encyklopedie Star Treku
Advertisement
Neoficiálně je většina hvězdných lodí tříděna podle jejich vzhledu. Tohoto nezávazného, níže uvedeného, třídění hvězdnýchh lodí je ve Star Treku často využíváno. I když Hvězdná flotila nikdy neprovedla oficiální rozdělení svých lodí do předem nadefinovaných tříd, je v některých konkrétních situacích vyššími důstojníky Hvězdné flotily použito k označení lodí všeobecně zažitého typového zařazení ve tvaru znakového názvu (např. třída Galaxy). I u nepřátelských plavidel během konfliktů vůči Hvězdné flotile je často použita obdobná symbolika (např. třída Galor).


Třídění hvězdných lodí[]

Základní lodě[]

 • Eskortní loď
 • Frageta
 • Křižník
  • Bitevní křižník
  • Lehký křižník
  • Těžký křižník
  • Útočný křižník
 • Stíhací loď
 • Torpédoborec
 • Útočně stíhací loď
 • Válečná loď
 • Víceúčelová loď
 • Výzkumná loď
 • Zastaralá bitevní loď


Podpůrné lodě[]

 • Bitevní loď
 • Cisternová loď
 • Dopravní loď
  • Koloniální loď
 • Kurýrní loď
 • Mapovací loď
 • Nájezdnická loď
 • Nákladní dálkově řízená loď
 • Nákladní loď
 • Prorážecí loď
 • Průzkumná loď
 • Vědecká loď
 • Vlečná loď
 • Záložní loď
  • Úniková kapsle
  • Malá loď
  • Raketoplán
  • Raketová kapsle
 • Zásobovací loď


Ostatní pojmenování[]

 • Dravý pták – typ válečné lodě
 • Válečný pták – typ válečné lodě případně bitevního křižníku


Zajímavosti[]

Ve Star Treku není názvosloví používané k označení hvězdných lodí jednoznačné. Takže při vyslovení specializovaného názvu typu lodi není určeno, o jaký obecný typ lodi se jedná. Několik příkladů:

 • Třída Galaxy je oficiálně uváděna jako výzkumná loď, ale vyskytuje se pro tuto třídu též zařazení těžký křižník (hlavně ve scénářích), ale i bitevní loď (v alternativní časové linii);
 • Ve třídě Constitution jsou zařazeny lodě s vícetypovou kategorizací. Avšak někdy jsou lodě z této třídy označovány pouze jako těžký křižník, jindy jako bitevní křižník;
 • Lodě třídy Oberth jsou někdy označovány jako průzkumná loď, ačkoliv oficiálněji a i častější je zařazení této třídy mezi vědecké lodě;
Advertisement