FANDOM


Pergium je radioaktivní prvek, používaný ve 23. století jako energie pro nukleární reaktory, známé také jako PXK. Tisíce světů využívá pergium jako zdroje energie. Jeden klíčový zdroj pergia byl na planetě Janus VI, kde ho dolovala Federace. (TOS:"The Devil in the Dark")

Mnoho pergiových dolů existovalo ve 24. století v systému Sappora. Jeden z nich vlastnila Yanas Tigan na New Sydney, a jeden také Ferengové. Orionský Syndikát také pracoval na podobném zařízení v roce 2375. (DS9:"Prodigal Daughter")

Pergium bylo také cennou komoditou v Delta kvadrantu. V roce 2373 se loď USS Voyager pokusila získat nějaké pergium na Bahratově obchodní stanici poblíž Nekritského prostoru. Potřebovali pergia k regeneraci filtrů systému kontroly prostředí. Neelixův přítel Wixiban dopomohl k získání 20 ze 45 kilogramů, které Voyager potřeboval. (VOY:"Fair Trade")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.