encyklopedie Star Treku
Advertisement
Articletype realworldSKUTEČNÝ SVĚT
(ČLÁNEK PSANÝ Z PRODUKČNÍHO ÚHLU POHLEDU)
"The Dauphin"
"Vladařka"
TheDauphin1
Seriál: Star Trek: The Next Generation
Epizoda: 2x10
Produkční č.: 40272-136
Starý kalendář: 2365
Hvězdné datum: 42568.8
Scénář: Scott Rubenstein, Leonard Mlodinow
Režie: Rob Bowman
Premiéra: 20.2.1989
Vysílání v ČR: 27. 3. 1997
TheDauphin2USS Enterprise-D přepravuje Saliu z planety Klavdia III na její rodnou planetu Daled IV. Zde se má stát budoucí vladařkou s nadějí, že smíří znepřátelené místní obyvatelstvo. Salia je krásná dívka, a proto se nelze divit, že Wesley Grusher se do ní při prvním náhodném setkání zamiluje. Saliu však doprovází osobní vychovatelka Anya, jejímž hlavním úkolem je jí chránit před všemi nebezpečími. Tím se Wesley a i další členové posádky dostávají ….Děj epizody[]

Dat na pozici operačního důstojníka podává hlášení, že loď USS Enterprise-D se právě blíží k planetě Klavdia III. Komandér Riker přikazuje praporčíkovi Gibsonové, aby přešla s lodí na impulsní pohon. Šéfinženýr Geordi La Forge využívá zpomalení a chce provést údržbu ovládání vedení deuteria. Proto žádá hlavní můstek o povolení k provedení této práce. Kapitán Picard chce vědět, kolik času tato údržba motoru zabere. La Forge ze strojovny upřesňuje, že několik hodin. Dostává souhlas a Riker také ukládá praporčíkovi, který ovládá kormidelní konzoli, aby s lodí přešla na standardní orbitu planety Klavdia III. Mezitím ve strojovně šéfinženýr začíná organizovat údržbové práce. Weslyho Crushera žádá, aby došel do lodního skladu pro jednotku SCM3 a ten pro ni ihned odchází.

TheDauphin3

Přílet USS Enterprise-D k planetě Kladvia III

To již Enterprise-D je na standardní orbitě a posádka lodi začíná přijímat první údaje o planetě. Kapitán Picard upozorňuje, že planeta je stěží obyvatelná i pro výzkumnou základnu. Lodní poradkyně Troi podotkne, že by si sama představovala, že obyvatelé planety Daled IV pošlou svoji budoucí vladařku do vlídnějšího prostředí. Worf na její poznámku odvětí, že někdo spíše klade větší důraz na bezpečí, než na pohodlí. Avšak podle Troi, šestnáct let žít v takovém prostředí je velmi neobvyklé.

V témže okamžiku Worf oznamuje od taktické konzole kapitánovi, že z planety volají loď. Na pokyn kapitána Worf ihned otevírá volací kanál. Avšak spojení je přerušované, ozve se pouze "jsem Anya ….". Dat upozorňuje, že spojení ruší troposféra planety, proto Picard ukládá Worfovi, aby spojení vyladil. Po malé chvíli se kapitán Picard opět pokouší s planetou spojit a prosí o opakování jejich zprávy. Opět se hlásí Anya a dotazuje se, zda přiletěli pro Saliu z Daled IV. Kapitán přisvědčuje a má na Anyu dotaz, jakého jsou druhu. Anya odpoví, že lidé a stroze žádá o transport na palubu. Riker jen podotkne, že to není moc přátelské. Picard na to, že ať je to přátelské nebo nikoliv, Salia má status hlavy státu, proto se k nim podle toho musí posádka lodi chovat. Dává pokyn Rikerovi a Worfovi, aby s ním šli uvítat nové hosty. Všichni opouštějí můstek, Picard předá velení můstku Datovi.

TheDauphin4

Picard vítá Saliu a Anyu

Po chvíli v transportní místnosti zajišťuje Miles O’Brien přenos Anyy a Saliy. Ty se také ihned na plošině transportéru zhmotňují a kapitán Picard se jim představuje a vítá je. Salia, jakmile sestoupí z plošiny, zajímá se o metodu přenosu. Překvapilo ji, že při přenosu nic necítila a proto se kapitána zeptala, zda je to normální. Ten jí přisvědčuje, ale ona se obratem zajímá o ovládání měniče hmoty a energie. Přistupuje k ovládací konzoli a zvědavě si jí prohlíží. Komandér Riker ji nabízí, že jí může zařídit prohlídku lodi. Salia z této nabídky má radost, avšak její průvodkyně Anya to razně přerušuje a oznamuje, že to nebude nutné a žádá kapitána Picarda, aby jim pouze ukázal jejich kajuty.

Ke kajutám je mimo Picarda ještě doprovází Riker a Worf. Cestou jim Picard vysvětluje, že budou ubytovány v kajutách pro admirály Hvězdné flotily. V témže okamžiku se před nimi otevírají dveře turbovýtahu a z něho vychází Wesley s náhradním dílem. Salia se na něj zakouká a zeptá se, zda nese supravodivý magnet. Ten přisvědčuje a upřesňuje, že se jedná o model SCM, a jen se jí zmateně ptá, jak to ví. Dozví se od ní, že stále studovala a posledních šestnáct let …. To již do jejich hovoru zasahuje Anya a žádá Saliu, aby s ní ihned šla dál. Salia uposlechne, ale při odchodu stačí ještě Crushera upozornit, aby si dal pozor, že mu tento díl může vyrvat železo z jeho krevních buněk. Wesley je celý zkoprnělý a po jejich odchodu se pouze stačí zeptat komandéra, kdo je to. Ten mu odpoví, že se domnívá, že je to její vychovatelka. Wesley ho však upozorňuje, že chce vědět, kdo je ta dívka. Riker potměšile odpovídá, že asi pro něho nebude mít čas, protože je předurčena, aby vládla celé planetě.

TheDauphin5

Rozhovor Rikera a Wesleyho o Salie

Wesley spěchá do své kajuty, aby se přesvědčil, že je řádně ustrojen a elegantně učesán. Po chvíli se u něho objevuje Dat a ptá se, proč jej Wesley chtěl vidět. Crusher je ho ptá, zda zná tu dívku, co právě dorazila na Enterprise. Dat mu přisvědčí a doplní, že se o ní ví jen málo. Narodila se na planetě Daled IV, její rodiče pocházeli z opačných stran staletého válečného konfliktu a oba zemřeli krátce po jejím narození. Loď Federace ji a její vychovatelku přepravila na planetu Klavdia III, aby mohla vyrůstat v neutrálním prostředí. Nyní se vrací na svoji rodnou planetu, aby sjednotila rozdělené strany a přinesla mír. V té chvíli se ozývá z interkomu La Forge a shání se po praporčíkovi Crusherovi. Má strach, jestli se mu něco nestalo. Dosud čeká na magnet, pro který jej poslal.

Kapitán Picard přichází ze své pracovny na můstek a ptá se Worfa, zda noví cestující jsou spokojeni s ubytováním. Než stačí Worf odpovědět, podává komandér Riker hlášení, že loď právě nasměrovala let k Daled IV a poletí na impulsní pohon, dokud poručík La Forge nedokončí údržbu. Worf poté sděluje, že ta ženská nemůže být s ničím spokojena. Poradkyně Troi se připojuje do rozhovoru a upozorňuje kapitána, že noví pasažéři jí dělají starosti. Upozorňuje, že jejich emoce neodpovídají tomu, co jsou a co dělají. Proto se jí Picard ptá, zda si myslí, že nejsou tím, za koho se vydávají. A poradkyně souhlasí.

Picard se zamyslí a pak volá Saliinu kajutu. Ta se ozývá. Picard Saliu požádá o přepnutí obrazu. V té chvíli se Salia objeví na hlavní obrazovce můstku. Sděluje, že ubytování je skvělé a hned se zajímá o mladíka, kterého potkali. Kapitán jí odpoví, že se jednalo o poručíka Wesley Crushera. Protože v té chvíli k Salie přichází z vedlejší kajuty vychovatelka, rychle ukončuje s kapitánem rozhovor.

Na můstku se rozvine debata. Datovi je záhadou, jak se může očekávat, že na Daled IV Salia přinese mír, když její obyvatelé bojují po celou svou známou historii. Picard se zajímá o příčinu válek. Dat mu odpoví, že nesváření obyvatelé se od sebe liší jako den a noc. Riker Data upozorňuje, že použil hovorový výraz. Ten se diví, nechápe to. A vysvětluje, že měl na mysli, že Daled IV se otočí jednou za svou oběžnou dobu, tedy jedna strana je neustále v temnotě a druhá zase osvětlena. A podle Data se lze domnívat, že se na planetě vytvořily nesourodé kultury, což je hlavní příčinou většiny válek. Do rozhovoru se vloží Picard s myšlenkou, zda toto dítě, které je má sjednotit, není na takovýto úkol je poněkud křehké. Worf, který stojí u bezpečnostní konzole, namítá, aby se nenechali zmást jejím vzhledem, tělo je podle něj jenom skořápka.

TheDauphin6

Rozhovor Saliy a neznámou dívkou

TheDauphin7

Proměna dívky v malé zvířátko

Po přerušení spojení se Salia ve své kajutě začne dohadovat s neznámou mladou dívkou. Upozorňuje ji, že neví, jak může být vladařkou, když nic neví o svém lidu. Dívka jí odpovídá, že vladařkou bude proto, protože ji budou akceptovat obě strany. A ještě doplňuje, aby se nebála, že to má v krvi. Salia se ptá, co se na planetě od ní očekává. Doví se jen, že to intuitivně pozná a že nesmí být příliš zaujatá a plná předsudků o světě, který tam najde a o lidech z obou stran. Salia je z toho frustrovaná. Bojí se odpovědnosti, obává se, že nesplní očekávání, protože neví, jakým požadavkům bude muset čelit. Najednou se ohlédne po dívce, avšak nyní vidí, že za ní místo ní stojí malé zvířátko porostlé srstí s velkými milýma očima. Začíná ji utěšovat a Salia se ho ptá, zda vystačí pouze s instinktem, aby splnila to, co se od ní na Daled IV očekává. To jí přisvědčuje.

Mezitím La Forge pokračuje v testování pohonných jednotek. Zajímá se o úroveň ztrát energie, ta je 0.04 a stoupá. Protože se mu Wesley Crusher, který provádí u kontrolního panelu v prvém patře strojovny testovací práce, neozývá, odchází La Forge od testovací konzole a volá na něho, zda již našel oblast rozostření. La Forge však vidí, že Wesley není vůbec soustředěný na práci a myšlenkami je úplně někde jinde. Tak na něj důrazně zakřičí. Wesley se leká a pouští na zem skener. Ihned se začíná La Forgeovi omlouvat, že se zamyslel. Ten mu stroze odpovídá, že to vidí. Aniž by Wesley čekal na nějakou otázku, začne mluvit o dívce, která byla transportována na palubu lodi. Mluví o ní, jako o úžasné, naprosto úžasné dívce. V tu chvíli Geordi La Forge chápe, proč se jeho spolupracovník nemůže soustředit na práci.

Po krátké rozpravě se Wesley znovu dá do práce. Avšak jakmile spustí skener, ozve se varování, že má spuštěno na skeneru rezonanční pole. Okamžitě provádí nápravu, ale obratem se ozývá i poručík Geordi La Forge. Má starost, co se stalo. Wesley ho ujišťuje, že vše je v pořádku, že měl pouze špatně nastavený detekční přístroj. La Forge škodolibě podotkne, že v tomto věku se to stává, že hormony se bouří a že tím projde každý. Wesley se brání a ptá se Geordiho, proč si to myslí, vždyť přece jen řekl, že je podle něj zajímavá. Geordi ho upozorní, že neřekl zajímavá, ale naprosto a požádá ho, aby šel raději dolů, protože se nyní nedá k ničemu „použít“. Posílá ho za ní a upozorňuje ho, aby použil k slezení z horního patra strojovny žebřík. Když k němu Wesley dojde, celý se ošívá a hned se Geordiho ptá na radu, jak by měl začít. Geodi La Forge na to reaguje, že by měl začít čímkoliv, co ho napadne. Avšak Wesley se bojí, že ho nic nenapadne. To již je La Forge celý nervózní a další diskuzi s Wesleym zakončuje tím, že nemá čas a posílá ho za někým jiným na radu a sám spěchá dokončit seřizovací práce.

TheDauphin8

Worf předvání vábení žen

Wesley pospíchá na hlavní můstek k Worfovi. Na dotaz, jak má postupovat vůči ženám, Worf začne vyluzovat nesrozumitelně hlasité skřeky a poté se Crusher od Worfa doví, že takto Klingoni vábí ženy. Wesley se nevěřícně zeptá, zda na ní má skutečně zařvat. Worf ho upozorní, že muži neřvou, naopak řvou klingonské ženy a poté házejí těžkými předměty a škrábou milovaného muže. Wesley se Worfa ptá, co tedy dělají muži. A ten mu sděluje, že muži čtou zamilované verše a po chvíli ještě dodá, že hodně uhýbají. Wesley debatu uzavírá tím, že u Klingonů to určitě funguje skvěle, ale že by rád vyzkoušel něco méně nebezpečného. Na to mu Worf doporučí, aby šel k jejím dveřím a kňučel jako člověk. To již nevydrží Dat, který sedí u své konzole, a zapojí se také do debaty. Usuzuje, že si myslí, že jsou si Wesley a Salia biologicky kompatibilní. Avšak mohl by být mezi nimi jistý nedostatek komptability buněčných membrán, … V tomto okamžiku jej Wesley přerušuje s upozorněním, že se s ní chce seznámit, nikoliv ji pitvat a hned na to odchází z můstku.

Ve stejném okamžiku na můstek přijíždí turbovýtahem kapitán Picarda a navazuje spojení se Saliinou kajutou. Ta se mu ozývá a ptá se, co od ní chce. Kapitán jí požádá o zapnutí obrazového přenosu. Salia souhlasí a hned se staví před obrazovku, která se nachází v její kajutě. Kolem ní se protáhne kožešinové zvířátko, aby se schovalo ve vedlejší místnosti kajuty. Po aktivování obrazového přenosu ji Picard oznamuje, že pozval Anyu na prohlídku lodi a ptá se jí, zda by se také nepřipojila. Salia je nadšená, takže ji kapitán upozorní, že za chvíli k nim do kajuty dorazí doprovod. Poté Picard ukončuje přenos. Kožešinové zvířátko se vrací a Salia vyrozumí, že si nepřeje, aby šla na prohlídku lodi. Tento zákaz Salia nechce přijmout a v následujícím okamžiku se zvířátko změní v Anyu, která jí stroze oznamuje, že musí zůstat v kajutě, kde je v bezpečí. Požaduje na ní, aby zbytek cesty ji, starou ženu, starší než si vůbec dokáže představit, poslouchala. Salia jí uraženě odpoví, že Anya je stařena, jako ona je vladařka. To již zaznívá zvonek a do kajuty vstupuje Worf a oznamuje jim, že je zve na prohlídku lodi. Anya s ním odchází a ponechává smutnou Saliu v kajutě.

Wesley z hlavního můstku odchází do palubního baru. Tam potkává u barového pultu komandéra Rikera a též ho žádá o radu, co by měl Salie říci, jak se chovat, co dělat. Na odpověď si Riker přivolává Guinanu a hned od barového pultu odchází. Všichni tři si sedají ke stolku. Riker galantně připravuje židli pro Guinan a poté vyslovuje myšlenku, že první slova jsou nejdůležitější a hned ukazuje, jak by mohl takovýto rozhovor probíhat. Začne se upřeně dívat na Guinan a říká: "Jste ta nejgalantnější žena v galaxii". Ta se na Wesleyho usměje, ale hned neodpovídá. Takže komandér reaguje, že tato slova nemusí zabrat. Avšak Guinan ho přerušuje a žádá ho, aby pokračoval. Takže Riker pokračuje: "Už dlouho jsem vám to chtěl říci". Ta mu hned opáčí: "Bál jste se? Mne?". Riker hned pokračuje: "Nebo jste si mohla myslet, že je to jen lež". To ji Wesley Crusher nevydrží a skáče jim do řeči. Ti však jsou tak zahloubání do rozhovoru, že ho vůbec nevnímají, a pokračují dále v koketování. Wesley chvíli čeká a poté se je snaží upozornit, že takovýto rozhovor není jeho styl. Tu se prudce na něj Guinan obrací a stroze mu oznamuje, aby sklapl, protože je ještě dítě a znovu se obrací na Rikera a žádá ho, aby jí řekl více o jejích očích. To již Wesley nevydrží, zvedá se a odchází z baru.

To již Worf vede Anyu do stojovny, kde se nachází dilithiova kristalová komora a kde La Forge stále ještě pokračuje v diagnostice. Jak ho Worf zahlédne, ihned Anyu upozorňuje, že je to hlavní inženýr. Ta chce vědět, co provádí. La Forge odpoví, že nemusí mít obavy, že provádí pouze běžnou údržbu. Anya reaguje, že nevěděla, že ovládání vedení deuteria vyžaduje údržbu a hned se k němu přesunuje provozním výtahem. Když k němu Anya dojde, La Forge pokračuje ve vysvětlování. Oznamuje jí, že provádí pravidelnou kontrolu všech technických systémů. Anya má starost, zda neobjevil nějakou závadu. Hlavní inženýr upřesňuje, že se nejedná o závadu, pouze o chvilkové rozostření, čímž se snižuje účinnost. Ta se hned ptá, zda to nemůže produkovat více prionů. La Forge se brání, že to by počítač ihned odhalil. Anya štiplavě odpoví, zda i počítač nemá nějakou závadu. To je již La Forge naštvaný a stroze ji upozorňuje, že má svoji práci, kterou musí dokončit. Anya mu odpoví, že se vrátí a zkontroluje si, jak pokročil a poté s Worfem odchází na ošetřovnu.

TheDauphin9

Anya žádá zabití pacienta

TheDauphin10

Boj Worfa s nestvůrou

Když Worf s Anyou tam přijdou, hlavní lékařka Dr. Katherine Pulaski právě ošetřuje Henneseyho, který leží na vyšetřovacím lůžku. Anya ihned chce vědět, co s ním je a od doktorky se doví, že se jedná o andronesianskou encefalitidu. Anya upozorňuje, že se jedná o nakažlivou nemoc. Doktorka se jí snaží vysvětlit, že pro posádku lodi je velmi nepravděpodobné, že by se nakazili, protože loď má filtrační systémy. Anya dále doráží na doktorku a ta na závěr připustí, že z matematického hlediska je pravděpodobnost nakažení nenulová. V témže okamžiku Anya vykřikne, že se nedá spoléhat na primitivní technologická zařízení lodi a doktorce dává příkaz, aby pacienta ihned zabila. Pulaski se rychle staví mezi pacienta a Anyu a odmítá její příkaz splnit. Ta jí stroze odpovídá, že jestli to neudělá, zabije ho sama. V tu chvíli se proměňuje ve velkou nestvůru, která začne řvát a utočí na doktorku i pacienta, kterého Pulaski chrání svým tělem. Pulaski okamžité volá přes interkom ostrahu. Worf začne s nestvůrou bojovat. To již také přibíhají první členové ostrahy a mezi nimi se též na ošetřovně objevuje kapitán Picard. Dává příkaz, aby zakončili boj. To se také stane a nestvůra se opět promění v Anyu. Doktorka vykřikuje, aby Anyu ihned odvedli, protože chtěla zabít Henneseyho. Ta se brání, protože ví, že Henneseyho nemoc ohrožuje Saliu. Picard ji upozorňuje, že situace je pod kontrolou. Anya mu stroze oznamuje, že schopnosti posádky jsou v porovnání s jejími nicotné. Kapitán to považuje za možné, ale žádá jí, aby uposlechla jeho rozkazu a to, že zůstane ve své kajutě a ve své současné podobě po celou dobu jejich pobytu na Enterprise. Anya vzdorně přitaká a Picard dává Worfovi příkaz, aby byly drženy pod dozorem. Když Anya pod dozorem palubní ostrahy z ošetřovny odejde, Worf se zeptá kapitána Picarda, co je to za bytost, Picard mu odpovídá, že nikdy nic podobného neviděl. Až doktorka Pulaski jim vysvětlí, že v Galaktickém zoologickém katalogu je zmínka o druhu nazvaném Allasomorfové, kteří mají možnost měnit svoji molekulární strukturu do podoby jiné životní formy. Na to Worf poznamenává, že takoví tvorové mohou být dokonalými ochránci. Kapitán Picard požádá Worfa, aby tým ostrahy zůstal i před ošetřovnou a aby improvizovali, kdyby se Anya opět proměnila v nějaké zvíře. Poté Worf Anyu odvádí do její kajuty a cestou se dohadují, kdo je silnější a kdo koho může přemoci.

Kapitán z ošetřovny odešel k Deanně Troi, protože se s ní chtěl poradit, jak minimalizovat riziko vzájemného incidentu. Když ho Troi vyslechla, upozornila kapitána, že, ať je Anya jakéhokoli druhu, emocionálně jedná jako Saliina matka. Picard si při těchto slovech uvědomil, že nejnebezpečnější zvíře je samice chránící své mláďata. A Troi potvrdila, že takto se Anya chová.

TheDauphin11

Wesley a Salia na Rosseau V

Wesley se po nevydařeném rozhovoru s komandérem Rikerem a barmankou Guinan rozhodl, že půjde rovnou za Saliou. Když došel k její kajutě, tak před jejími dveřmi stála ochranka, která ho odmítla do kajuty vpustit. Naštěstí v téže chvíli se otevřely dveře a mezi nimi stála samotná Salia. Když zahlédla Wesleyho, usmála se na něho. Ten stál celý zkoprnělý, že i stráž se zeptala, jestli se mu něco nestalo. Dlouhé mlčení nakonec přerušila sama Salia, když Wesleyho poprosila, jestli by jí neukázal, jak ovládat jídelní replikátor. Ten nezaváhal a ihned za Saliou vešel do kajuty a začal s vysvětlováním. Upozornil jí, že ovládání je velmi jednoduché, prostě stačí říci, co si přeje a replikátor to připraví. Avšak Salia nevěděla, co si vybrat, proto o to požádala Wesleyho. Na přání něco sladkého jí Wesley objednal Thalianskou čokoládovou pěnu. Po chvíli se v terminálu replikátoru objevil skleněný pohár s replikovanou pěnou. Wesley ho ihned galantně podal Salie, která prstem trochu pěny odebrala a ochutnala ji. Byla jí nadšená. Wesley ji vysvětloval, že na planetě Thalos VII kakaové boby stárnou 400 let a z nich se právě originální pěna vyrábí. Selia se zeptala, zda tam někdy Wesley byl a dověděla se od něho, že je to jeho oblíbené místo. Podle Seliy to musí být pěkné, navštívit takovouto planetu. Sama se o mnoha z nich pouze učila, ale vidět je na vlastní oči musí být nádherné. Poté se vyptávala, kde všude Wesley byl, ona sama zná pouze planetu Klavdiu III. Po krátkém přemýšlení Wesley popadl Saliu a se slovy, že se to musí změnit, odvedl jí do simulátoru. V simulátoru nechal vytvořit planetu s prstencem. Salia si opět uvědomila, že se o těchto světech pouze učila, ale na vlastní oči nic podobného neviděla. Wesley ji utěšoval, že nyní ví, na co se může těšit, co může navštívit. Navíc je podle něho vše v počátcích. Federace zmapovala doposud 19% naší galaxie, zbytek teprve na objevení čeká. Na opětná slova Saliy, že něco tak úžasného neviděla, nechal Weslely počítač simulátoru vytvořit Rosseau V. V té chvíli se ocitli na obrovském červeném balvanu, který se pohyboval ve velké skupině podobných vesmírem. Salia opět byla uchvácena krásným pohledem a Weley ji navíc požádal, aby byla tiše a mohla slyšet synchronní rezonanci neutrinových oblaků. Salia byla šťastná a Wesleymu děkovala za to, že jí to všechno ukázal.

Poté Wesley se Saliou odešel do lodního baru a sedali se spolu ke stolku. Salia je uchvácena i tímto prostředím. Weley ji upozorňuje, že bar není iluze. To již k nim přichází Guinan a přináší jim se slovy, že lepší neseženou, čokoládovou pěnu. Salia však zesmutněla a Wesley chce vědět proč, jestli se jí něco nestalo. A od Saliy se dovídá, že s ním bylo vše báječné, ale uvědomuje si, že se musí vrátit, a bude zase sama. Wesly tato slova nechápe, domnívá se, že Salia má úkol sjednotit dvě bojující strany. Salia je překvapena, jak to Wesley může vědět. On ji vysvětlí, že se to dověděl z palubního počítače a hned se jí ptá, jak chce boje zastavit. Doví se pouze, že si sama není jistá, ví jen, že bude mít velkou odpovědnost. Navíc Wesleymu nemůže vysvětlit, jakou tam bude mít pozici, protože v lidském jazyce vhodné slovo neexistuje. Avšak v mnoha ohledech bude mít ještě méně svobody než na planetě Klavdia III. Po těchto jejích slovech ji Wesley vyzve, aby zůstala na Enterprise. Po krátkém přemýšlení tento návrh Salia zavrhuje, rychle povstane od stolku a utíká pryč. Wesley za ní vyběhne na chodbu a křičí, co se jí stalo. Ona však odpoví, aby šel od ní pryč. Poté zpomalí, obrátí se na něj a prosí za odpuštění a plačící vysvětluje, že na palubě lodi nemůže zůstat a to i kdyby si to přála. Wesley namítá, že nic není nemožné, že určitě existuje nějaký způsob, jak vše zařídit.

TheDauphin12

Nešťastná Salia

V téže chvíli se v záhybu chodby objevují kapitán Picard s Anyou a ochrankou. Ti společně Saliu hledají, protože Anya ji po návratu do jejich kajuty nenašla. Proto požádala kapitána o pomoc. Jak je Anya zahladla, vykřikla, aby ji Wesley nechal na pokoji. Přidal se i kapitán Picard a rozkázal Wesleymu, aby od ní odstoupil. Ten uposlechl, přesto stačil ještě Saliu požádat, aby s ním šla. Salia však pomalu přešla k vychovatelce a poté spolu i se stráží odešly. Po chvíli odešel i kapitán Picard a Wesley zůstal na chodbě zcela sám.

Později již Wesley pokračoval v údržbě motoru. Práce se blížily ke konci, takže při dotazu poručíka La Forgeho na počítač, dostal odpověď, že ztráty jsou nulové. Proto ihned přes interkom La Forge nahlásil můstku, že byly ukončeny poslední úpravy a navíc poděkoval za přidělený čas na údržbu warp motorů. Kapitán Pikard dal povel komandérovi, aby loď navedl co nejrychleji k planetě Daled. Riker přikazuje praporčíku Gibsonové, aby nastavila warp 8,8 a ta mu odpověděla, že k planetě dolétnou za 3hodiny 9 minut. Po provedení všech manévrů kapitán Picard přes interkom stroze požaduje na Crusherovi, aby se po ukončení všech prací dostavil do jeho pracovny a také tam sám ihned odchází.

Po skončení prací Wesley Crusher přichází ke kapitánovi. Ten mu vysvětluje, že Anya není tím, čím se zdá být, řekne mu, že je allasomorf. Wesley je překvapen a ptá se, zda je to něco jako měňavec. Picard přitaká a ještě dodává, že nyní je vychovatelkou, ale navíc je také ochránkyni. Dále Picard Wesleymu oznamuje, že nerad zasahuje do soukromých záležitostí posádky, ale v tomto případě ….. V téže chvíli jej Crusher přerušuje a sám dodá, aby Saliu nechal být. Kapitán přitaká a ještě doplňuje, že je to pro bezpečnost všech na palubě. Wesley mu po delším přemýšlení slibuje, že udělá vše, co na něm kapitán žádá. Poté z kapitánovy pracovny odejde.

I Salia se Anye v jejich kajutě brání. Chce vědět, proč by nemohla mít přítele. Ta se jí snaží vysvětlit, že její povinnost je ji chránit před nebezpečím. Salia ji přerušuje a vykřikuje, že na lodi žádné nebezpečí není. Anya ji stroze odpoví, že každý, kdo není jejího druhu, je pro ni nebezpečný a navíc ji připomíná, že nesmí zapomínat na své povinnosti. Takto se spolu dohadují ještě delší dobu, Salia si chce dělat, co sama chce a Anya jí naopak přesvědčuje, že musí dělat to, k čemu je předurčena.

Když USS Enterprise-D dolétne k planetě Daled IV, dává Picard na hlavním můstku příkaz, aby loď přešla na standardní orbitu, poté požaduje na Worfovi, aby otevřel volací kanál. Worf od taktické konzole upozorňuje, že na planetě je stejné rušení, jako bylo na planetě Klavdia III. Dat sedící u operační konzole to vysvětluje tím, že rušení vzniká ve troposféře planety a upozorňuje na to, že planety Klavdia III i Daled IV mají téměř identickou atmosféru. Rikard se podivuje, jak může v prostředí, které je k životu tak nepřátelské někdo žít. Picard přerušuje Rikerovy myšlenky, a dává Datovi příkaz, aby vykompenzoval rušení, protože chce, aby mise co nejdříve skončila.

TheDauphin13

Milostné vzplanutí

TheDauphin14

Anya ohrožuje Crushera

V téže době využila Salia toho, že její chůva usnula a vypravila se za Wesleym do jeho kajuty. Crusher právě hrál partii šachů s počítačem. Najednou zazněl zvonek od dveří, a do kajuty k němu vchází Salia. Wesley vyskakuje od stolku, avšak hned jí upozorňuje, že za ním raději chodit neměla. Proto se Salia ptá, zda má odejít. On opáčil, že nic takového neřekl, takže se Salia rozhodla, že u něho zůstane . Hned se ptala, zda Wesley neměl problémy u kapitána a upozorňovala ho, že Anya si o něm myslí, že jí zkazí. Poté se stydlivě ptá, co dělají lidé, když se mají rádi. Aniž cokoliv Wesley odpoví, oba se k sobě nakloní a políbí se. Šťastná chvíle trvá pouze malý okamžik, protože se náhle v její kajutě objevuje velká nestvůra, která řve a sápe se na Wesleyho. Salia křičí, aby ihned utekl, jenomže Wesley stojí zcela strnulý a pouze zavolá o pomoc ochranku. V témže okamžiku se Salia také proměňuje v podobnou nestvůru a chce bojovat s vetřelkyní, aby ochránila Crushera. Aby bylo zabráněno boji, proměňuje se nestvůra opět do podoby Anyany a Salia ji též následuje. Anya ji oznamuje, že Salia porušila její zákaz. Ona se však brání, že musela. To se již Anya obrací na Wesleyho a říká mu, že ho varovala.

Po tomto incidentu kapitán nechává kajutu Saliy zajistit silovým polem, protože se ukázalo, že Anya může nenápadně uniknout stráži. Naštěstí se ozývá posádce na hlavním můstku z planety audio signál, který Enterprise oznamuje, že se z planety Daled IV ozývá vrchní velení s oznámením, že očekávají jejich přílet. Dat kapitána upozorňuje, že zpráva pochází z terawattového vysílače na planetě. Riker na to poznamenává, že má více energie, než celá jejich loď může vyrobit. Dat to odůvodňuje tím, že zdroj musí být tak silný, aby zpráva pronikla atmosférou. Riker si uvědomuje, že nemohou odpovědět, protože nemají potřebnou energii k odeslání zprávy. Worf však oznamuje, že součástí zprávy jsou i transportní souřadnice. Komandér se nabídne, že s Worfem zajistí transport hostů a hned také odchází do jejich kajuty.

Když Worf vstoupí do Salianiny kajuty, vítá ho Anya a oznamuje mu, že se ihned Salia připojí. Proto Worf opět z kajuty vychází. Když se za ním zavřou dveře, Salia se Anyy ptá, proč s ní nepůjde. Anya oznamuje Salie, že její služba skončila, a doplňuje, že pro Saliu udělala, co jen mohla. Salia ji odpovídá, že jí vychovala dobře a děkuje jí za to. Anya ještě doplňuje, že Wesleymu nechtěla ublížit, pouze ho chtěla postrašit. Salia přitaká, že to věděla. Poté se loučí a Salia při tom chce ještě vědět, jestli bude moci někdy Daled IV opustit a kam se odebere Anyna. Na první otázku se dovídá, že asi nikoliv, ale kdo ví, co se může stát, třeba se jí to jednou vyplní. Na druhou otázku se Salia dovídá, že se Anya nechá přenést na třetí měsíc planety Daled IV, protože to byl její původní domov. Pak již Salia hrdě odchází ke dveřím kajuty a po jejich otevření oznamuje Worfovi, že je připravena. Když s ochranou odejde, vchází Worf zpět do kajuty a oznamuje Anye, že jí doprovodí do transportní místnosti 6. Vymění si spolu ještě několik komplimentů a shodnou se, že by bylo pro oba ctí, kdyby spolu bojovali na stejné straně.

TheDauphin15

Salia ve skutečné podobě

Cestou do transportní místnosti se Salia ještě zastavuje u Wesleyho, aby mu oznámila, že odchází. Jenomže Crusher je naštván a jen se jí ptá, zda se dobře bavila. Ona mu nerozumí, proto Wesley doplňuje, jestli si s ním hrála, když se proměnila v člověka. Ona celá smutná mu vysvětluje, že je právě tím, čím je, tedy nyní lidská dívka a že vůbec nezáleží, jak ve skutečnosti vypadá. Wesley ji odseká, že na tom záleží. Takže Salia pokračuje ve vysvětlování, že její přirozený stav se vymyká představivosti lidí a že ho miluje, ať vypadá, jak vypadá. Ještě mu vysvětluje, že má stejné city, stejné emoce, jako má Wesley a že jí to musí věřit. Přes celé její bezprostřední vysvětlení ji Wesley stroze požádá, aby odešla a dále již na její slova nereaguje.

V transportní místnosti již na Saliu čekají komandér Riker a šéf přepravy Miles O'Brien. Salia za vše co pro ni na Enterprise udělali, děkuje a Riker doplňuje, že doufá, že jednou Federace a Daled IV navážou oficiální kontakty. To již O’Brien oznamuje, že nastavil souřadnice přenosu a Salia pomalu odchází na transportní plošinu. Než tam stačí dojít, vbíhá do transportní místnosti Wesley Crusher a hned žádá, aby byl přenos pozdržen. Přistupuje k Salie a podává jí pohár čokolády se slovy, aby si zapamatovala. Salia si zcela šťastná čokoládu ochutná. Moc mu děkuje, že se s ní přišel rozloučit. Poté ho požádá, aby odešel. Na dotaz proč, mu Salia vysvětluje, že se musí těsně před přenosem proměnit do své obvyklé formy a sama si přeje, aby si jí pamatoval v lidské podobě. Wesley ji ujistí, že si ji zapamatuje v dobrém. To již vstupuje na přenosovou plošinu a proměňuje se v zářící fluidum. Po malé chvíli sám Crusher dává pokyn k zapnutí energie a Salia mizí.

TheDauphin16

Smutný Wesley v baru

Z rozloučení se Saliou byl Wesley Crusher velmi smutný. Zašel do baru, kde si sedl osamocený ke stolku a při upíjení sodovky na Saliu vzpomínal. Toho si po chvíli všimla barmanka Guinan a přisedla si k němu, aniž cokoliv řekla. Mluvit po chvíli začal sám Wesley. Začal jí vyprávět, jak viděl zářící světlo v transportním boxu …. a na závěr si postěžoval, že mu chybí a že se cítí zcela prázdný. Guinan chápavě odpověděla, že takovýto pocit zná a navíc řekla: "Jednou přijde čas, když si budeš pamatovat jenom lásku. …… Budou jiné dívky. Ale pokaždé, když se zamiluješ, bude to jiné. Vždycky je to jiné". Wesley na tato slova reagoval, že i když to ví, moc se mu neulevilo a Guinan mu odpověděla, že to by se ani nemělo.Výpisy z palubních deníků[]Herecké obsazení[]

Stálí herci[]


Hostující herci[]

 • Diana Muldaur jako doktorka Katherine Pulaski
 • Whoopi Goldberg jako Guinan
 • Colm Meaney jako Miles O'Brien
 • Paddi Edwards jako Anya
 • Jamie Hubbard jako Salia
 • Mädchen Amick jako dospívající dívka
 • Cindy Sorensen jako kožešinové zvíře
 • Alex Daniels jako velká nestvůra
 • Jennifer Barlow jako praporčík Gibsonová
 • Peter Neptune jako Aron (v textu neuveden)
 • Michael Braveheart jako praporčík Martinez (v textu neuveden)
 • Dexter Clay jako bezpečnostní důstojník (v textu neuveden)
 • Tim McCormack jako praporčík Benett (v textu neuveden)
 • Guy Vardaman jako Darien Wallace (v textu neuveden)
 • neznámý herec jako Hennesey

České znění[]


Zajímavosti[]

 • V této epizodě byl poprvé Wil Wheaton políben. Políbila jej herečka Jaime Hubbardová, která je však o deset starší než Wheatson
 • Slovo Dauphin je francouzského původu a znamenalo v letech 1349 - 1830 označení pro korunní prince francouzských králů (správný zápis ve francouzštině - La Dauphin – ženský rod).Další odkazy[]

14. století, 2349, akvarium, Daledská soustava, humanoid, Klavdivská soustava, klingonský rituál vábení, láska, měsíc, Přední desítka, přirovnání, Thaloská soustava


Předchozí epizoda:
The Measure Of A Man
Star Trek: The Next Generation
2. sezóna
Následující epizoda:
Contagion
Advertisement