encyklopedie Star Treku
Advertisement

Spojená federace planet (originál: UFP, United Federation of Planets) je mezihvězdná federace skládající se z množství planetárních vlád a jejich kolonií, které s částečnou nezávislostí existují sjednoceny pod centrální vládou. Federace (zkrácený hovorový název běžně užívaný) je založena na principech všeobecné svobody a tolerance, práv a rovnosti, sdílení znalostí a zdrojů ke všeobecné spolupráci a průzkumu vesmíru.

Rozloha a členové[]

Mezi členské planety Federace patří například Země nebo Vulkán, který se nachází ve vzdálenosti 16 světelných let od Země. Území Federace zasahuje do dvou ze čtyř kvadrantů Galaxie. Trvalí obyvatelé Federace a tedy jejich členové jsou například Lidé, Vulkánci, Andoriané, Bajorané, Betazoidi, Tellarité a mnoho dalších druhů. Jednotlivé členské světy Federace jsou svébytné, mají vlastní vlády a vlastní kulturu. Zástupci všech členských ras společně zasedají v Radě Federace, kde se projednávají všechny závažné události týkající se Federace.

Historie[]

Spojená federace planet vznikla 8. května roku 2161 jako řešení mnoha sporů a potřeby vzájemné ochrany. Země je centrem celé Federace a nachází se zde její hlavní město Paříž. Významnou roli při zakládání Federace hrál Jonathan Archer (jak se ukázalo, bez Archera by Federace vůbec nevznikla), který pomohl uzavřít spojenectví mezi dříve nepřátelskými Vulkánci a Andoriany, ale i dalšími druhy. Podpisu Charty koalice planet na Zemi roku 2161 se zúčastnili zástupci 18 druhů, ale postupně se počet členů rozrůstal. Mezi zakládající členy patřili kromě lidí ze Země také Vulkánci, Andoriané a Tellarité.  

Organizace[]

Federace a její členové také podléhají a řídí se podle dokumentu zvaného ,,Zakládací listina Spojené federace planet”, která je obdobou ústavy. V čele federace je prezident Federace. Hlavní město federace je Paříž (administrativní) a San Francisco (legislativní centrum). Federace rozvíjí hodnoty svobody, rovnosti, míru a spolupráce.

Obranné složky[]

Hlavní složkou ozbrojených sil Federace je Hvězdná flotila. Existuje ještě z dob Spojené Země, kdy neexistovala Federace. Flotila má velké množství lodí. Nejsilnější loď zpravidla nesla název Enterprise a to na památku Enterprise třídy NX a její posádky, která měla rozhodující vliv na založení Federace. Úkolem Flotily je nejen obrana a ochrana jejích obyvatel a členů, ale hlavně také průzkum. Jednotlivé lodě Flotily se rozdělují podle třídy.

Nepřátelé[]

Federace nemá oficiálně nepřátele. Nejčastěji se akt nepřátelství projevuje konkrétními konflikty. Vyjímka snad tvoří jen válka s Cardassiany a Dominionem. Za nepřátelské mocnosti (rasy) ohrožující Federaci se považují hlavně Romulané a zpočátku i Klingoni, dále pak Borgové, Dominion, Son'a nebo Remané a mnozí další.

Budoucnost[]

Ví se že ve 29.století již neexistuje Spojená federace planet ale nahradila jí Časová federace. Ale je možné,že existují obě dvě, jedna zaměřená na ochranu planet a skoumání vesmíru a ta druhá na dohlížení nad minulostí a celkově celou časovou osou.

Tento článek je pahýl. Můžete Memory Alpha pomoct tím, že ho rozšíříte.


180px-Federation presidential seal

Pečeť prezidenta Federace

180px-Paris2372

Hlavní město Federace, Paříž

Advertisement