FANDOM


Dderidex class

Jeden z romulanských křižníků

Romulanský křižník je obecné označení pro romulanské kosmické lodi.

Donald Varley, kapitán lodi USS Yamato, v roce 2365 zaznamenal do svého osobního palubního deníku následující větu: "Všiml si nás romulanský křižník. Potom, jak jsme si hráli na schovávanou v několika planetárních soustavách, myslím, že se nám je povedlo setřást." (TNG: Contagion)


V roce 2367, když Enterprise-D zkoumala sektor Onias poblíž Romulanské neutrální zóny, byl na povrch planety Alfa Onias III vyslán výsadkový tým vedený komandérem Rikerem. Měli za úkol zjistit, kdo z povrchu planety skenoval Enterprise. Jak se později ukázalo, na planetě žila osamocená bytost, která si říkala Barash. Tato bytost měla schopnost číst myšlenky lidí a simulací vytvářet alternativní časovou realitu. Protože tam žila dlouhou dobu sama, chtěla si zpříjemnit život tím, že zamezila Rikerovi vrátit se na palubu lodi. Dále kolem něho vytvořila simulované prostředí, ve kterém byl přesvědčován, že se probral z těžkého onemocnění, že je starší o šestnáct let a že je kapitánem na Enterprise-D. Mezi jiným dále tato bytost vytvářela Rikerovi děj, že již žije v době, kdy nastaly přátelské vztahy s Romulany a že se o to zasloužil právě on. V alternativní časové realitě to Rikerovi líčil admirál Jean-Luc Picard slovy: "Začalo to ….před čtyřmi lety. Romulanský křižník se zatoulal do prostoru Federace. Jeho warp cívky byly zničeny a podpora života selhávala" a Deanna Troi, která byla přítomna rozhovoru dodala: "Ty a Enterprise jste je zachránili". K tomu ještě Picard doplnil: "Na Romulany to zapůsobilo a po letech lží a konfliktů začali s jednáním s Federací… o vytvoření aliance". (TNG: Future Imperfect)

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.