encyklopedie Star Treku
Advertisement
Utorpedo

Torpédo

Torpédo je samořízená zbraň s vlastním pohonem. Torpéda jsou standardním vybavením většiny lodí Hvězdné Flotily ve 23. a 24. století.

Torpéda jsou používána pro vesmírné boje jako alternativa k energetickým zbraním (disruptory, phasery). Před vystřelením mohou být překonfigurována pro různé účely. Torpédo je normálně vybaveno těžkou hlavicí, ale samotný účinek bojové hlavice závisí na typu torpéda. Torpédomet nabije torpédo do baterie a dovolí ovládat výstřel z lodního můstku, i když torpédo může být odpáleno ručně (TNG: "Masks"). Většinu času je taktický důstojník zodpovědný za zaměřování cílů a spouštění sekvencí.

Maximální efektivní dostřel závisí na typu torpéda. Dosah torpéda závisí na pohonu a na schopnostech jeho vymožeností. Pohon v podstatě určuje, zdali je torpédo schopno warpu nebo užívá jiného pohonu, zatímco jeho schopnosti jsou závislé na rozsahu, ve kterém může taktický důstojník torpédo ovládat, v zásadě platí, že torpédo je ovladatelné do maximálního efektivního dosahu senzorů lodi, ze které je vystřeleno.

Některá torpéda jsou vybavena auto-destrukčním systémem. Je-li omylem odpáleno nebo nenalezne správný cíl, tak může být zničeno.

Řízení samotného torpéda je možné přes vnitřní senzory, což může být nastaveno taktickým důstojníkem. Výhodou toho je, že palebný (útočný) vzor může být zadán i vícekomorovým torpédometům. Ty pak mohou být zkoordinovány, aby vystřelily na jediný cíl, a tak využily nejvyššího účinku každého torpéda. Když je potřeba, tak mohou být přístroje vnitřních senzorů nahrazeny speciálním senzorovým balíčkem, umožňující další funkce. Použití senzorového balíčku navrženého k odhalení plynných anomálií může návést torpédo k cíli pomocí emisí impulzního pohonu dané lodě. Po vypálení může torpédo automaticky vyhledat požadovaný cíl (Star Trek VI: The Undiscovered Country).

Typy torpéd[]

Různé druhy používají různé typy torpéd, které se od sebe liší velikostí, vzhledem, destruktivní silou a efektivním rozsahem:

Torpéda jsou obecně nejdestruktivnější zbraně v lodním arzenálu, na rozdíl od řízených energetických zbraní, pro které může být cílový účinek předem daný. Torpéda jsou výbušné zbraně, tudíž mohou způsobit i vedlejší poškození. Následkem toho federační lodě používají torpéda jen když je jisté, že cíl může být zničen (to jest například v případě války) nebo jestli se zdá, že je plavidlo schopné odolat útoku torpédy (většinou u technicky nadřazeného nepřítele). Proto je rozhodování o zaměřování cílů a palbě torpédy omezeno na důstojníka s nejvyšší hodností (pracujícího na můstku). Tím je zamýšlen kapitán nebo první důstojník. Taktický důstojník může přijmout souřadnice cíle a uskutečnit výstřel až po rozkazu kapitána či prvního důstojníka.

Advertisement