FANDOM


Třída Negh'Var
Images
Typ: Útočný křižník
Délka: 685 metrů
Zbraně: Disruptorové kanóny, Disruptorové emitory; 4 odpalovače fotonových torpéd
Obrana: Deflektorové štíty, Maskovací zařízení
Regent's flagship retreats
Zadní pohled, částečně poškozený bitvou

Třída Negh'var jsou největší plavidlo, která kdy Klingonská říše vytvořila a v aktivní službě je zřejmě pouze jedno plavidlo tohoto typu, a to vlajková loď kancléře Gowrona. Tato nová vlajková loď byla vyvinuta za přísného utajení dokonce i před některými politickými frakcemi v Klingonské Vysoké radě.

Výstřel z Disruptoru

výstřel z disruptoru

Byla představena v roce 2372 a její návrh byl radikálním odklonem od lehkých, hbitých ofenzivně laděných plavidel, jejichž produkcí byly Klingonské obranné síly známy. Místo toho byla větší než třída Galaxy, se stejnou palebnou silou a byla schopná převážet 2700 bezpečnostních důstojníků, což vyzdvihovalo její roli obléhacího plavidla. Má se za to, že vládnoucí rodina hledala plavidlo, které by ztělesňovalo její svrchovanou moc a vládu nad Klingonskou říši, jakož i její vůdčí roli v celém Alfa kvadrantu.

Taktické systémy:

Na obou ramenech, jež upevňují warp gondoly k lodi, se nachází na každém s nich 6 disruptorových emitorů, spolu s dvěma na spodní straně křídla

Přední v můstkové části, pět těžkých disruptorových kanonu.

Zbraňové systémy:

Energetické: - 16x disruptor emitor (disruptorový usměrňovač toku energie, je totožný s phaserovým, třídy X), celkový výkon činí 94 320 TW.

- 5x disruptorový kanon (disruptorový usměrňovač toku energie, je totožný s phaserovým, třídy XII), celkový výkon činí 51 600 TW.

Palné: 12x trojitý fotonový torpédomet, ze zásobou 1 260 torpéd

Obrané systémy:

Aktivní: Standardní automodulativný systém štítu, s celkovým výkonem 2.160.000 TJ

Vysoko-energtické pole strukturální integrity

Pasivní: Těžký duraniovo-tritaniový dvojitý trup + 25 cm pancíře o vysoké hustotě

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.