FANDOM


Vulcan ministry of security insignia

Logo V'Sharu.

V'Shar byla vulkánská výzvědná a bezpečnostní organizace, zodpovědná za udržovaní vnitřních věcí na Vulkánu a na vulkánském území během 24. století.

Po vstupu Vulkánu do Federace se stále starala o vnitřní záležitosti Vulkánu, a operovala mimo běžné operace rozvědky Hvězdné flotily. V roce 2370 byl V'Shar řízen ministrem bezpečnosti Vulkánského vrchního velení, Satokem. (TNG: "Gambit, Part II")

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.