encyklopedie Star Treku
Advertisement
Insignie poručíka
LTstripes
Námořnictvo USA
Ent lt
Hvězdná flotila Země
2230s lt
Hvězdná flotila, 2230-2239
Officer stripe, 2254-2265
Hvězdná flotila, 2250 - 2265
Tos lt
Hvězdná flotila, 2266 - 2279
Mov lt
Hvězdná flotila, 2280 až do začátku 24. století
Tng lt
Hvězdná flotila, 2350-2359 - do současnosti
Vgr lt
Hvězdná flotila 24. století - dočasně
29th lt
Hvězdná flotila, 29. století
Mirror lt
Terranská Hvězdná flotila, zrcadlový vesmír


Poručík (ang. lieutenant) je vojenská hodnost, jejíž ekvivalent používaly bezpečnostní složky mnoha civilizací. Poručík v klasické námořní hierarchii spadá mezi praporčíka a nadporučíka. U pěchoty se jedná o nejnižší důstojnickou hodnost spadající pod kapitána. Poručík pěchoty velel obvykle četám složených okolo třiceti vojáků.

Ve Hvězdné flotile byl poručík řazen mezi praporčíka a komandéra. Ve federační hvězdné flotile byly mezi tyto hodnosti zařazeny hodnostní stupně, podporučík, poručík a nadporučík. Toto stupňování hodností se shodovalo se systémem používaným v organizacích starší Země. Od poručíků Hvězdné flotily se očekávalo, že budou platnými vedoucími menších organizačních jednotek a technických odporníků. Navíc se měli na této hodnosti účinně připravovat a tvůrčím způsobem rozvíjet své schopnosti na vyšší důstojnické hodnosti.

Ve dvacátém a na začátku jednadvacátého století byla na Zemi (např. ve vojenských silách USA) hodnost poručíka rozdělena do dvou dílčích hodností. Označovaly se jako první poručík a druhý poručík. V námořní terminologii to odpovídalo podporučíkům a praporčíkům.

V Romulanském hvězdném impériu se používala také hodnost poručík. Její nižší stupeň byl subporučík, což se ve starších dobách Země rovnalo hodnosti praporčík.

Andorianská císařská garda ve 22. století používala též hodnost poručíka.

I v klingonských obraných silách se vyskytovala tato hodnost.


Seznam známých poručíků[]

Pozemská Hvězdná flotila[]


Federační Hvězdná flotila[]


Andorianská císařská garda[]


Klingonšté obrané síly[]

  • Klag
  • Konmel
  • Korax
  • Laneth
  • Synon


Odkazy[]

Advertisement