encyklopedie Star Treku
Advertisement
Surak
Surak
Druh Vulkánec
Pohlaví Muž
Povolání Filosof
Surak
Surak je vulkánský filosof, myslitel a logik.

V době, kdy Vulkánci nebyli schopni potlačovat své emoce a sklony k násilí, propukla ničivá a nelítostná válka. Na pokraji vyhubení vystoupil Surak se svou novou filozofií míru, nenásilí, kontroly emocí a snahy o dokonalou logiku. Ne všichni s ním souhlasili. V důsledku nepřijímání jeho učení se od Vulkanců odtrhli pozdější Romulané.

Surak prošel vulkánskou nejničivější pouští zvanou Výheň a došel až do svatyně T'Karath, kde skryl své spisy v artefaktu zvaném Kir'Shara.

Zemřel na nemoc z ozáření na Mount Seleya. Tam také byla v podzemních jeskyních v katrové arše uchována jeho katra.

Jeho filozofie se stala základem moderní vulkánské společnosti, i když se originální spisy hned nenašly, a tak bylo Surakovo učení značně zkresleno. To vedlo k mnoha různým interpretacím. Vulkánská společnost se v té době od jeho učení silně odchýlila, ač se jím oficiálně přísně řídila.

Až za velmi dlouho jeho katru našel Syrran, který si někdy říkal také Arev, a přijal ji do sebe. To vedlo až k vzniku hnutí syrranitů, kteří byli v příkrém rozporu s politikou Vysokého velení.

V roce 2154 se Syrran setkává s kapitánem Jonathanem Archerem a T'Pol z Enterprise (NX-01), kteří ve Výhni pátrali po T'Pau, neprávem obviněné z atentátu na velvyslanectví Země na Vulkánu. Syrran však zemřel dříve, než došel do svatině T'Karath. Před svou smrtí však stihl pomocí splynutí myslí přemístit surakovu katru do kapitána Archera, a ten s nově získanými vědomostmi našel svatyni Kir'Sharu. Spolu s T'Pau a T'Pol se mu podařilo donést ji do Vysokého velení. To způsobilo změnu vulkánské politiky a společnosti. Velení převzala T'Pau a Nejvyšší velení bylo brzy rozpuštěno. To vedlo ke konci úpadku vulkánské kultury. Surakova katra byla poté přenesena z kapitána Archera do kněze Golu, jehož jméno není známo. (ENT: The Forge, Awakening, Kir'Shara)

Spock se spolu s výsadkem na planetě Excalbia setkali s jeho replikou. (TOS: The Savage Curtain)

Advertisement