FANDOM


Planetární soustava Ramatis (stručně soustava Ramatis) je planetární soustava ve vesmírném prostoru spadající pod Spojenou federaci planet. V této soustavě jsou tři planety a minimálně planeta Ramatis III je obydlena.


V roce 2365 do soustavy Ramatis byla odkloněna hvězdná loď USS Enterprise-D pod vedením kapitána Jean-Luca Picarda. Kapitán měl za úkol vyzvednout z planety Ramatis III známého vyjednávače Rivu a přepravit jej na planetu Solais V, kde se měl pokusit sjednat mír mezi znepřátelenými místními frakcemi (TNG: Loud As A Whisper).

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.