pokračoval. Věřím, že na tom závisí budoucnost celé Federace."
Advertisement