FANDOM


Romulanské hvězdné impérium
Romulan Star Empire 2379 logo
Poloha: kvadrant Alfa, kvadrant Beta
Centrum: Romulus (původně)
Hlava státu: Císařovna Romulanského hvězdného impéria
Předseda vlády: Praetor Romulanského hvězdného impéria
Zákonodárné orgány: Imperiální senát Romulanského hvězdného impéria
Převážný druh: Romulané, Rémané
Armáda: Romulanská armáda
Tajná služba: Tal Shiar
Jazyk: Romulanština
Remanština
Romulan Star Empire logo
Je rozsáhlý státní útvar mající obrovská teritoria v Beta kvadrantu. Hlavními sousedícími státy jsou Klingonská říše a Spojená federace planet. Státní systém v impériu je velmi podobný římské republice na naší planetě.

Forma vlády Editovat

Moc výkonná a zákonodárná Editovat

Tyto části státní správy už od založení Romulanského impéria má v rukou Imperiální senát. Ten rozhoduje o všech důležitých záležitostech. Vyhlašuje války, projednává nové zákony, řídí správu kolonií, atd.

V čele senátu je senátem zvolený konzul. Ten má právo vetovat zákony, podepisovat je, je mu podřízeno vojsko, je oficiální hlavou státu a pokud má podporu senátu dřímá ve svých rukou veškerou výkonnou moc.

Praetor Editovat

V případě vážného ohrožení státu senát jmenuje praetora. Ten je většinou z řad generálů nebo vysokých důstojníků Tal Shiaru. Je to politická funkce diktátora. Má všechny pravomoce které by jinak náleželi konzulovi, ale narozdíl od konzula nepotřebuje ke svým rozhodnutím souhlas senátu.

Tato funkce byla často zneužívána. Většinou když se nějaký armádní důstojník dostal až příliš vysoko ve společenské hierarchii byl schopen svrhnout senát a převzít tuto funkci. Posledním takovým důstojníkem byl klon Jean-Luca Picarda: Shinzon.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.