encyklopedie Star Treku
Advertisement
Talshiar

Tal Shiar je romulanská tajná zpravodajská služba, jejíž značný vliv a takřka neomezené pravomoce vycházejí z oficiální vlády. Je to také samostatná společenská vrstva neviditelně procházející celou společností. Skrytá přítomnost členů Tal'Shiaru udržuje paranoiu a obavy, jestli jedinec neprojevil jakýkoliv nesouhlas se statutem quo. Všichni Romulané si jsou vědomi, že takový čin může mít za následek eliminaci. Účelem Tal'Shiaru je chránit bezpečnost impéria proti všem teoreticky možným nebezpečím, ať už jde o vnější nepřátelé říše (nejčastěji Spojená federace planet, Klingonská říše, Dominion), vnitřní nepřátelé zrazující stávající vládu. (TNG: "Face of enemy")

Nepsaným pravidlem je členství mistra Tal'Shiar v Konečném výboru. Toto pravidlo nesvazovalo mistra Kovala.

Tal'Shiar podléhá těm nejvyšším vládním kruhům Romulanské vlády, ale jedná i bez vědomí Romulanského senátu. Většina uskutečněných operací má statut beztrestnosti, i když zasahují do společnosti. Dochází také ke konfliktům s vojenským sektorem. Tal'Shiar funguje totiž na podobných principech. Přitom operuje s vlastní flotilou. Členové často prostředky používají pro své cíle.

V epizodě DS9: "The Wire" se dozvídáme o existenci cardassijské tajné služby, která se jmenuje Obsidiánský řád, a v jiných epizodách zjišťujeme, že i ve Federaci existují různé tajné organizace, jako je například Oddíl 31. DS9:"Extreme Measures"

Výskyt v epizodách[]

Členové (agenti)[]


Tento článek je pahýl. Můžete Memory Alpha pomoct tím, že ho rozšíříte.
Advertisement