encyklopedie Star Treku
Advertisement
Suran Donatra
Typický romulanský muž
Typická romulanská žena
Romulus
Romulus - domovská planeta Romulanů
Písmo
Ukázka romulanského písma
"Romulané. Tak předvídatelně zrádní!" -Weyoun

Romulané jsou druh z kvadrantu Beta, pocházející z planety Romulus. Romulané jsou biologičtí příbuzní Vulkánců, vzešli z těch, kteří odmítli Surakovy reformy v době prozření. Romulanské hvězdné impérium je státem Romulanů a jednou z hlavních velmocí ve známém vesmíru.

Historie[]

Romulané mají stejné předky jako Vulkánci. V údobí, historicky zvaném Doba prozření, se však oddělili a odletěli z Vulkánu hledat si jiný domov a založit impérium, o kterém snili. Nalezli dvě sesterské planety, jednu obydlenou, nepříliš hostinou, později nazvanou Rémus, a jednu přívětivější a navíc neobydlenou, kterou osídlili a nazvali ji Romulus. Vlivem rozdílných životních podmínek se odlišili i anatomicky od svých předku a vznikl tak odlišný druh, který se nazývá Romulané.

Počátek impéria[]

Předpokládá se, že skupina opustila Vulkán kolem roku 470 n.l. Při této cestě se rozdělila ještě jednou, čímž vznikla rasa Debrunové. Nejsilnější část cestovala dále až do souhvězdí zvané pozemskými vědci Romulus a Remus. Krátce po té bylo založeno Romulanské hvězdné impérium, známé svojí agresivitou. (TNG: "Unification, part I")

22. století[]

První kontakt s humanoidy se datuje na rok 2152, kdy Enterprise NX-01 objevila novou planetu. Ta už před tím byla násilně anektována Romulany a obklopena polem subprostorových min. Loď byla jednou z nich zasažena. Demaskoval se Dravec, který tak varoval Enterprise bez jakéhokoliv dalšího výstřelu. (ENT:"Minefield")

Romulané těžili ze špatných vztahů mezi Vulkánci, Andoriany a Tellarity. Na počátku padesátých let 22. století však Země začala fungovat jako prostředník. Vzniklé vyhlídky, od roku 2154, na mír znamenaly pro Romulanské hvězdné impérium silný opoziční blok. Snažili se proto vnitřně destabilizovat zúčastněné strany. (ENT:"Babel one", "United")

Představa možnosti sjednocení s bratry Vulkánci byla po destíky let důvodem i ke kolaboračnímu úsilí. Toho se zhostil V'Las z Vulkánského vrchního velení. Předpokládá se, že vše mělo proběhnout podle romulanských pravidel a představ. Hrozbou byla skupina Vulkánců zvaná syrranité. V'Las spolupracoval s romulanským agentem jménem Major Talok nasazeným do Vulkánské vysoké rady. Zakonponovali syrrranity do zničení ambasády UFP na Vulkánu. Vše vedlo ke katastrofální bitvě o Regulus roku 2154. Zde se střetl Vulkán s Andorijskou říší. Poté, co se vláda T'Pau přiklonila k V'Lasovi, urychlili Romulané krizi na Babelu I tím, že v jeho okolí rozmístili z domova naváděné maskované Trubce (drone-ship). Tato situace vedla k novým politickým vztahům mezi lidmi, Vulkánci, Andoriany a Tellarity, jež společně zmařili hrozbu Romulanů. Vznikl tak de facto prostor pro ideál spojených planet.

V následujících letech vztahy mezi lidmi a Romulany vedly až k válečnému stavu. Tato válka probíhala bez jediného vizuálního spojení mezi protivníky. Lidé neviděli svým sokům do tváře, což jim a jejich spojencům bránilo v porozumění romulanské povaze. Po porážce v bitvě u Cheronu Romulané souhlasili s ustanovením Neutrální zóny mezi Romulanským hvězdným impériem a nově vzniklou Spojenou federací planet. Po zbytek století se Romulané separovali od lidí. (TOS:"Balance of Teror" TNG: "The Defector")

23. století[]

Roku 2266 vstoupili Romulané na území Federace s tím, že po letech vyzkouší sílu svého starého protivníka. Na rozkaz prétora porušila nejlepší vlajková loď Neutrální zónu a zaútočila na hraniční federační základnu. Dravec vybavený plasmovými torpédy a maskováním lehce zničil svůj cíl a vítězně se vydal domů. Vše se odehrálo v sektoru Z6. Přesto došlo ke střetu s federační lodí USS Enterprise NCC 1701 ještě před tím, než Romulané celou situaci mohli hlásit. Došlo také k prvnímu vizuálnímu kontaktu. Romulané překvapují svojí podobností Vulkáncům. (TOS:"Balance of Teror")

Od té doby Impérium pečlivě střeží svoji stranu Zóny. Další setkání s federační lodí třídy Constitution bylo ve znamení převahy více jak deseti Dravců.

Došlo k technologické výměně s Klingony. První klingonský bitevní křižník třídy D7 se začal objevovat podél Zóny od roku 2268. (TOS:"Deadly Years","The Enterprise Incident")

Nové vztahy s Klingony neměly dlouhé trvání. Obě impéria na začátku 70. let válčila. A Romulané prohráli v bitvě o Klach D'Kel Brakt, poraženi právě Klingony, které vedl Kor.

Uprostřed 80. let Romulané ztrácejí své postavení technologických leaderů v kvadrantu, když Klingoni začali také používat maskování.

Když roku 2293 Spojená federace planet a Klingoni začali pracovat na lepších vztazích, pokusili se Romulané pomocí diplomatických kliček tento vývoj zmařit. Hlavní roli v Khitomerském spiknutí hrál ambasador Nanclus. Romulané neuspěli. (DS9:"Blood oath", Star Trek III: Search for Spock, Star Trek VI: The Undiscovered Country)

Vztah Romulanů k Federaci[]

První kontakt s lidmi, tedy pouze hlasový nastal, když se loď Enterprise NX-01 kapitána Jonathana Archera dostala do minového pole u planety, která spadala do Romulanského impéria. To však ještě Federace neexistovala. Jeden z mnoha důvodů odporu Romulanů k Federaci bylo to, že jim bránila v expanzi.

Organizace v Romulanském impériu[]

Celý název zní Romulanské hvězdné impérium. Jedná se o oligarchii. V čele státu stojí prétor, který předsedá "výkonnému výboru", jenž zastává exekutivu. Legislativa je v rukou senátu, v němž je členství zřejmě dědičné. Senátu předsedá prokonzul. Avšak velká část skutečné moci je pravděpodobně v rukou romulanské tajné služby, Tal Shiaru. Romulanská říše si úzkostlivě střeží svůj prostor.

Technická úroveň[]

Největším přínosem pro jejich lodě bylo sestrojení maskovacího zařízení, které umožňuje jejich lodím se zamaskovat před senzory jiných lodí. Jinak je jejich úroveň technologie přibližně srovnatelná s technologií Federace.

Tento článek je pahýl. Můžete Memory Alpha pomoct tím, že ho rozšíříte.
Advertisement