FANDOM


Tay Cygna V
Tau Cygna V
Třída: H
Umístění: de Laurův pás
Kvadrant: Alfa
Obyvatelstvo: Pozemská kolonie
Tau Cygna V surface

Tau Cygna V je planeta třídy H, která se nachází v de Laurově pásu, v kvadrantu Alfa. Na základě Smlouvy z Armenu byla tato planeta Federace v roce 2255 postoupena Sheliakům.

V roce 2274 na této planetě ztroskotala loď SS Artemis. Třetina posádky byla zabita hyperonickou radiací. Přeživší založili kolonii, která v roce 2366 čítala 15,253 lidí. Tato kolonie však musela být evakuována na žádost Sheliaků. (TNG: "The Ensigns of Command")

KolonistéEditovat

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.