encyklopedie Star Treku
Advertisement

Romulanské hvězdné impérium (nebo jen Romulanská říše) bylo rozsáhlý státní útvar mající obrovská teritoria v kvadrantu Beta zahrnující Romulany a jejich podřízené světy a rasy. Impérium bylo známé svým xenofobním charakterem a politikou extrémního utajování, lstí a teritoriálního expanzionismu. Od konce 23. století patřilo Impérium mezi velké mocnosti ve své oblasti Galaxie Mléčné dráhy až do zániku Romulu a jeho nahrazení Romulanským svobodným státem

Hlavními sousedícími státy byly Klingonská říše a Spojená federace planet. Státní systém v impériu byl velmi podobný římské republice na Zemi.

Forma vlády[]

Moc výkonná a zákonodárná[]

Tyto části státní správy už od založení Romulanského impéria měl v rukou Imperiální senát. Ten rozhodoval o všech důležitých záležitostech. Vyhlašoval války, projednával nové zákony, řídil správu kolonií, atd.

V čele senátu byl senátem zvolený konzul. Ten měl právo vetovat zákony, podepisovat je, bylo mu podřízeno vojsko, byl oficiální hlavou státu a pokud měl podporu senátu, dřímal ve svých rukou veškerou výkonnou moc.

Praetor[]

V případě vážného ohrožení státu senát jmenoval praetora. Ten byl většinou z řad generálů nebo vysokých důstojníků Tal Shiaru. Byla to politická funkce diktátora. Měl všechny pravomoce které by jinak náleželi konzulovi, ale narozdíl od konzula nepotřeboval ke svým rozhodnutím souhlas senátu.

Tato funkce byla často zneužívána. Většinou když se nějaký armádní důstojník dostal až příliš vysoko ve společenské hierarchii byl schopen svrhnout senát a převzít tuto funkci. Posledním takovým důstojníkem byl klon Jean-Luca Picarda: Shinzon.

Advertisement