FANDOM


Sona battle cruiser aft

Následky Rikerova manévru

Po provedení výsadku na planetě Ba'ku odletěla USS Enterprise-E pod velením prvního důstojníka Williama Rikera hledat ve Vřesovišti vhodné místo pro odvysílání zprávy pro Radu Federace o činnosti admirála Doughertyho a Son'a. Než však mohla posádka zprávu vyslat, byla napadena dvěma válečnými loděmi Son'a, které na Enterprise zaútočily zakázanými podprostorovými zbraněmi.

Po krátké diskuzi mezi Rikerem a Geordim La Forgem se Riker rozhodl provést riskantní protiútok, protože lehce poškozená Enterprise by pravděpodobně v normálním boji s loděmi Son'a neobstála. Sám převzal řízení, prolétl s Enterprise oblakem nestabilního metreonového plynu, nechal jím naplnit kolektory a před nepřátelskými loděmi připravenými ke střelbě jej pak vypustil.

Následná střelba pak způsobila výbuch plynu, který jednu loď Son'a kompletně zničil a druhou poškodil tak, že nebyla schopna pokračovat v pronásledování Enterprise.

La Forge během hovoru s Rikerem poznamenal, že v budoucnosti se takovému útoku bude říkat Rikerův manévr, na což Riker odpověděl, že až pokud se celá akce vůbec povede. (Star Trek: Insurrection )

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.