encyklopedie Star Treku
Advertisement
Upozornění: Nehledáte náhodou i jinou postavu stejného jména Ramsey .


Doktor Ramsey byl archeologem a prováděl v roce 2365 vykopávky na planetě Denius III.

Při těchto archeologických vykopávkách na planetě Denius III byly objeveny předměty, které, jak se ukázalo, byly iconianského původu. Vykopávek se též zúčastnil kapitán USS Yamato Donald Varley. Se svolením Dr. Ramseyho si mohl některé nalezené iconianské předměty sebou odnést. (TNG: Contagion)


Zajímavosti[]

V epizodě TNG: Contagion není jednoznačně řečeno, zda Dr. Ramsey, žil trvale na planetě Denius III a prováděl tam vykopávky, nebo se těchto vykopávek účastnil pouze jako člen posádky USS Yamato. Avšak z věty kapitána Varleyho zaznamenané v jeho osobním lodním deníku: "Od Dr Ramseyho bylo laskavé, že jsem si mohl odnést část archeologických vykopávek z Denia III. …" lze usuzovat, že musel být vedoucím pracovníkem vykopávek. Protože, kdo jiný, než vedoucí pracovník, by mohl rozhodovat o věnování nalezených artefaktů. Navíc, kdyby byl členem posádky lodi, nemusel by kapitán Varley vůbec žádat o povelení odnést si nálezy, protože Dr. Ramsey by v tomto případě služebně spadal pod něho.
Advertisement