FANDOM


Will Decker
Jméno: Willard Decker
Pohlaví: Muž
Druh: Člověk
Herec: Stephen Collins
Willard Decker (Will Decker) byl ve 23. století důstojníkem Hvězdné flotily.

Na začátku kariéry u Hvězdné flotily byl umístěn na planetě Delta IV. Zde se seznámil s Delťankou Iliou. Decker s ní ukončil vztah tak, že bez rozloučení opustil planetu.

Když James T. Kirk v roce 2270 ukončil s hvězdnou lodí USS Enterprise svoji legendární pětiletou misi vesmírem, byl Kirk povýšen na kontraadmirála a za sebe doporučil právě Deckera. Přes doporučení Kirk Deckerovi záviděl a v duchu věřil, že se na Enterprise na kapitánský post vrátí. Po návratu Enterprise z mise byla na ní po dobu osmnácti měsíců v San Franciských orbitálních docích prováděna rozsáhlá modernizace. Veškeré práce na lodi řídil, nyní již jako kapitán, Decker.

V roce 2273 se k Zemi začal přibližovat ohromný energetický oblak vykazující nepředstavitelnou ničivou sílu. Později se ukázalo, že se jedná o mimozemskou loď označovánou jako V'Ger. Jako vhodná loď pro boj s V'Gerem se jevila pouze USS Enterprise. Kirk se při této příležitosti dohodl s admirálem Nogurou, že převezme nad ní od Deckera velení. Decker se o svém odvolání dověděl až od Kirka. Kirk mu to oznámil, když dorazil na palubu hvězdné lodi. Ihned Deckera zařadil do posádky jako výkonného důstojníka s hodností komandéra. Decker chtěl na Kirkovi, v rozhovoru bez svědků, vědět, proč došlo k tak náhlé výměně. Kirk mu to zdůvodnil svými nabytými zkušenostmi v řešení kritických situací, znalostí Enterprise a její posádky. Decker však zaprotestoval, domníval se, že loď je nyní téměř celá nová a proto ji nemůže Kirk znát. Navíc mu připomenul, že když ho doporučoval na kapitána, řekl tehdy, že si najde způsob, jak se na Enterprise vrátit. Kirk mu však bez další diskuze stroze rozkázal, aby se hlásil na můstku.

Při nečekané smrti komandéra Sonaka, kterou způsobila závada transportéru, byla mu Kirkem ještě přidělena funkce vědeckého důstojníka. Tu funkci však vykonával pouze krátkou dobu, protože se na palubu lodi přepravil Spock a ihned začal tuto funkci sám vykonávat.

Těsně před vyplutím lodi z doku se Decker dověděl, že na Enterprise dorazila Ilia, nyní jako poručík. Na lodi byla zařazena do funkce navigátora. Setkali se znovu na můstku, když se Ilia hlásila do služby. Na navázání přetržených vztahů však měli málo času. Když se Enterprise přiblížila k V'Geru, ten jí z hlavního můstku unesl. Po krátké době ji na loď vrátil, ale jako přesnou kopii původní Iliy. Nyní android "Ilia" sloužila jako sonda, zprostředkovávala komunikaci mezi a Enterpise a sledovala chování členů posádky, které nazývala jednotky na bázi uhlíku.

Když Kirk zjistil, že "Ilia" má v paměti zachovány i vzpomínky původní Iliy, požádal Deckera, aby toho využil k získání co nejvíce informací o posádce a Stvořiteli V'Geru. Celé úsilí Deckera skončilo tím, že se dověděli, že V'Ger svého stvořitele nezná a proto jej sám hledá na Zemi.

Když se V'Ger dostal na oběžnou dráhu Země, pohrozil, že na ní zničí veškerý život, jestliže se mu neumožní kontakt s jeho Stvořitelem. Proto se Kirk rozhodl, že společně se Spockem, "Iliou" a Dr. McCoyem proniknou do středu V'Geru. Na vlastní žádost se k nim připojil i Decker. Ukázalo se, že uvnitř V'Geru se nachází stará pozemská kosmická sonda Voyager 6, která se snažila spojit se svým tvůrcem - pozemšťanem, aby mu mohla předat získané informace ze svého letu vesmírem. Decker se nakonec dobrovolně rozhodl, že se fyzicky s V'Gerem spojí, aby V'Ger poznal, co jsou lidé za životní formu. Při spojení, při kterém ho doprovodila i androidka "Ilia", se změnili v zářící energii, čímž vznikla nová forma života. Proto je v závěrečné zprávě Kirk nenahlásil za mrtvé, ale jen jako pohřešované. ("Star Trek: The Motion Picture")


OdkazyEditovat

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.