FANDOM


Hydrogen
Název: Vodík
Symbol: H nebo Cs
Atomové číslo: 1
Atomová váha: 1

Vodík je chemický prvek, v periodické tabulce má číslo 1 . Ve vesmíru se hojně vykytuje. Klasický atom vodíku (protium) je tvořený jedním protonem a jedním elektronem. Deuterium (také zvané těžký vodík) se od běžného vodíku liší především atomovou hmotností. Deuterium (Symbol D), spolu s jeho antihmotou (antideuterium) tvoří reakční směs ve warp jádrech hvězdných lodí. Bussardův kolektor slouží k doplňování zásob vodíku, hlavně deuteria během letu. Tritium (symbol T) je radioaktivný izotop vodíku, který se skláda s 1 protonu a s dvou neutronu.

VýskytEditovat

Tento článek je pahýl. Můžete Memory Alpha pomoct tím, že ho rozšíříte.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.