FANDOM


Planetární soustava Rachelis (stručně soustava Rachelis) je hustě osídlená planetární soustava ve vesmírném prostoru spadajícím pod Spojenou federaci planet.


V této planetární soustavě v roce 2365 vypukl neznámý druh plazmového moru. Hvězdná loď USS Enterprise-D pod vedením kapitána Jean-Luca Picarda dostala úkol přepravit živé bakteriologické vzorky plazmového moru z 'audect IX na vědeckou stanici Tango Sierra. Zde se měli pokusit o výrobu účinného protiléku k potlačení epidemie na planetách Rachelis soustavy.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.