FANDOM


Phaser

Phaser

Image 2001

Phaser ze Star Trek TOS

Phaser je standardní paprskový zbraňový systém Federace. Název "phaser" je zkratka sousloví PHASed Energy Rectification. Tento systém se zavedl do služby kolem roku 2255, když nahradil původní laserové zbraně. Všechny phasery vydávají energetický paprsek o různé síle. Osobní phasery dokážou omráčit či zabít nepřítele, stupeň omráčení lze nastavit. Lodní phasery jsou schopny poškodit štíty nebo rozříznout trup lodi.
Pphaser

Výstřel z phaserové pušky

Phasery jsou založeny na rychlém nadionovém účinku, pomocí něhož prochází energie speciálním phaserovým krystalem, mající za následek vyprázdnění přechodných nadionových částic (pomocí nadionů lze vypátrat, že se v daném místě konala nějaká střelba).

Nadionové sub-částice mají proměnné účinky na vnitroatomární pouta částic, se kterými probíhá interakce, přičemž je nutno brát v úvahu závislost na mase zmíněných částic. To je důležité pro využití proti hvězdným lodím. Lodní trupy a pancíře jsou mnohem odolnější vůči nadionovým změnám, než životní formy. Ničivé účinky nadionových atomárních interaktivních změn mohou být modifikovány tak, aby v různých situacích vyvolaly různé účinky - mírné až absolutně destruktivní. Phasery, jako částicové zbraně, mají rychlost pod rychlostí světla (relativní i absolutní hodnotou). Rychlost je pak určena možnostmi emitérů od 0,2c do 0,986c.

Popis a užití phaserů Editovat

Bphaser

Lodní phasery

Mezi osobní phasery řadíme phaser typu I, typu II a typu III. Phaser typu I je malá ruční zbraň, která může být snadno ukryta. Phaser typu II je podobný předchozímu, ale má delší rukojeť. Phaser typu III nebo také phaserová puška má větší hlaveň, zásobník a také má druhou rukojeť. Tato zbraň může střílet phaserové pulsy nebo paprsky. Používá se již pár století a mezi tím vzniklo mnoho zbraní lehké kategorie a účinných phaserových pušek.

Mimo jiné phasery patří mezi standardní vybavení lodí. Phaser typu IV je obvykle instalován na malá plavidla Hvězdné flotily (raketoplán). Existují samozřejmě mnohem silnější typy phaserů. Nejrozšířenějším typem phaserů jsou phasery typu X, užívané na lodích třídy Galaxy, Nebula,... Ovšem nejsilnější jsou phasery typu XII, kterými jsou vybaveny základny a lodě třídy Sovereign.

Phasery se mohou přetížit, buď vědomě nebo sabotáží. Jednou možností přetížení phaseru je uvolnění pojistky, která řídí energetický systém phaseru. To umožní, aby se energie přesunula z energetického článku do předpalební komory, poté zpět do energetického článku rychleji než může článek energii adsorbovat. Výsledkem je, že se článek přetíží. Phasery při přetížení vydávají zřetelný pronikavý zvuk. Asi za šedesát sekund po přetížení začne zbraň vynakládat veškerou energii na explozi, schopnou udělat značné škody v okolí.

 • Roku 2269 Kirk, Sulu a McCoy na Kaldan, nejzazším místě planety, málem nepřežili, když jeho obranný počítačový systém roztavil ovládání phaseru a tím spustil jeho přetížení (TOS: "That Which Survives").
 • Různé typy phaserů vydávají různé typy zvuků při střelbě, v závislosti na modelu a nastavení. Pro federační phasery je charakteristické pronikavé pískání či skřípění. Osoba znalá v oboru může podle zvuku phaseru rozpoznat typ phaseru (TOS: "Errand of Mercy"; DS9: "Sacrifice of Angels").

Historie Editovat

Design phaserů obvykle užívaných Hvězdnou Flotilou během 23. století a dalších letech uvedl trend phaserovým zbraním, včetně phaserových pistolí a phaserových kanonů, a vycházel z designu laserových zbraní, stejně jako laserových pistolí.

Navzdory tomu, že se první phasery objevily roku 2255, tak se tato technologie vyskytla ve Hvězdné Flotile roku 2257, když mladý James T. Kirk sloužil na USS Farragut jako vedoucí kontroly phaserů. Phaserové pušky se objevily roku 2265, ačkoliv ještě nebyly zcela zařazeny mezi standadní lodní výzbroj, a proto byly někteří důstojníci vybaveni laserovými zbraněmi (TOS: "Obsession"; "Where No Man Has Gone Before").

Ve 24. století byly regenerativní phasery navrženy k tomu, aby fungovaly v přítomnosti duonetických polí, plasmového pole a v jiných prostředích, ve kterých klasický phaser nefunguje. Pro podobné operace byla vybrána namísto TR-116 (DS9: "Field of Fire").

Lodní phasery Editovat

Phasery namontované na lodích Hvězdné Flotily jsou podstatně silnější než osobní phasery, díky dostupnosti výkonnějšího energetického zásobníku. Rané phasery třeba jako typ MK IX/01, který se vyskytoval na USS Enterprise, měl zamontované banky po jednom nebo dvou emitérech, střílející buď v pulsech, nebo paprskách.

Tento design phaserů byl zakomponován v lodích až do vzniku lodě třídy Ambassador, ve které byl bod phaserů nainstalovaný v polích z několika emitérů (někdy i stovek). Tato pole rozšířila oba palebné oblouky a i celkový phaserový výkon. Design prospěl propojením sil všech emitérů v poli pro konečný složený paprsek. S uvedením třídy Defiant do služby byly phasery opět rekonstruovány na pulsní phasery, ačkoliv toho času pokračovaly uspěšné pokroky technologie s phaserovými poli.

Typy phaserů Editovat

Existuje přinejmenším 12 typů phaserů. Typy I, II, III se používají jako osobní zbraně. Typy IV až XII jsou užívány jakožto výbava lodí.

Nastavení phaserů Editovat

Star Trek: The Next Generation Technical Manual uvádí několik stupňů nastavení phaserů typu I a II, ovšem některé z nich se nikdy neobjevili na obrazovce.

Phaser typ IEditovat

Phaser typ I má několik stupňů nastavení:

 • Lehké omráčení - může způsobit mírná zranění; osoba se většinou brzo vzpamatuje ; výstřel obvykle nezpůsobuje smrt
 • Omráčení - krátkodobý výstřel může osobu uvést do bezvědomí nebo do krátkodobého stavu bezmocnosti ; nebezpečí poranění hrozí při dlouho trvajícím výstřelu
 • Těžké omráčení - osoba je ve většině případů po krátkém výstřelu uvedena do bezvědomí; může způsobit vážná zranění, dlouhý výstřel může dotyčného zabít
 • Lehký tepelný účinek - výstřel způsobuje rozsáhlá nervová poškození a popáleniny; výstřel po dobu pěti sekund dokáže ohřát kovy; krátký výstřel může zabít
 • Těžký tepelný účinek - výstřel způsobuje těžké popáleniny; může projít jednoduchými osobními silovými poli; krátkodobý výstřel způsobuje smrt
 • Ničivé účinky I - výstřel projde organickou tkání a rozkládá se hmota; může vytápět objekty; střelba způsobuje smrt
 • Ničivé účinky II - usmrcuje humanoidy, rozšiřuje trhliny
 • Ničivé účinky III - vypařuje humanoidy, šance na přežití je velice mizivá

Phaser typ IIEditovat

 • Trhavé účinky I - střední slitiny a keramické strukturální materiály široké 100 cm odrazí energii před vypařením
 • Trhavé účinky II - slitiny těžkých kovů a keramické materiály pohlcují nebo odrážejí energii před vypařením
 • Explozivní/trhavé účinky I - extrémně hustá slitina adsorbuje nebo odráží energii před vypařením
 • Explozivní/trhavé účinky II - extrémně hustá slitina adsorbuje nebo pohlcuje energii, za 0,1 sekundy se začne materiál vypařovat
 • Explozivní/trhavé účinky III - zaštítovaná hmota se projevuje mírnými vibračně ohřevnými efekty
 • Explozivní/trhavé účinky IV - zaštítovaná hmota se projevuje středními vibračně ohřevnými efekty
 • Explozivní/trhavé účinky V - zaštítovaná hmota se projevuje velkými vibračně ohřevnými efekty
 • Explozivní/trhavé účinky VI - zaštítovaná hmota se rozlamuje
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.