FANDOM


Tachyonová detekční síť je technika vyvinutá Hvězdnou flotilou pro detekci maskovaných romulanských válečných lodí. Síť využívala aktivní tachyonové paprsky vysílané mezi různými hvězdnými loděmi nebo hlídkovacími stanicemi, aby vytvořila tachyonové pole; jakákoliv maskovaná loď, která vstoupila do pole, byla odhalena. Technika byla vyvinuta na lodi USS Enterprise-D šéfinženýrem Geordi La Forgem na počátku roku 2368, ačkoli se podobá a byla pravděpodobně inspirována technikou primitivní senzorové sítě, použité k detekci maskovaných lodí už v roce 2154 v počátcích války mezi Zemí a Romulany.(ENT: "United")

Tachyon detection network activated

Obrázek z displeje zobrazující Picardovu tachyonovou detekční síť (2368).

Tachyonovou detekční síť bylo možné poprvé vidět v praxi během blokády klingonsko-romulanské hranice Hvězdnou flotilou během klingonské občanské války. Flotila sloužila jako ohnisko a záchytný bod tachyonové detekční sítě. Během spuštění byla rozprostřena mezi 11 hvězdných lodí. Nakonec 23 hvězdných lodí úspěšně zabránilo konvoji romulanských zásobovacích lodí, aby dopravil další pomoc silám loajálním Rodu Durasovu, a zvrátila tak rovnováhu ve prospěch Gowrona, legálně jmenovaného vůdce Klingonské vysoké rady. Během této operace se subkomandér Sela pokusila narušit síť bombardováním USS Sutherland tachyony a vyvořit tak slepé místo sítě. Dočasně ve velení Sutherlandu, nadporučík Dat odhalil její taktiku a použil reziduální tachyony k odhalení lodi, která se snažila proklouznout. (TNG: "Redemption II")

Důsledkem tohoto úspěchu bylo, že Federace začala rozmísťovat tachyonovou detekční síť podél hranice Romulanské neutrální zóny, aby doplnila gravitační senzorovou síť. (TNG: "Face of the Enemy")

V roce 2373 Klingoni rozmístili tachyonovou detekční síť okolo jejich vojenské velitelské základny Ty'Gokor. (DS9: "Apocalypse Rising")

V kvadrantu Delta používají příslušníci Roje podobnou techniku ke sledování hranic jejich teritoria, a to na základě série prolínajících se tachyonových paprsků. Posádka Voyageru vymyslela způsob, jak se této síti vyhnout modifikací jejich štítů. Ty lámaly paprsky okolo lodi, aniž by je narušily. (VOY: "The Swarm")

Vizte také:Editovat

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.