FANDOM


Vulcan2286

Planeta (Vulkán)

Planeta je běžné označení konkrétního druhu nebeských těles, která obíhají kolem hvězdy. Mívají různá složení, hmotnost i podmínky na povrchu. Přesná definice toho, co je planetou, se mění spolu s kulturami.

Ve Spojené federaci planet se tělesa s průměrem menším než 100 kilometrů klasifikují jako planetoidy či asteroidy.

Vzhled planety záleží na formačním procesu, čili na tom, kde a za jakých okolností se utvořila. Planety si mohou držet obrovskou atmosféru, která je co do velikosti a hmoty větší než ony samy, anebo nemusejí mít vůbec žádnou. Má-li planeta dostatečnou hmotnost, může akumulovat takové množství plynu, že začne docházet k jaderné fúzi, která těleso promění v protohvězdu. V tomto stavu začíná planeta vydávat energii, protože se zvyšuje její hustota a teplota v jádru. Planety lze také proměnit na třídu M, a sice pomocí terraformace.

Federace planety různě klasifikuje, s ohledem na jejich hmotnost, složení, prostředí na povrchu a složení atmosféry.

Druhy planetEditovat


SeznamyEditovat

Podle kvadrantuEditovat


Podle obyvatelstvaEditovat


Podle oběžné dráhyEditovat

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.