Advertisement

We're Getting Mutants in the MCU - The Loop

01:36

USS Berlin (NCC-14232) byla loď Federace třídy Excelsior, sloužící Hvězdné flotile během 24. století.

V roce 2364 byl Berlin umístěn k romulanské Neutrální zóně, kde měl podávat zprávy o aktivitě romulanských lodí v této oblasti. (TNG: "Angel One")

V roce 2367 byl Berlin znovu přidělen společně s lodí USS Monitor ke hlídkování u romulanské Neutrální zóny. (TNG: "Brothers")

Zajímavosti

Jméno a registrační číslo lodi bylo převzato z okudagramu. Informace poté z obrazovky s Hlášením z mise.

Berlin byl pojmenován po hlavním městě Německa.

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.