encyklopedie Star Treku
Advertisement

Země, planeta třídy M

Podle federačního systému klasifikace planet je planeta třídy M ta planeta, měsíc nebo planetka, která byla uznána za vhodnou pro lidský život. V polovině 24. století byly Federací zmapovány tisíce planet třídy M. Tyto světy se staly první volbou pro následnou kolonizaci. Na konci 23. století Federace teraformovala světy bez života – vznikaly nové planety třídy M. Systém řízení prostředí na hvězdných lodích Federace imitují prostředí na planetách třídy M. (TOS: „Klec“; TNG: „Spravedlnost“, „Rodná hrouda“, „Poslední úkol“; VOY: „Ochránce“)

  • Atmosféra: atmosféra planety třídy M obsahuje vysoké procento dusíku a kyslíku, a menší procento stopových prvků. Většina planet má v atmosféře nukleogenické částice (atmosféra s nedostatkem nukleogenických částic neumožňuje tvorbu deště). Atmosféra na těchto planetách je podle Zemské normy, ovšem může se mírně odlišovat (v řádech milibarů). (TAS: „Jiná perspektiva“; TNG: „Stopy“; VOY: „Ochránce“)
  • Povrch: na povrchu planet třídy M je množství vody a pod povrchem jsou další zásoby vody. Tyto světy jsou geologicky aktivní. (VOY: „Ochránce“; „Bylo nebylo“, „Dračí zuby“)
  • Plášť: Některé z těchto planet mají bemonitový plášť. (VOY: „Bylo nebylo“)
  • Jádro planety: jádra těchto planet jsou železo-niklové. (TNG: „Stopy“; VOY: „Bylo nebylo“)
  • Život: tyto světy mají své ekosystémy obsahující aminokyseliny a proteiny. Vysoké procento obou těchto látek zajišťují zdravý život rostlin. Mnoho z planet třídy M umožňuje život rostlin a zvířat na bázi uhlíku. Několik z těchto světů je pak osídleno humanoidními nebo vulkanoidními formami života. (TNG: „Trosečníci“, „Závod“; VOY: „Porod“; ENT: „Pouto“, „Zaujatí pozorovatelé“)
  • Ostatní: planety třídy M vyzařují elektromagnetické záření (TNG: „Teoreticky“). Tyto světy bývají bohaté na minerály (VOY: „Pátrání“). Gravitace na těchto světech bývá stejná jako na Zemi, ale může být mírně vyšší nebo nižší. (TOS: „Klec“; TAS: „Jiná perspektiva“)

Příkladem planet třídy M jsou Země, Vulkán, Cardassie I, Bajor, Romulus, Ferenginar nebo Qo'noS.

Zajímavosti[]

Termín "třída M" byl poprvé použit v pilotní epizodě TOS: "The Cage", kdy měl popisovat planetu Talos IV.

Ve 22. století bylo pro tělesa třídy M používáno termínu třída Minshara, které pochází z vulkánštiny.

Spock nazýval planetu z epizody TOS: "Return to Tomorrow" planetou třídy M, přestože již neměla atmosféru. To může značit, že třídou M může být značeno i těleso, které nedokáže udržet život. Na druhou stranu, Spock chtěl možná říci, že planeta bývala planetou třídy M, dokud měla atmosféru.

Advertisement