encyklopedie Star Treku
Advertisement
Třída Norway
Norway.jpg
Typ lodi: Vylepšený diplomatický křižník (Lehký křižník - Standartní kategorie)
Délka: 364,77 m
Šířka: 225,61 m
Výška: 52,48 m
Palub: 12
Hmotnost: 662,000 tun
Posádka: 190, evakuační limit 500
Rychlost cestovní: warp 6
Rychlost maximální: warp 8,4
Rychlost kritická: warp 9,7 po dobu 12 hodin
Phasery: 4x baterie (dráha) třída VIII (celkem 9 120 TW) + 2x bank třída X (celkem 5 000 TW)
Disruptory: 0
Torpédomety: 2x fotonový torpédomet - třídy 2, fotonová (120 ks)
Štíty: Standartní systém štítů (945 000 TJ)
Trup: Standardního duraniovo-tritanového jednoduchého trupu + 0,2 cm pancíře o vysoké hustotě.

pole strukturální integrity standartního stupně

Diplomatické vybavení: kategorie 4
Vědecké vybavení: kategorie 3
Výroba: 2360 - 2370
Počet: 299; 231 bylo ztraceno v průběhu války s Dominionem a v bitvě s Borgy, 68 nadále zůstává ve službě.
Výskyt (hlavně): Star Trek: First Contact
Příklady lodí:
 • USS Norway
 • USS Budapest

Rozvojový projekt třídy Norway začal roku 2357 a výroba začala roku 2359. Třída Norway vznikla, jelikož Hvězdná flotila produkovala pouze bojové lodě jako jsou třídy Steamrunner, Akira, ale měla málo lodí, které byly určené k ryze diplomatickým a především vědeckým účelům. Hvězdná flotila sice vytvořila několik kusů lodí, ale známe pouze dvě, a to prototyp USS Norway a USS Budapest, která bránila Federaci před invazí Borgů.

Vznik Norway[]

Třídu Norway vymysleli inženýři z Utopia Planitia Fleet Yards. Existovala idea, že Hvězdná flotila měla znovu obnovit stavební politiku, která by byla specifičtější a přímější, až by se začali vyrábět nové lodě. Avšak během posledních dvou desetiletí všeobecná politika Hvězdné flotily dávala přednost rychlým, útočně orientovaným, dobře vyzbrojeným lodím, jež mohly čelit neočekávaným a skrytým hrozbám, které se objevovaly s alarmující pravidelností. První plány sice vyvolávaly rozpaky, ale asi napočtvrté se povedlo plán realizovat. Třída Norway byla navržena k tomu, aby ordinovala na dlouhých misích. Tato třída byla vizuálně působivá již na první pohled. Ačkoliv se nejedná o největší loď Hvězdné flotily, vlastnosti středně velkého plavidla umožňují obě dvě použití - obrana i diplomacie, kdy se může projevit jako symbol federální svrchovanosti při kontaktech a vědeckých sympoziích. Norway se zdá být silnější než je - vysoce výkonné motory, počítačové systémy a štíty dovolí lodi operovat v relativním bezpečí, dokonce i v přítomnosti větší lépe vyzbrojené nepřátelské lodi. Ve velmi málo případech může být třída Norway s nestandardní konfigurací použita strategicky a dovoluje lodi únik do bezpečí. Jelikož je loď velmi malá, je zřejmé, že se užívá především při diplomatických a vědeckých misích. Velká část interiéru lodi je vybavena především vědeckými systémy a diplomatickým vybavením, a téměř dvě paluby jsou plně určeny pro ubytování diplomatických osob.

Taktické systémy[]

Lodě třídy Norway disponují 4 phaserovými bateriemi (dráhy či pole), a 2 phaserovými banky, dále 2 fotonovýma torpédama.

Výzbroj:

Primární, též hlavní energetické zbraňové systémy jsou čtyři baterie (dráha či pole), které se nacházejí na talířové sekci, dvě na dorsální a dvě na ventrální straně. Obě jsou třídy VIII o celkovém výkonu 9 120 TW. Sekundární, též podpůrné energetické zbraňové systémy, jsou dvě phaserové banky, třídy IX o celkovém výkonu 5 000 TW, které se nachází na pylonech nesoucích warp gondoly. 2 fotonové torpédomety, třídy 2 se zásobou 120 fotonových torpéd. se nachází na spodní straně sekundárního trupu, poblíž paraboly hlavního deflektoru, každá je na opačné straně paraboly.

Obrana:

Pasivním obranný systém: Standardního duraniovo-tritanového jednoduchého trupu + 0,2 cm pancíře o vysoké hustotě. Aktivní obraný systém: Standartního systému štítu, o celkovém výkonu 945 000 TJ.

Paluby[]

 • Paluba 1 - můstek, kapitánova pracovna, konferenční místnost
 • Paluba 2 - kapitánova kajuta, kajuty starších důstojníků, nespecifikované vědecké laboratoře, nákladní prostor, správní důstojnická oddělení, podsystémy emitoru štítů, nejvyšší patro hangáru, emitory štítů, stanice záchranných modulů
 • Paluba 3 - hlavní hangár, servisní hangár pro raketoplány, řízení letu, důstojnické kajuty, transprotní místnost 1, nákladní transportéry, salón pro posádku, stanice taktického plánování, stanice záchranných modulů
 • Paluba 4 - deutériové nádrže, vstřikovače hmoty, kajuty, primární senzorová paleta (vrchní), stanice senzorové analýzy, astrometrika, hlavní vědecko-důstojnické oddělení, podsystémy štítových emitérů, štítové emitéry, stanice záchranných modulů
 • Paluba 5 - ubytování pro VIP, komunikační centrum, transportní místnost 2, hlavní přístupová stanice počítačového jádra, primární senzorová paleta, oddělení krizových situací, zbrojnice čestné stráže, konferenční sál, stanice záchranných modulů
 • Paluba 6 - ubytování pro VIP, vyrovnávací paměť transportních vzorců, středně velký hologram, rekreační místnost
 • Paluba 7 - strojovna, místnost hlavního inženýra, atmosfericko-fyzikální laboratoř, biofyzikální laboratoř, inerciální tlumiče, operační oddělení, kontrola senzorů, stanice záchranných modulů, podpůrné systémy strojovny
 • Paluba 8 - ošetřovna, podpůrné systémy ošetřovny (chirurgické odddělení, oddělení radiačního ozáření, izolované obleky), místnost pro hlavního doktora, místrost pro poradce, hvězdná kartografie horní část, kajuty, stanice záchranných modulů
 • Paluba 9 - hvězdná kartografie, kajuty, přední phaserové emitéry, zásobník fotonových torpéd, nabíjecí systém fotonových torpéd, stanice záchranných modulů
 • Paluba 10 - arboretum, injektory antihmoty, hvězdné kartografie dolní část, přední torpédomet, knihovna, transportní místnost 3, [(warp gondoly - spojené s gondolami vykračujícími z paluby A), kontrolní komora warp gondol, plasmové injektory warp gondol], stanice záchranných modulů
 • Paluba 11 - systémy vstřikovačů antihmoty, zásobníky antihmoty, vyrovnávací paměť transportních vzorců, stanice záchranných modulů
 • Paluba 12 - vstupní otvory vstřikovačů warp jádra, systémy vstřikovačů warp jádra, podsystémy deflektoru, podsystémy štítových emitérů, štítové emitéry, vstupní otvory vstřikovačů antihmoty
 • Paluba 13 - hlavní deflektorový talíř, phaserové emitéry, podsystémy deflektoru, přední fotonový torpédomet, systémy podpory života, kajuty, stanice záchranných modulů
 • Paluba 14 - hlavní věznice, stanice hlavního bezpečnostního personálu, oddělení hlavního taktického důstojníka, zásobník fotonových torpéd, nabíjecí mechanismus fotonových torpéd, phaserová pole typu X, torpédomet, malá zbrojnice, phaserová údržba, sklady, tři záchranné transportéry, střelnice, stanice záchranných modulů
 • Paluba 15 - primární impulzní motor, deuteriová vyrovnávací komora impulzního motoru, kontrola atmosferických trysek, dok kapitánovy jachty, systémy zpracovaní přebytků systému podpory života
 • Paluba 16 - kapitánova jachta, kajuty, nákladové prostory, emitér vlečného paprsku, sklad potravin, podsystémy štítových emitérů, štítové emitéry, stanice záchranných modulů
Advertisement