FANDOM


Articletype realworldSKUTEČNÝ SVĚT
(ČLÁNEK PSANÝ Z PRODUKČNÍHO ÚHLU POHLEDU)
"Where Silence Has Lease"
"Kde vládne ticho"
WhereSilenceHasLease1
Seriál: Star Trek: The Next Generation
Epizoda: 2x02
Produkční č.: 40272-128
Starý kalendář: 2365
Hvězdné datum: 42193.6
Scénář: Jack B. Sowards
Režie: Winich Kolbe
Premiéra: 28.11.1988
Vysílání v ČR: 11. 3. 1997
WhereSilenceHasLease2
USS Enterprise-D míří do kvadrantu Morgana, zmapovat neznámé oblasti vesmíru. Cestou se setkává s Nagilem, gigantickým černým vesmírným stvořením. Bytost se zajímá o pochopení lidské smrti ve všech jejích aspektech a hodlá proto zabít téměř polovinu lidí na palubě Enterprise. Kapitán Picard se nechce dívat na umírání své posádky a jiné východisko ze situace nevidí, proto spustí společně s komandérem Rikerem autodestrukční systém...


Děj epizodyEditovat

Kapitán Jean-Luc Picard přichází na hlavní můstek lodi Enterprise-D a s ustaraným výrazem ve tváři se posadí do svého kapitánského křesla. Toho si všímá poradkyně Deanna Troi a ptá se ho, co jej trápí. Kapitán jí po chvílí odpoví, že má odůvodněné starosti. Na to Deana reaguje dotazem, jestli se tyto problémy týkají Worfa nebo komandéra Rikera. Od kapitána se doví, že se to týká obou a že bude lepší, když se bodou určité prvky klingonské povahy ignorovat.

WhereSilenceHasLease3

Worfův a Rikerův soupeř

WhereSilenceHasLease4

Riker napadený Worfem

V té době se Worf a Riker prodírají divokou krajinou, až dorazí k poničené stavbě. K té se plíží velmi opatrně, jako kdyby měli z něčeho strach. Schovávají se za terenní překážky a vzájemně se kryjí. Tu nenápadně pokyne Worf Rikerovi a ten se skryje mezi velký kámen a rostlinstvo. Worf postupuje k zřícenině sám a Riker ho z úkrytu pozoruje. Pod prvním schodem Worf nalezne ukrytou obrněnou ocelovou nástavbu na ruku. Když si ji pomalu nasazuje, ozve se náhle výkřik Rikera "Nahoře. Pozor!". Worf vzhlédne, kotoulem se přemístí a když se ohledne zpět na místo, kde byl dříve přikrčen, uvidí obludu s tváří podobnou kostlivci. Ta drží v ruce útočnou sekyru, se kterou se na Worfa vrhá. Povalí ho na zem, avšak Worfovi se ho podaří odkopnout. Riker vyskočí ze svého úkrytu a běží Worfovi na pomoc. Rozpoutá se mezi nimi bitva, ke které se v krátké době připojí další obluda s velkým kyjem. Jednu z nich se Rikerovi podaří odrazit, avšak Worf je na tom vemi špatně. Obluda jej přimáčkne ke zdi a sekyru se mu snaží zaseknout do krku. Na poslední chvíli Worf útok odrazí, srazí obludu k zemi a vyrazí jí zbraň z ruky. Ihned přiskočí, zvedne odhozenou sekyru a zle se kolem sebe rozhlédne. V této chvíli pochopí Riker, že Worf se dostal do bojového tranzu. To se ukázalo jako oprávněné, protože Worf chce napadnou samotného komandéra.

V tomto okamžiku komandér Riker vykřikne "Cvičení skončilo!". Worf, jako by to neslyšel, dále útočí na Rikera. Riker opět vykřikne "Pohov poručíku!". Teprve v tomto okamžiku se Worf vzpamatuje a odhazuje na zem zbraň. Komandér dává pokyn k otevření dveří od simulátoru a ptá se Worfa, zda takto cvičí denně. Worf mu odvětí, že obvykle má ještě náročnější cvičení, ale že je to pro něho příliš soukromá záležitost, kterou nehodlá s nikým sdílet. Riker to chápe. Na závěr přikáže Worf počítači, ukončit a uložit program. Poté Worf vyzve Rikera, aby odešli a Riker odpoví "...až po vás" a pustí Worfa pro jistotu před sebe.

WhereSilenceHasLease5

Zaměřená oblast temnoty

WhereSilenceHasLease6

V blízkosti oblasti temnoty

Mezitím loď Enterprise-D míří ke kvadrantu Morgana, části Galaxie, kterou loď Federace s lidskou posádkou doposud nenavštívila. Volný čas posádka využívá k podrobnějšímu zmapování oblasti. Při této příležitosti Dat objevi oblast temnoty. Oznamuje to kapitánovi. Komandér Riker doplní Datův údaj o to, že se to znovu objevuje a mizí a nelze v tom objevit žádnou zákonitost, takže nelze přepovědět, kdy se tento úkaz znovu objeví. Picardovi je to vše divné a proto dává příkaz oblast zobrazit. Nejdříve na hlavní obrazovce nic nevidí, avšak po zvětšení sektoru 285 se objeví, podle ohodnocení Crushera, něco jako ....vesmírná díra. Picard uvažuje, že se již setkal s červí dírou, ale že tohle vypadá úplně jinak. Na dotaz, co indikují senzory lodi, Dat odpovídá "Nic pane. Nic!". Picard se opět obrátí na Data a zajímá se, jak má chápat jeho reakci, zda tím chce říci, že je to "nehmotné"? Upozorňuje, že přece musí být přítomna nějaká forma energie. Dat na to reaguje, že senzory nezaznamenyly přítomnost ničeho, tedy žádnou hmotu ani energii jakéhokoliv druhu. Riker poznamená, že když je to díra, musí mít tvar - výšku, šířku a hloubku. Avšak Dat Rikerovi oponuje, že možná ano, ale toto nevykazuje nic. Picar odpoví, že toto nemůže být závěr vědeckého pozorování. Dat se obrací na kapitána Picarda s poznámkou, že nejzákladnější a nejcennější konstatování ve vědě je - "Já nevím". A uzavře to tím, že skutečně neví, co to je. Wesley Crusher reaguje dotazem, že kdyby to byla obyčejná díra ve vesmíru, nebylo by pak za ní něco vidět? Tento názor Picard kladně ohodnotí a obrátí se na Troi, co ona tomu říká. Bohužel ani Troi nic necítí. Riker navrhuje zjistit, zda neexistuje nějaký záznam v databázi palubního počítače, že by se s obdobným úkazem již lodě Federace někdy setkaly. Dat databázi pohledá a může jen konstatovat, že něco obdobného není zaznamenáno.

Kapitán Picard se rozhodne k tomuto tajemnému objektu přiblížit na menší vzdálenost. Riker s tím souhlasí a požádá Crushera aby zpomalil na poloviční impuls a provédl přibližovací kurz k ....tomu ...., ať je to cokoliv. Po určitém čase dává kapitán příkaz vypustit průzkumnou sondu a udržovat loď na pozici, které dosáhla. Worf vypouští sondu, její přístroje ukazují správně, ale náhle sonda zmizí. Worf ihned žádá o vyhlášení pohotovosti, avšak kapitán Picard se podiví Worfovu návrhu, protože jak sám konstatuje, všechny systémy lodi pracují normálně. Worf své prudké unáhlení vysvětluje tím, že zná jednu starou klingonskou legendu o gigantickém černém vesmírném stvoření, které požírá celé lodi. Přítomni na můstku se této legendě podivují, a Worf nakonec souhlasí s tím, že to není nápad hodný dobrého šefa bezpečnosti. Na to kapitán příkazuje Worfovi vypustit další sondu, tentokrát třídy 1 s úplným senzorovým vybavením. Avšak vše se opakuje, sonda opět po chvíli mizí a to ještě rychleji než v prvém případě. Na podkladě okamžiku zmizení sond Crusher stanoví hranici objektu a navrhuje letět blíže. Kapitan návrh schvaluje, ale povoluje jen raketový pohon. Riker dává za pravdu Worfovi, že opatrnost je na místě. Na základě toho Picard opět zastaví loď a praporčík Wesley Crusher má nadále udržovat pozici.

Po chvíli se lodí prožene ostrý zvuk, nastane krátkodobý výpadek systémů lodi a na dotaz kapitána, co se děje, Dat odpoví, že "...ať je to cokoliv, jsme zřejmě uvnitř....". Picard ihned volá všechna pracoviště, avšak žádné neodpovídá. Po krátké době je komunikace po lodi obnovena. Když se situace stabilizuje, dává Picard příkaz dále objekt zkoumat. Prvním závěrem je, že se to jeví, jakoby se to rozpínalo do nekonečna. Zde si Riker vzpomene na hodiny Historie starověku, které navštěvoval na Hvězdné akademii. Zde jim bylo přednášeno o době, kdy lidé ještě věřili, že Země je placatá, a že slunce se otáčí kolem ní. Z této doby také pochází pověst, která říká, že když se loď bude plavit příliš daleko do oceánu, přepadne přes okraj světa. Za tím místem mají žít jen draci. Picard tento příběh ještě doplní o to, že když se kapitán odmítl vrátit, chtěla ho posádka pověsit na ráhno. Riker ho s usměvem ujistí, že zde to nikoho nenapadlo a Picard škodolibě odpoví, "To se mi ulevilo, ...". Mezi tím Wesley zjistí, že ztratili spojení s vnějším prostorem. Riker přikazuje veškeré výzkumy přerušit a rozhoduje, že se zde nezdrží déle, než je to nutné.

WhereSilenceHasLease7

Při rozhovoru Pulaski s Datem

V tomto kritickém okamžiku příchází na můstek doktorka Pulaski. Kapitán se jí ptá, jestli ví co se stalo. Přiznává, že o tom slyšela, ale nerozumí tomu. Upozorňuje kapitána, že i když není velící důstojník, že by se o něco pokusila. Proto jí dá kapitán možnost. Začne dávat pokyny Datovi, ale k ničemu to nevede. Nakonec se obrátí na kapitána se slovy "Ví ten stroj vůbec, co dělá?". Kapitán jí odpoví, že Dát ví přesně, co dělá. Proto se doktorka za svá slova Datovi omluví a své neobratné vyjádření vysvětlí tím, že není zvyklá pracovat z neživým zařízením, které .... a ještě to zpřesní tím, že Datovy záznamy říkají, že je živý a to že musí přijmout.

Po krátké diskuzi se kapitán rozhodne vrátit zpět s tím, že Flotila sem může později poslat nějakou loď na průzkum. Wesley dostane příkaz nastavit kurz na hvězdný systém Cornelia. Ale ať je nastavena jakákoliv rychlost a směr, loď se stále nachází v neznámém neprůhledném objektu. La Forge prověřuje správnost chodu motorů, Dat přepočítává uletěnou vzdálenost, měli by být již dávno mimo černou oblast, avšak hvězdná obloha se ne a ne objevit. Kapitán proto dá příkaz znovu loď zastavit a na Datův návrh vypustí stacionární maják, aby získali pevný referenční bod. Maják byl vypuštěn na zádi loďi a když se hvězdná loď dá opět do pohybu, tak jej na můstku slyší zezadu, avšak po chvíli se zvuk a tedy i maják objeví před lodí. Z toho vyplývá, že loď musí lítat do kruhu.

WhereSilenceHasLease8

Výbuch romulanské lodi

WhereSilenceHasLease9

USS Yamato

Po chvíli Worf hlásí rušení vycházející z blízkého okolí lodi. Domnívá se, že by to mohla být jiná loď, která má maskovací zařízení. Že by to byli Romulané? Riker vyhlašuje poplach a přikazuje zvednout štíty. Náhle se loď demaskuje a objevuje se na obrazovce. Opravdu Romulané. V zápětí zaútočí na Enterprise-D. Pikard rozkazuje opětovat palbu. Jsou vystřelena torpéda a útočící loď se podaří zničit. K velkému překvapeni ale Dat hlásí, že senzory neidentifikují žádné trosky ze zničené romulanské lodi. V dalším okamžiku Worf oznamuje, že se opět blíží další loď. K velkému překvapení všech je to loď Federace, NCC 1305-E (Yamato). Nedaří se s ní navázat spojení a po jejím dálkovém průzkumu vypadá, že by na ní mělo být vše v pořádku až na to, že na ní není život. Picardovi a Rikerovi začíná být vše velmi podivné a proto Riker požádá o svolení vypravit na palubu Yamato průzkumný tým. Ihned se tam s Worfem nechávají přenést a doufají, že na ní naleznou odpovědi k nevysvětleným jevům. Po přenesení nacházejí loď skutečně prázdnou, ale přesto slyší výkřiky a zjišťují že loď není vyrobena z tritania, jako je tomu u lodí Federace, ale z nějakfého neznámého materiálu. Riker se pokusí navázat spojení s Pikarem, ale spojení je slabé a přerušované. Picard dává příkaz je ihned navrátit na Enterprise, avšak šéfu přepravy se je nadaří zaměřit. Mezitím Riker s Worfem dále prozkoumávají neznamou loď a přitom zažívají podivné věci - nacházejí se jinde než mají být, můstek lodi je jna jiném místě než by měl být, přešli z jednoho můstku na další... . V témže okamžiku se velení Enterprise objevují opět na hlavní obrazovce Enterprise. Kapitán chce ihned přenést Rikera a Worfa zpět, aby mohli odletět. Když se jim po několika marných pokusech podaří navázat spojení na přenos, tak naopak začne mizet lod Yamato. Naštěstí transport výsadku zpět na Enterprise-D se podaři, ale neznámá loď zmizela a s ní i pohled na hvězdy.

Všichni již jsou rozčíleni, nejvíce Riker. Začínají si uvědomovat, že se nacházejí v něčem, co si s nimi dělá co chce. Mezitím se několikrát objeví hvězdná obloha, avšak než k oknu dolétnou, díra se opět uzavře. Proto kapitán dává příkaz loď zastavit a obrátí se znovu na Troi, zda necítí nějakou cizí přítomnost. Troi ohlašuje, že nyní cítí něco neobyčejného s tak silnou inteligenci, že jí to uniká. Pulaski to zhodnotí, že tedy jsou "pokusní králící" a Troi to potvrdí. Podle Pulaské to vypadá, jako by s nimi někdo dělal laboratorní testy.

WhereSilenceHasLease10

Smrt na můstku Enterprise

V témže okamžiku se na hlavní obrazovce zjeví podivná tvář. Překvapené posádky se ptá, proč se leká, vždyť si dala velkou práci, aby vypadala jako oni. I když se bytost objevila na obrazovce, senzory stále nic nezaznamenávají. Picard se představuje a žádá o totéž neznámou bytost. Ta se představí jako Nagilum. I přes další žádost o vysvětlení co je a kdo je, Nagilum se jen zabývá stavbou těl posádky Enerprise. Ukazuje se, že celé velení můstku zná podle jména, jen u doktorky Pulaski se pozastaví nad tím, že její tělo je jiné než u ostatních. Pulaskí na to řekne, že je žena. Nagilum odpoví, že tomu rozumí - samec a samice a zajímá se hned o způsob rozmnožování. Toto Picard odmítá a Nagilu oznamuje že, ať je cokoliv, jeho skutky nejsou vítané. Opět nijak nereaguje a jen se ptá, jestli je pravda, že život lidí je omezený. Picar neví, co říci, ale Nagilum stále trvá na odpovědi, zda lidé někdy přestanou existovat, že to mají nazývat smrt. V témže okamžiku se skácí k zemi jeden z členů můstku, praporčík Haskell, a doktorka Pulaski může jen konstatovat jeho smrt. Toto se jeví Nagilu jako velmi zajímavé a chce podstatu smrti i nadále zkoumat. Oznamuje, že nechá více než třetinu, možná polovinu, posádky zemřít.
WhereSilenceHasLease11

Spuštění autodestrukce

Picard svolává důstojnickou poradu. Je si vědom toho, ať je to cokoliv, život pro něj nemá žádnou hodnotu. Jak bojovat proti někomu, co není a přitom tu je. Vyslechne názory všech důstojníků a rozhodne se raději Enterprise zničit, než se dívat na postupné umírání své posádky Jednotliví důstojníci to různě hodnotí, ale přesto se Picar s Rikerem odeberou k centrálnímu počítači a spustí autodestrukční sekvenci. Přitom nastaví čas odečtu destrukce na 20 minut. Po spuštění autodestrukce počítač začne odpočítavat zbývající čas. Všichni se rozejdou a vyrovnávají se s blížící se smrtí. Do osobní kabiny Picarda přichází Troi, nasleduje ji Dat. Dat se zajímá o to, co je to vůbec smrt. To se mu snaží Picard objasnit, ale nedaří se mu to, protože, jak sám řekne, je to jedna z nějtěžších otázek Deaně Troi i Datovi se jeví jako špatné nechat zahynout celou posádku, když by polovina mohla žít. Po vyslovení tohoto názoru Picard zpozorní a zeptá se palubního počítače, kde se zrovna nachází Dat. Počítač hlásí, že Dat je na můstku. V témže kamžiku oba Picardovi návštěvníci z kabiny zmizí. Od Nagila to byla jen lest, jak dále zkoumat, příčiny smrti a jak se s ní lidé srovnávají.

WhereSilenceHasLease12

Rozhovor Picarda s Nagilem

Z můstku se ozývá hlášení, že loď je mimo vesmírnou prázdnotu. Komandér Riker navrhuje zrušit autodestrukci, ale kapitán rozhoduje ještě vyčkávat. Dává příkaz letět warpem 6 kamkoliv, ale hlavně co nejdále. Počítač již odpočítává poslední desítky sekund, ale Picard stále váhá, má strach, aby to nebyla pouze iluze. Troi mu hlási, že přítomnost Nagila zmizela. Po uběhnutí posledních deset sekund nechává Picard autodestrukční sekvenci zrušit. Toto ihned Riker palubnímu počítači potvrzuje slovy "Ano, naprosto souhlasím, z celého srdce!". Všichni si oddechnou. Kapitán Rikera upozorní na to, že stačilo říci pouze "ano" a Riker odpověděl "Jen jsem chtěl, aby nedošlo k omylu". Picard to chápe a odchází do svého pokoje. Zde uvažuje, zda Nagilum dostal, co chtěl. V tu chvíli se ozve hlas Nagila a jeho tvář se objeví na obrazovce osobního počítače. Říká Picardovi, že mu dal mnohem víc, než sám chtěl. Picar se diví, proč je propustil, mohl přeci sledovat, jak všichni čelí smrti. Nagilum odpoví, že mu to stačilo. Zjistil vše, co potřeboval. Ptá se, zda Picard má zájem znát jeho závěry. Kapitán to odmítá, přesto mu Nagilum nevěří a říká "... jistě že máte. Na to jste příliš zvědaví. Vypadá to, že si nikdy a nikde nedáte pokoj. Bojujete proti nevyhnutelnému. Těší vás konflikty. Jste sobečtí a přesto si ceníte loajality. Jste ukvapení, rychle odsuzujete, pomalu odpouštíte. Je div, že jste stále naživu. .......". Nagilum dělá závěr, že lidé jsou od něho zcela odlišní, s tím Pikard nesoulasí a Nagilum se ptá proč. Pikárd říká, že obě strany mají jednu vlastnost společnou. A to je zvídavost. Nagilum souhlasí a mizí z obrazovky.


Výpisy z palubních deníkůEditovat


Herecké obsazeníEditovat

Stálí herciEditovat

Hostující herciEditovat

České zněníEditovat

ZajímavostiEditovat

  • Komandér William Riker popíše přibližující se hvěznou loď, jako NCC-1305-E (USS Yamato). Později však tato loď má registrační číslo NCC-71807 (TNG: Contagion).
  • Dat se mýlí, když na dotaz komandéra Rikera oznámí, že se loď Federace s obdobným úkazem ještě nesetkala (prázdnota, vesmírná díra). USS Enterprise však pod vedením kapitána Kirka čelí obdobnému jevu v epizodě TOS: The Immunity Syndrome.
  • Dat použil upravený Sokratův výrok - "Vím, že nic nevím" ve znění "Já nevím". Tím reagoval na poznámku kapitána Picarda, že to není žádný závěr vědeckého pozorování. Dat svůj výrok označil jako nejcenějsí konstatování ve vědě.
  • Traduje se, že použité jméno Nagilum je upravené jméno herce Richarda Mulligana, který měl původně hrát tuto roli. Muligan opačně řečeno zní Nagilum.


Předchozí epizoda:
The Child
Star Trek: The Next Generation
2. sezóna
Následující epizoda:
Elementary, Dear Data
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.