Spojená Země byla planetární stát vytvořený sjednocením Země ve 22. století, následující První kontakt s Vulkánci v roce 2063. Spojená Země pokračovala v existenci jako členský svět Spojené federace planet, když Země pomohla založit tento mezihvězdný stát v roce 2161. (Star Trek: První Kontakt, Star Trek: Enterprise)

 Území

V 50. letech 22. století byla vláda Spojené Země shodná se všemi hlavními osídleními vytvořenými lidmi. To zahrnovalo veškeré území na Zemi samotné, poté co se všechny předchozí lidské vlády spojily do jediné organizace. Spojená Země ovládala celou Sluneční soustavu, ale v 50. letech 22. století se organizace začala rozšiřovat do okolních slunečních soustav.

Planetární tělesa, která na sobě měla v 50. letech 22. století důležitá lidská sídla nebo vojenská zařízení, zahrnovala:

Ve Sluneční soustavě:

V jiných slunečních soustavách:

V první polovině 22. století byla nevýznamnější přítomnost lidí ve vesmíru, za hranicí Sluneční soustavy samotné, ve formě spekulantů, nezávislých lidských obchodníků, kteří tvořili obchodní loďstva používající primitivní, po generace vlastněné hvězdné lodě, kterým trvala cesta mezi destinacemi roky. Ačkoli běžně pod kontrolou Pozemské nákladní autority, povahově byli spekulanti pohraničníky bez jakéhokoli dohledu Země a obecně si řídili své vlastní záležitosti. Dalo by se říci, že tyto malé (s přibližně dvěma tucty členů posádky na běžných nákladních lodích třídy Y) a mobilní lodní komunity by mohly být chápány jako jakési ,,kolonie”. Během druhé poloviny 22. století, s rychlejšími warp pohony stávajícími se více komerčně dostupnými, se cestovní čas mezi destinacemi zkrátil z let na měsíce nebo týdny a odezva oficiálních lodí Hvězdné flotily Spojené Země se poprvé stala praktickou realitou; nezávislý pohraniční životní styl spekulantů tak postupně došel svého konce. (ENT: "Fortunate Son")

Struktura

Jako planetární stát byla Spojená Země zastoupena v Koalici planet a později ve Spojené federaci planet. Vládní úředníci zahrnovali ministry. (ENT: "Demons")

Dáno existencí titulu ,,ministr”, je pravděpodobné, že Spojená Země je parlamentní vládou, zřejmě vedenou předsedou vlády (premiérem).

Dokonce i poté, co byla Spojená Země zformována, si mnoho národních států a konfederací zachovalo své individuální identity. Ty zahrnovaly Africkou konfederaci, Kanadu, Evropskou alianci, Rusko a Spojené státy americké. (TNG: "The Naked Now", "The Price", "Conundrum", "Lower Decks"; VOY: "Imperfection")

Spojená Země měla mnoho agentur. Ty zahrnovaly ranou formu Hvězdné flotily (před rokem 2161), Military Assault Command Operations - MACO (Vojenské útočné operace), United Earth Space Probe Agency - UESPA (Agentura vesmírných sond Spojené Země) a Diplomatický sbor Spojené Země, který byl odpovědný, mimo jiné, za provozování ambasády Spojené Země na Vulkánu během 22. století. (ENT: "Broken Bow", "The Expanse", "The Forge"; TOS: "Court Martial")

Jak dokazuje první návrh scénáře nakonec nevytvořeného filmu Star Trek: The Beginning, agentura Spojené Země, nazvaná ,,United Earth Stellar Navy - UESN (Hvězdné námořnictvo Spojené Země), která měla svoji vlastní akademii, měla být v tomto filmu založena. [1]

Historie

Výraz ,,Spojená Země” byl použit ve spojení s deklarací Nových Spojených národů z roku 2036. (TNG: "Encounter at Farpoint") Toto slovní spojení bylo použito jako jméno již v roce 2067, a to pro Agenturu vesmírných sond Spojené Země. (TOS: "Court Martial"; VOY: "Friendship One")

Do roku 2079 byl veškerý ,,nesmysl o Spojené Zemi” zrušen v post-atomové hrůze, alespoň v některých oblastech planety. (TNG: "Encounter at Farpoint")

Aktivity Evropské hegemonie, která existovala ve 20. letech 22. století, vedly ke zformování Spojené Země. (TNG: "Up The Long Ladder")

Podle oficiální webové stránky Star Treku mohla Spojená Země vzniknout v roce 2113. Nicméně, tento detail se do kánonu nikdy nedostal. Toto datum je některými zdroji připisováno filmu Star Trek: První kontakt, ale kromě Deanny Troi mluvící o tom, že ,,chudoba, nemoc, [a] válka” budou za padesát let pryč, není ve filmu žádná zmínka naznačující sjednocení.

V roce 2150 se poslední z pozemských národů připojil ke ,,Světové vládě”, což učinilo Spojenou Zemi opravdu globální. (TNG: "Attached")

Je běžnou chybou myslet si, že Austrálie byla posledním státem, který se přidal ke ,,Světové vládě” (jak to Beverly Crusherová nazvala) v roce 2150 a že až poté byla Světová vláda založena, ale to, že se Austrálie držela mimo, bylo Crusherovou použito pouze jako hypotetický příklad, když diskutovala o způsobilosti roztříštěné planety Kesprytt s Jean-Lucem Picardem v TNG: "Attached". Je nicméně možné, že světová vláda byla založena už před rokem 2150 a že toto byl rok, kdy se poslední zbývající nezávislé národy rozhodli připojit. Toto je podpořeno různými epizodami seriálu Star Trek: Enterprise, jako například "First Flight", která stanovila, že Hvězdná flotila Spojené Země existovala ve 30. a 40. letech 22. století.

Ministr Nathan Samuels zastupoval Spojenou Zemi na jednáních o Koalici planet v roce 2155. (ENT: "Demons", "Terra Prime")

Je konzistentní s výrazem ,,federace” (jako ve ,,Spojená federace planet”), domnívat se, že vláda Spojené Země zůstala funkční i po založení Spojené federace planet. Další důkaz ohledně tohoto zahrnuje existenci Agentury vesmírných sond Spojené Země ve 23. století v první řadě TOS a dalších agentur zmíněných výše pod jurisdikcí terranské globální vlády v rámci Federace.

Politici

Archerovo velvyslanectví je doloženo z biografické obrazovky z roku 2268, viděné v ENT: "In a Mirror, Darkly, Part II"
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.